1-i-Nbp0 5-avr. 626
2-i-Nbp0 6-avr. 626
3-i-Nbp0 7-avr. 626
4-i-Nbp0 8-avr. 626
5-i-Nbp0 9-avr. 626
6-i-Nbp0 10-avr. 626
7-i-Nbp0 11-avr. 626
8-i-Nbp0 12-avr. 626
9-i-Nbp0 13-avr. 626
10-i-Nbp0 14-avr. 626
11-i-Nbp0 15-avr. 626
12-i-Nbp0 16-avr. 626
13-i-Nbp0 17-avr. 626
14-i-Nbp0 18-avr. 626
15-i-Nbp0 19-avr. 626
16-i-Nbp0 20-avr. 626
17-i-Nbp0 21-avr. 626
18-i-Nbp0 22-avr. 626
19-i-Nbp0 23-avr. 626
20-i-Nbp0 24-avr. 626
21-i-Nbp0 25-avr. 626
22-i-Nbp0 26-avr. 626
23-i-Nbp0 27-avr. 626
24-i-Nbp0 28-avr. 626
25-i-Nbp0 29-avr. 626
26-i-Nbp0 30-avr. 626
27-i-Nbp0 1-mai 626
28-i-Nbp0 2-mai 626
29-i-Nbp0 3-mai 626
30-i-Nbp0 4-mai 626
1-ii-Nbp0 5-mai 626
2-ii-Nbp0 6-mai 626
3-ii-Nbp0 7-mai 626
4-ii-Nbp0 8-mai 626
5-ii-Nbp0 9-mai 626
6-ii-Nbp0 10-mai 626
7-ii-Nbp0 11-mai 626
8-ii-Nbp0 12-mai 626
9-ii-Nbp0 13-mai 626
10-ii-Nbp0 14-mai 626
11-ii-Nbp0 15-mai 626
12-ii-Nbp0 16-mai 626
13-ii-Nbp0 17-mai 626
14-ii-Nbp0 18-mai 626
15-ii-Nbp0 19-mai 626
16-ii-Nbp0 20-mai 626
17-ii-Nbp0 21-mai 626
18-ii-Nbp0 22-mai 626
19-ii-Nbp0 23-mai 626
20-ii-Nbp0 24-mai 626
21-ii-Nbp0 25-mai 626
22-ii-Nbp0 26-mai 626
23-ii-Nbp0 27-mai 626
24-ii-Nbp0 28-mai 626
25-ii-Nbp0 29-mai 626
26-ii-Nbp0 30-mai 626
27-ii-Nbp0 31-mai 626
28-ii-Nbp0 1-juin 626
29-ii-Nbp0 2-juin 626
30-ii-Nbp0 3-juin 626
1-iii-Nbp0 4-juin 626
2-iii-Nbp0 5-juin 626
3-iii-Nbp0 6-juin 626
4-iii-Nbp0 7-juin 626
5-iii-Nbp0 8-juin 626
6-iii-Nbp0 9-juin 626
7-iii-Nbp0 10-juin 626
8-iii-Nbp0 11-juin 626
9-iii-Nbp0 12-juin 626
10-iii-Nbp0 13-juin 626
11-iii-Nbp0 14-juin 626
12-iii-Nbp0 15-juin 626
13-iii-Nbp0 16-juin 626
14-iii-Nbp0 17-juin 626
15-iii-Nbp0 18-juin 626
16-iii-Nbp0 19-juin 626
17-iii-Nbp0 20-juin 626
18-iii-Nbp0 21-juin 626
19-iii-Nbp0 22-juin 626
20-iii-Nbp0 23-juin 626
21-iii-Nbp0 24-juin 626
22-iii-Nbp0 25-juin 626
23-iii-Nbp0 26-juin 626
24-iii-Nbp0 27-juin 626
25-iii-Nbp0 28-juin 626
26-iii-Nbp0 29-juin 626
27-iii-Nbp0 30-juin 626
28-iii-Nbp0 1-juil. 626
29-iii-Nbp0 2-juil. 626
1-iv-Nbp0 3-juil. 626
2-iv-Nbp0 4-juil. 626
3-iv-Nbp0 5-juil. 626
4-iv-Nbp0 6-juil. 626
5-iv-Nbp0 7-juil. 626
6-iv-Nbp0 8-juil. 626
7-iv-Nbp0 9-juil. 626
8-iv-Nbp0 10-juil. 626
9-iv-Nbp0 11-juil. 626
10-iv-Nbp0 12-juil. 626
11-iv-Nbp0 13-juil. 626
12-iv-Nbp0 14-juil. 626
13-iv-Nbp0 15-juil. 626
14-iv-Nbp0 16-juil. 626
15-iv-Nbp0 17-juil. 626
16-iv-Nbp0 18-juil. 626
17-iv-Nbp0 19-juil. 626
18-iv-Nbp0 20-juil. 626
19-iv-Nbp0 21-juil. 626
20-iv-Nbp0 22-juil. 626
21-iv-Nbp0 23-juil. 626
22-iv-Nbp0 24-juil. 626
23-iv-Nbp0 25-juil. 626
24-iv-Nbp0 26-juil. 626
25-iv-Nbp0 27-juil. 626
26-iv-Nbp0 28-juil. 626
27-iv-Nbp0 29-juil. 626
28-iv-Nbp0 30-juil. 626
29-iv-Nbp0 31-juil. 626
30-iv-Nbp0 1-aout 626
1-v-Nbp0 2-aout 626
2-v-Nbp0 3-aout 626
3-v-Nbp0 4-aout 626
4-v-Nbp0 5-aout 626
5-v-Nbp0 6-aout 626
6-v-Nbp0 7-aout 626
7-v-Nbp0 8-aout 626
8-v-Nbp0 9-aout 626
9-v-Nbp0 10-aout 626
10-v-Nbp0 11-aout 626
11-v-Nbp0 12-aout 626
12-v-Nbp0 13-aout 626
13-v-Nbp0 14-aout 626
14-v-Nbp0 15-aout 626
15-v-Nbp0 16-aout 626
16-v-Nbp0 17-aout 626
17-v-Nbp0 18-aout 626
18-v-Nbp0 19-aout 626
19-v-Nbp0 20-aout 626
20-v-Nbp0 21-aout 626
21-v-Nbp0 22-aout 626
22-v-Nbp0 23-aout 626
23-v-Nbp0 24-aout 626
24-v-Nbp0 25-aout 626
25-v-Nbp0 26-aout 626
26-v-Nbp0 27-aout 626
27-v-Nbp0 28-aout 626
28-v-Nbp0 29-aout 626
29-v-Nbp0 30-aout 626
1-vi-Nbp0 31-aout 626
2-vi-Nbp0 1-sept. 626
3-vi-Nbp0 2-sept. 626
4-vi-Nbp0 3-sept. 626
5-vi-Nbp0 4-sept. 626
6-vi-Nbp0 5-sept. 626
7-vi-Nbp0 6-sept. 626
8-vi-Nbp0 7-sept. 626
9-vi-Nbp0 8-sept. 626
10-vi-Nbp0 9-sept. 626
11-vi-Nbp0 10-sept. 626
12-vi-Nbp0 11-sept. 626
13-vi-Nbp0 12-sept. 626
14-vi-Nbp0 13-sept. 626
15-vi-Nbp0 14-sept. 626
16-vi-Nbp0 15-sept. 626
17-vi-Nbp0 16-sept. 626
18-vi-Nbp0 17-sept. 626
19-vi-Nbp0 18-sept. 626
20-vi-Nbp0 19-sept. 626
21-vi-Nbp0 20-sept. 626
22-vi-Nbp0 21-sept. 626
23-vi-Nbp0 22-sept. 626
24-vi-Nbp0 23-sept. 626
25-vi-Nbp0 24-sept. 626
26-vi-Nbp0 25-sept. 626
27-vi-Nbp0 26-sept. 626
28-vi-Nbp0 27-sept. 626
29-vi-Nbp0 28-sept. 626
1-vii-Nbp0 29-sept. 626
2-vii-Nbp0 30-sept. 626
3-vii-Nbp0 1-oct. 626
4-vii-Nbp0 2-oct. 626
5-vii-Nbp0 3-oct. 626
6-vii-Nbp0 4-oct. 626
7-vii-Nbp0 5-oct. 626
8-vii-Nbp0 6-oct. 626
9-vii-Nbp0 7-oct. 626
10-vii-Nbp0 8-oct. 626
11-vii-Nbp0 9-oct. 626
12-vii-Nbp0 10-oct. 626
13-vii-Nbp0 11-oct. 626
14-vii-Nbp0 12-oct. 626
15-vii-Nbp0 13-oct. 626
16-vii-Nbp0 14-oct. 626
17-vii-Nbp0 15-oct. 626
18-vii-Nbp0 16-oct. 626
19-vii-Nbp0 17-oct. 626
20-vii-Nbp0 18-oct. 626
21-vii-Nbp0 19-oct. 626
22-vii-Nbp0 20-oct. 626
23-vii-Nbp0 21-oct. 626
24-vii-Nbp0 22-oct. 626
25-vii-Nbp0 23-oct. 626
26-vii-Nbp0 24-oct. 626
27-vii-Nbp0 25-oct. 626
28-vii-Nbp0 26-oct. 626
29-vii-Nbp0 27-oct. 626
30-vii-Nbp0 28-oct. 626
1-viii-Nbp0 29-oct. 626
2-viii-Nbp0 30-oct. 626
3-viii-Nbp0 31-oct. 626
4-viii-Nbp0 1-nov. 626
5-viii-Nbp0 2-nov. 626
6-viii-Nbp0 3-nov. 626
7-viii-Nbp0 4-nov. 626
8-viii-Nbp0 5-nov. 626
9-viii-Nbp0 6-nov. 626
10-viii-Nbp0 7-nov. 626
11-viii-Nbp0 8-nov. 626
12-viii-Nbp0 9-nov. 626
13-viii-Nbp0 10-nov. 626
14-viii-Nbp0 11-nov. 626
15-viii-Nbp0 12-nov. 626
16-viii-Nbp0 13-nov. 626
17-viii-Nbp0 14-nov. 626
18-viii-Nbp0 15-nov. 626
19-viii-Nbp0 16-nov. 626
20-viii-Nbp0 17-nov. 626
21-viii-Nbp0 18-nov. 626
22-viii-Nbp0 19-nov. 626
23-viii-Nbp0 20-nov. 626
24-viii-Nbp0 21-nov. 626
25-viii-Nbp0 22-nov. 626
26-viii-Nbp0 23-nov. 626
27-viii-Nbp0 24-nov. 626
28-viii-Nbp0 25-nov. 626
29-viii-Nbp0 26-nov. 626
1-ix-Nbp0 27-nov. 626
2-ix-Nbp0 28-nov. 626
3-ix-Nbp0 29-nov. 626
4-ix-Nbp0 30-nov. 626
5-ix-Nbp0 1-déc. 626
6-ix-Nbp0 2-déc. 626
7-ix-Nbp0 3-déc. 626
8-ix-Nbp0 4-déc. 626
9-ix-Nbp0 5-déc. 626
10-ix-Nbp0 6-déc. 626
11-ix-Nbp0 7-déc. 626
12-ix-Nbp0 8-déc. 626
13-ix-Nbp0 9-déc. 626
14-ix-Nbp0 10-déc. 626
15-ix-Nbp0 11-déc. 626
16-ix-Nbp0 12-déc. 626
17-ix-Nbp0 13-déc. 626
18-ix-Nbp0 14-déc. 626
19-ix-Nbp0 15-déc. 626
20-ix-Nbp0 16-déc. 626
21-ix-Nbp0 17-déc. 626
22-ix-Nbp0 18-déc. 626
23-ix-Nbp0 19-déc. 626
24-ix-Nbp0 20-déc. 626
25-ix-Nbp0 21-déc. 626
26-ix-Nbp0 22-déc. 626
27-ix-Nbp0 23-déc. 626
28-ix-Nbp0 24-déc. 626
29-ix-Nbp0 25-déc. 626
30-ix-Nbp0 26-déc. 626
1-x-Nbp0 27-déc. 626
2-x-Nbp0 28-déc. 626
3-x-Nbp0 29-déc. 626
4-x-Nbp0 30-déc. 626
5-x-Nbp0 31-déc. 626
6-x-Nbp0 1-janv. 625
7-x-Nbp0 2-janv. 625
8-x-Nbp0 3-janv. 625
9-x-Nbp0 4-janv. 625
10-x-Nbp0 5-janv. 625
11-x-Nbp0 6-janv. 625
12-x-Nbp0 7-janv. 625
13-x-Nbp0 8-janv. 625
14-x-Nbp0 9-janv. 625
15-x-Nbp0 10-janv. 625
16-x-Nbp0 11-janv. 625
17-x-Nbp0 12-janv. 625
18-x-Nbp0 13-janv. 625
19-x-Nbp0 14-janv. 625
20-x-Nbp0 15-janv. 625
21-x-Nbp0 16-janv. 625
22-x-Nbp0 17-janv. 625
23-x-Nbp0 18-janv. 625
24-x-Nbp0 19-janv. 625
25-x-Nbp0 20-janv. 625
26-x-Nbp0 21-janv. 625
27-x-Nbp0 22-janv. 625
28-x-Nbp0 23-janv. 625
29-x-Nbp0 24-janv. 625
1-xi-Nbp0 25-janv. 625
2-xi-Nbp0 26-janv. 625
3-xi-Nbp0 27-janv. 625
4-xi-Nbp0 28-janv. 625
5-xi-Nbp0 29-janv. 625
6-xi-Nbp0 30-janv. 625
7-xi-Nbp0 31-janv. 625
8-xi-Nbp0 1-f?v. 625
9-xi-Nbp0 2-f?v. 625
10-xi-Nbp0 3-f?v. 625
11-xi-Nbp0 4-f?v. 625
12-xi-Nbp0 5-f?v. 625
13-xi-Nbp0 6-f?v. 625
14-xi-Nbp0 7-f?v. 625
15-xi-Nbp0 8-f?v. 625
16-xi-Nbp0 9-f?v. 625
17-xi-Nbp0 10-f?v. 625
18-xi-Nbp0 11-f?v. 625
19-xi-Nbp0 12-f?v. 625
20-xi-Nbp0 13-f?v. 625
21-xi-Nbp0 14-f?v. 625
22-xi-Nbp0 15-f?v. 625
23-xi-Nbp0 16-f?v. 625
24-xi-Nbp0 17-f?v. 625
25-xi-Nbp0 18-f?v. 625
26-xi-Nbp0 19-f?v. 625
27-xi-Nbp0 20-f?v. 625
28-xi-Nbp0 21-f?v. 625
29-xi-Nbp0 22-f?v. 625
30-xi-Nbp0 23-f?v. 625
1-xii-Nbp0 24-f?v. 625
2-xii-Nbp0 25-f?v. 625
3-xii-Nbp0 26-f?v. 625
4-xii-Nbp0 27-f?v. 625
5-xii-Nbp0 28-f?v. 625
6-xii-Nbp0 29-f?v. 625
7-xii-Nbp0 1-mars 625
8-xii-Nbp0 2-mars 625
9-xii-Nbp0 3-mars 625
10-xii-Nbp0 4-mars 625
11-xii-Nbp0 5-mars 625
12-xii-Nbp0 6-mars 625
13-xii-Nbp0 7-mars 625
14-xii-Nbp0 8-mars 625
15-xii-Nbp0 9-mars 625
16-xii-Nbp0 10-mars 625
17-xii-Nbp0 11-mars 625
18-xii-Nbp0 12-mars 625
19-xii-Nbp0 13-mars 625
20-xii-Nbp0 14-mars 625
21-xii-Nbp0 15-mars 625
22-xii-Nbp0 16-mars 625
23-xii-Nbp0 17-mars 625
24-xii-Nbp0 18-mars 625
25-xii-Nbp0 19-mars 625
26-xii-Nbp0 20-mars 625
27-xii-Nbp0 21-mars 625
28-xii-Nbp0 22-mars 625
29-xii-Nbp0 23-mars 625
1-i-Nbp1 24-mars 625
2-i-Nbp1 25-mars 625
3-i-Nbp1 26-mars 625
4-i-Nbp1 27-mars 625
5-i-Nbp1 28-mars 625
6-i-Nbp1 29-mars 625
7-i-Nbp1 30-mars 625
8-i-Nbp1 31-mars 625
9-i-Nbp1 1-avr. 625
10-i-Nbp1 2-avr. 625
11-i-Nbp1 3-avr. 625
12-i-Nbp1 4-avr. 625
13-i-Nbp1 5-avr. 625
14-i-Nbp1 6-avr. 625
15-i-Nbp1 7-avr. 625
16-i-Nbp1 8-avr. 625
17-i-Nbp1 9-avr. 625
18-i-Nbp1 10-avr. 625
19-i-Nbp1 11-avr. 625
20-i-Nbp1 12-avr. 625
21-i-Nbp1 13-avr. 625
22-i-Nbp1 14-avr. 625
23-i-Nbp1 15-avr. 625
24-i-Nbp1 16-avr. 625
25-i-Nbp1 17-avr. 625
26-i-Nbp1 18-avr. 625
27-i-Nbp1 19-avr. 625
28-i-Nbp1 20-avr. 625
29-i-Nbp1 21-avr. 625
30-i-Nbp1 22-avr. 625
1-ii-Nbp1 23-avr. 625
2-ii-Nbp1 24-avr. 625
3-ii-Nbp1 25-avr. 625
4-ii-Nbp1 26-avr. 625
5-ii-Nbp1 27-avr. 625
6-ii-Nbp1 28-avr. 625
7-ii-Nbp1 29-avr. 625
8-ii-Nbp1 30-avr. 625
9-ii-Nbp1 1-mai 625
10-ii-Nbp1 2-mai 625
11-ii-Nbp1 3-mai 625
12-ii-Nbp1 4-mai 625
13-ii-Nbp1 5-mai 625
14-ii-Nbp1 6-mai 625
15-ii-Nbp1 7-mai 625
16-ii-Nbp1 8-mai 625
17-ii-Nbp1 9-mai 625
18-ii-Nbp1 10-mai 625
19-ii-Nbp1 11-mai 625
20-ii-Nbp1 12-mai 625
21-ii-Nbp1 13-mai 625
22-ii-Nbp1 14-mai 625
23-ii-Nbp1 15-mai 625
24-ii-Nbp1 16-mai 625
25-ii-Nbp1 17-mai 625
26-ii-Nbp1 18-mai 625
27-ii-Nbp1 19-mai 625
28-ii-Nbp1 20-mai 625
29-ii-Nbp1 21-mai 625
30-ii-Nbp1 22-mai 625
1-iii-Nbp1 23-mai 625
2-iii-Nbp1 24-mai 625
3-iii-Nbp1 25-mai 625
4-iii-Nbp1 26-mai 625
5-iii-Nbp1 27-mai 625
6-iii-Nbp1 28-mai 625
7-iii-Nbp1 29-mai 625
8-iii-Nbp1 30-mai 625
9-iii-Nbp1 31-mai 625
10-iii-Nbp1 1-juin 625
11-iii-Nbp1 2-juin 625
12-iii-Nbp1 3-juin 625
13-iii-Nbp1 4-juin 625
14-iii-Nbp1 5-juin 625
15-iii-Nbp1 6-juin 625
16-iii-Nbp1 7-juin 625
17-iii-Nbp1 8-juin 625
18-iii-Nbp1 9-juin 625
19-iii-Nbp1 10-juin 625
20-iii-Nbp1 11-juin 625
21-iii-Nbp1 12-juin 625
22-iii-Nbp1 13-juin 625
23-iii-Nbp1 14-juin 625
24-iii-Nbp1 15-juin 625
25-iii-Nbp1 16-juin 625
26-iii-Nbp1 17-juin 625
27-iii-Nbp1 18-juin 625
28-iii-Nbp1 19-juin 625
29-iii-Nbp1 20-juin 625
1-iv-Nbp1 21-juin 625
2-iv-Nbp1 22-juin 625
3-iv-Nbp1 23-juin 625
4-iv-Nbp1 24-juin 625
5-iv-Nbp1 25-juin 625
6-iv-Nbp1 26-juin 625
7-iv-Nbp1 27-juin 625
8-iv-Nbp1 28-juin 625
9-iv-Nbp1 29-juin 625
10-iv-Nbp1 30-juin 625
11-iv-Nbp1 1-juil. 625
12-iv-Nbp1 2-juil. 625
13-iv-Nbp1 3-juil. 625
14-iv-Nbp1 4-juil. 625
15-iv-Nbp1 5-juil. 625
16-iv-Nbp1 6-juil. 625
17-iv-Nbp1 7-juil. 625
18-iv-Nbp1 8-juil. 625
19-iv-Nbp1 9-juil. 625
20-iv-Nbp1 10-juil. 625
21-iv-Nbp1 11-juil. 625
22-iv-Nbp1 12-juil. 625
23-iv-Nbp1 13-juil. 625
24-iv-Nbp1 14-juil. 625
25-iv-Nbp1 15-juil. 625
26-iv-Nbp1 16-juil. 625
27-iv-Nbp1 17-juil. 625
28-iv-Nbp1 18-juil. 625
29-iv-Nbp1 19-juil. 625
30-iv-Nbp1 20-juil. 625
1-v-Nbp1 21-juil. 625
2-v-Nbp1 22-juil. 625
3-v-Nbp1 23-juil. 625
4-v-Nbp1 24-juil. 625
5-v-Nbp1 25-juil. 625
6-v-Nbp1 26-juil. 625
7-v-Nbp1 27-juil. 625
8-v-Nbp1 28-juil. 625
9-v-Nbp1 29-juil. 625
10-v-Nbp1 30-juil. 625
11-v-Nbp1 31-juil. 625
12-v-Nbp1 1-aout 625
13-v-Nbp1 2-aout 625
14-v-Nbp1 3-aout 625
15-v-Nbp1 4-aout 625
16-v-Nbp1 5-aout 625
17-v-Nbp1 6-aout 625
18-v-Nbp1 7-aout 625
19-v-Nbp1 8-aout 625
20-v-Nbp1 9-aout 625
21-v-Nbp1 10-aout 625
22-v-Nbp1 11-aout 625
23-v-Nbp1 12-aout 625
24-v-Nbp1 13-aout 625
25-v-Nbp1 14-aout 625
26-v-Nbp1 15-aout 625
27-v-Nbp1 16-aout 625
28-v-Nbp1 17-aout 625
29-v-Nbp1 18-aout 625
1-vi-Nbp1 19-aout 625
2-vi-Nbp1 20-aout 625
3-vi-Nbp1 21-aout 625
4-vi-Nbp1 22-aout 625
5-vi-Nbp1 23-aout 625
6-vi-Nbp1 24-aout 625
7-vi-Nbp1 25-aout 625
8-vi-Nbp1 26-aout 625
9-vi-Nbp1 27-aout 625
10-vi-Nbp1 28-aout 625
11-vi-Nbp1 29-aout 625
12-vi-Nbp1 30-aout 625
13-vi-Nbp1 31-aout 625
14-vi-Nbp1 1-sept. 625
15-vi-Nbp1 2-sept. 625
16-vi-Nbp1 3-sept. 625
17-vi-Nbp1 4-sept. 625
18-vi-Nbp1 5-sept. 625
19-vi-Nbp1 6-sept. 625
20-vi-Nbp1 7-sept. 625
21-vi-Nbp1 8-sept. 625
22-vi-Nbp1 9-sept. 625
23-vi-Nbp1 10-sept. 625
24-vi-Nbp1 11-sept. 625
25-vi-Nbp1 12-sept. 625
26-vi-Nbp1 13-sept. 625
27-vi-Nbp1 14-sept. 625
28-vi-Nbp1 15-sept. 625
29-vi-Nbp1 16-sept. 625
30-vi-Nbp1 17-sept. 625
1-vii-Nbp1 18-sept. 625
2-vii-Nbp1 19-sept. 625
3-vii-Nbp1 20-sept. 625
4-vii-Nbp1 21-sept. 625
5-vii-Nbp1 22-sept. 625
6-vii-Nbp1 23-sept. 625
7-vii-Nbp1 24-sept. 625
8-vii-Nbp1 25-sept. 625
9-vii-Nbp1 26-sept. 625
10-vii-Nbp1 27-sept. 625
11-vii-Nbp1 28-sept. 625
12-vii-Nbp1 29-sept. 625
13-vii-Nbp1 30-sept. 625
14-vii-Nbp1 1-oct. 625
15-vii-Nbp1 2-oct. 625
16-vii-Nbp1 3-oct. 625
17-vii-Nbp1 4-oct. 625
18-vii-Nbp1 5-oct. 625
19-vii-Nbp1 6-oct. 625
20-vii-Nbp1 7-oct. 625
21-vii-Nbp1 8-oct. 625
22-vii-Nbp1 9-oct. 625
23-vii-Nbp1 10-oct. 625
24-vii-Nbp1 11-oct. 625
25-vii-Nbp1 12-oct. 625
26-vii-Nbp1 13-oct. 625
27-vii-Nbp1 14-oct. 625
28-vii-Nbp1 15-oct. 625
29-vii-Nbp1 16-oct. 625
30-vii-Nbp1 17-oct. 625
1-viii-Nbp1 18-oct. 625
2-viii-Nbp1 19-oct. 625
3-viii-Nbp1 20-oct. 625
4-viii-Nbp1 21-oct. 625
5-viii-Nbp1 22-oct. 625
6-viii-Nbp1 23-oct. 625
7-viii-Nbp1 24-oct. 625
8-viii-Nbp1 25-oct. 625
9-viii-Nbp1 26-oct. 625
10-viii-Nbp1 27-oct. 625
11-viii-Nbp1 28-oct. 625
12-viii-Nbp1 29-oct. 625
13-viii-Nbp1 30-oct. 625
14-viii-Nbp1 31-oct. 625
15-viii-Nbp1 1-nov. 625
16-viii-Nbp1 2-nov. 625
17-viii-Nbp1 3-nov. 625
18-viii-Nbp1 4-nov. 625
19-viii-Nbp1 5-nov. 625
20-viii-Nbp1 6-nov. 625
21-viii-Nbp1 7-nov. 625
22-viii-Nbp1 8-nov. 625
23-viii-Nbp1 9-nov. 625
24-viii-Nbp1 10-nov. 625
25-viii-Nbp1 11-nov. 625
26-viii-Nbp1 12-nov. 625
27-viii-Nbp1 13-nov. 625
28-viii-Nbp1 14-nov. 625
29-viii-Nbp1 15-nov. 625
1-ix-Nbp1 16-nov. 625
2-ix-Nbp1 17-nov. 625
3-ix-Nbp1 18-nov. 625
4-ix-Nbp1 19-nov. 625
5-ix-Nbp1 20-nov. 625
6-ix-Nbp1 21-nov. 625
7-ix-Nbp1 22-nov. 625
8-ix-Nbp1 23-nov. 625
9-ix-Nbp1 24-nov. 625
10-ix-Nbp1 25-nov. 625
11-ix-Nbp1 26-nov. 625
12-ix-Nbp1 27-nov. 625
13-ix-Nbp1 28-nov. 625
14-ix-Nbp1 29-nov. 625
15-ix-Nbp1 30-nov. 625
16-ix-Nbp1 1-déc. 625
17-ix-Nbp1 2-déc. 625
18-ix-Nbp1 3-déc. 625
19-ix-Nbp1 4-déc. 625
20-ix-Nbp1 5-déc. 625
21-ix-Nbp1 6-déc. 625
22-ix-Nbp1 7-déc. 625
23-ix-Nbp1 8-déc. 625
24-ix-Nbp1 9-déc. 625
25-ix-Nbp1 10-déc. 625
26-ix-Nbp1 11-déc. 625
27-ix-Nbp1 12-déc. 625
28-ix-Nbp1 13-déc. 625
29-ix-Nbp1 14-déc. 625
30-ix-Nbp1 15-déc. 625
1-x-Nbp1 16-déc. 625
2-x-Nbp1 17-déc. 625
3-x-Nbp1 18-déc. 625
4-x-Nbp1 19-déc. 625
5-x-Nbp1 20-déc. 625
6-x-Nbp1 21-déc. 625
7-x-Nbp1 22-déc. 625
8-x-Nbp1 23-déc. 625
9-x-Nbp1 24-déc. 625
10-x-Nbp1 25-déc. 625
11-x-Nbp1 26-déc. 625
12-x-Nbp1 27-déc. 625
13-x-Nbp1 28-déc. 625
14-x-Nbp1 29-déc. 625
15-x-Nbp1 30-déc. 625
16-x-Nbp1 31-déc. 625
17-x-Nbp1 1-janv. 624
18-x-Nbp1 2-janv. 624
19-x-Nbp1 3-janv. 624
20-x-Nbp1 4-janv. 624
21-x-Nbp1 5-janv. 624
22-x-Nbp1 6-janv. 624
23-x-Nbp1 7-janv. 624
24-x-Nbp1 8-janv. 624
25-x-Nbp1 9-janv. 624
26-x-Nbp1 10-janv. 624
27-x-Nbp1 11-janv. 624
28-x-Nbp1 12-janv. 624
29-x-Nbp1 13-janv. 624
1-xi-Nbp1 14-janv. 624
2-xi-Nbp1 15-janv. 624
3-xi-Nbp1 16-janv. 624
4-xi-Nbp1 17-janv. 624
5-xi-Nbp1 18-janv. 624
6-xi-Nbp1 19-janv. 624
7-xi-Nbp1 20-janv. 624
8-xi-Nbp1 21-janv. 624
9-xi-Nbp1 22-janv. 624
10-xi-Nbp1 23-janv. 624
11-xi-Nbp1 24-janv. 624
12-xi-Nbp1 25-janv. 624
13-xi-Nbp1 26-janv. 624
14-xi-Nbp1 27-janv. 624
15-xi-Nbp1 28-janv. 624
16-xi-Nbp1 29-janv. 624
17-xi-Nbp1 30-janv. 624
18-xi-Nbp1 31-janv. 624
19-xi-Nbp1 1-f?v. 624
20-xi-Nbp1 2-f?v. 624
21-xi-Nbp1 3-f?v. 624
22-xi-Nbp1 4-f?v. 624
23-xi-Nbp1 5-f?v. 624
24-xi-Nbp1 6-f?v. 624
25-xi-Nbp1 7-f?v. 624
26-xi-Nbp1 8-f?v. 624
27-xi-Nbp1 9-f?v. 624
28-xi-Nbp1 10-f?v. 624
29-xi-Nbp1 11-f?v. 624
1-xii-Nbp1 12-f?v. 624
2-xii-Nbp1 13-f?v. 624
3-xii-Nbp1 14-f?v. 624
4-xii-Nbp1 15-f?v. 624
5-xii-Nbp1 16-f?v. 624
6-xii-Nbp1 17-f?v. 624
7-xii-Nbp1 18-f?v. 624
8-xii-Nbp1 19-f?v. 624
9-xii-Nbp1 20-f?v. 624
10-xii-Nbp1 21-f?v. 624
11-xii-Nbp1 22-f?v. 624
12-xii-Nbp1 23-f?v. 624
13-xii-Nbp1 24-f?v. 624
14-xii-Nbp1 25-f?v. 624
15-xii-Nbp1 26-f?v. 624
16-xii-Nbp1 27-f?v. 624
17-xii-Nbp1 28-f?v. 624
18-xii-Nbp1 1-mars 624
19-xii-Nbp1 2-mars 624
20-xii-Nbp1 3-mars 624
21-xii-Nbp1 4-mars 624
22-xii-Nbp1 5-mars 624
23-xii-Nbp1 6-mars 624
24-xii-Nbp1 7-mars 624
25-xii-Nbp1 8-mars 624
26-xii-Nbp1 9-mars 624
27-xii-Nbp1 10-mars 624
28-xii-Nbp1 11-mars 624
29-xii-Nbp1 12-mars 624
30-xii-Nbp1 13-mars 624
1-i-Nbp2 14-mars 624
2-i-Nbp2 15-mars 624
3-i-Nbp2 16-mars 624
4-i-Nbp2 17-mars 624
5-i-Nbp2 18-mars 624
6-i-Nbp2 19-mars 624
7-i-Nbp2 20-mars 624
8-i-Nbp2 21-mars 624
9-i-Nbp2 22-mars 624
10-i-Nbp2 23-mars 624
11-i-Nbp2 24-mars 624
12-i-Nbp2 25-mars 624
13-i-Nbp2 26-mars 624
14-i-Nbp2 27-mars 624
15-i-Nbp2 28-mars 624
16-i-Nbp2 29-mars 624
17-i-Nbp2 30-mars 624
18-i-Nbp2 31-mars 624
19-i-Nbp2 1-avr. 624
20-i-Nbp2 2-avr. 624
21-i-Nbp2 3-avr. 624
22-i-Nbp2 4-avr. 624
23-i-Nbp2 5-avr. 624
24-i-Nbp2 6-avr. 624
25-i-Nbp2 7-avr. 624
26-i-Nbp2 8-avr. 624
27-i-Nbp2 9-avr. 624
28-i-Nbp2 10-avr. 624
29-i-Nbp2 11-avr. 624
1-ii-Nbp2 12-avr. 624
2-ii-Nbp2 13-avr. 624
3-ii-Nbp2 14-avr. 624
4-ii-Nbp2 15-avr. 624
5-ii-Nbp2 16-avr. 624
6-ii-Nbp2 17-avr. 624
7-ii-Nbp2 18-avr. 624
8-ii-Nbp2 19-avr. 624
9-ii-Nbp2 20-avr. 624
10-ii-Nbp2 21-avr. 624
11-ii-Nbp2 22-avr. 624
12-ii-Nbp2 23-avr. 624
13-ii-Nbp2 24-avr. 624
14-ii-Nbp2 25-avr. 624
15-ii-Nbp2 26-avr. 624
16-ii-Nbp2 27-avr. 624
17-ii-Nbp2 28-avr. 624
18-ii-Nbp2 29-avr. 624
19-ii-Nbp2 30-avr. 624
20-ii-Nbp2 1-mai 624
21-ii-Nbp2 2-mai 624
22-ii-Nbp2 3-mai 624
23-ii-Nbp2 4-mai 624
24-ii-Nbp2 5-mai 624
25-ii-Nbp2 6-mai 624
26-ii-Nbp2 7-mai 624
27-ii-Nbp2 8-mai 624
28-ii-Nbp2 9-mai 624
29-ii-Nbp2 10-mai 624
30-ii-Nbp2 11-mai 624
1-iii-Nbp2 12-mai 624
2-iii-Nbp2 13-mai 624
3-iii-Nbp2 14-mai 624
4-iii-Nbp2 15-mai 624
5-iii-Nbp2 16-mai 624
6-iii-Nbp2 17-mai 624
7-iii-Nbp2 18-mai 624
8-iii-Nbp2 19-mai 624
9-iii-Nbp2 20-mai 624
10-iii-Nbp2 21-mai 624
11-iii-Nbp2 22-mai 624
12-iii-Nbp2 23-mai 624
13-iii-Nbp2 24-mai 624
14-iii-Nbp2 25-mai 624
15-iii-Nbp2 26-mai 624
16-iii-Nbp2 27-mai 624
17-iii-Nbp2 28-mai 624
18-iii-Nbp2 29-mai 624
19-iii-Nbp2 30-mai 624
20-iii-Nbp2 31-mai 624
21-iii-Nbp2 1-juin 624
22-iii-Nbp2 2-juin 624
23-iii-Nbp2 3-juin 624
24-iii-Nbp2 4-juin 624
25-iii-Nbp2 5-juin 624
26-iii-Nbp2 6-juin 624
27-iii-Nbp2 7-juin 624
28-iii-Nbp2 8-juin 624
29-iii-Nbp2 9-juin 624
1-iv-Nbp2 10-juin 624
2-iv-Nbp2 11-juin 624
3-iv-Nbp2 12-juin 624
4-iv-Nbp2 13-juin 624
5-iv-Nbp2 14-juin 624
6-iv-Nbp2 15-juin 624
7-iv-Nbp2 16-juin 624
8-iv-Nbp2 17-juin 624
9-iv-Nbp2 18-juin 624
10-iv-Nbp2 19-juin 624
11-iv-Nbp2 20-juin 624
12-iv-Nbp2 21-juin 624
13-iv-Nbp2 22-juin 624
14-iv-Nbp2 23-juin 624
15-iv-Nbp2 24-juin 624
16-iv-Nbp2 25-juin 624
17-iv-Nbp2 26-juin 624
18-iv-Nbp2 27-juin 624
19-iv-Nbp2 28-juin 624
20-iv-Nbp2 29-juin 624
21-iv-Nbp2 30-juin 624
22-iv-Nbp2 1-juil. 624
23-iv-Nbp2 2-juil. 624
24-iv-Nbp2 3-juil. 624
25-iv-Nbp2 4-juil. 624
26-iv-Nbp2 5-juil. 624
27-iv-Nbp2 6-juil. 624
28-iv-Nbp2 7-juil. 624
29-iv-Nbp2 8-juil. 624
30-iv-Nbp2 9-juil. 624
1-v-Nbp2 10-juil. 624
2-v-Nbp2 11-juil. 624
3-v-Nbp2 12-juil. 624
4-v-Nbp2 13-juil. 624
5-v-Nbp2 14-juil. 624
6-v-Nbp2 15-juil. 624
7-v-Nbp2 16-juil. 624
8-v-Nbp2 17-juil. 624
9-v-Nbp2 18-juil. 624
10-v-Nbp2 19-juil. 624
11-v-Nbp2 20-juil. 624
12-v-Nbp2 21-juil. 624
13-v-Nbp2 22-juil. 624
14-v-Nbp2 23-juil. 624
15-v-Nbp2 24-juil. 624
16-v-Nbp2 25-juil. 624
17-v-Nbp2 26-juil. 624
18-v-Nbp2 27-juil. 624
19-v-Nbp2 28-juil. 624
20-v-Nbp2 29-juil. 624
21-v-Nbp2 30-juil. 624
22-v-Nbp2 31-juil. 624
23-v-Nbp2 1-aout 624
24-v-Nbp2 2-aout 624
25-v-Nbp2 3-aout 624
26-v-Nbp2 4-aout 624
27-v-Nbp2 5-aout 624
28-v-Nbp2 6-aout 624
29-v-Nbp2 7-aout 624
1-vi-Nbp2 8-aout 624
2-vi-Nbp2 9-aout 624
3-vi-Nbp2 10-aout 624
4-vi-Nbp2 11-aout 624
5-vi-Nbp2 12-aout 624
6-vi-Nbp2 13-aout 624
7-vi-Nbp2 14-aout 624
8-vi-Nbp2 15-aout 624
9-vi-Nbp2 16-aout 624
10-vi-Nbp2 17-aout 624
11-vi-Nbp2 18-aout 624
12-vi-Nbp2 19-aout 624
13-vi-Nbp2 20-aout 624
14-vi-Nbp2 21-aout 624
15-vi-Nbp2 22-aout 624
16-vi-Nbp2 23-aout 624
17-vi-Nbp2 24-aout 624
18-vi-Nbp2 25-aout 624
19-vi-Nbp2 26-aout 624
20-vi-Nbp2 27-aout 624
21-vi-Nbp2 28-aout 624
22-vi-Nbp2 29-aout 624
23-vi-Nbp2 30-aout 624
24-vi-Nbp2 31-aout 624
25-vi-Nbp2 1-sept. 624
26-vi-Nbp2 2-sept. 624
27-vi-Nbp2 3-sept. 624
28-vi-Nbp2 4-sept. 624
29-vi-Nbp2 5-sept. 624
30-vi-Nbp2 6-sept. 624
1-vii-Nbp2 7-sept. 624
2-vii-Nbp2 8-sept. 624
3-vii-Nbp2 9-sept. 624
4-vii-Nbp2 10-sept. 624
5-vii-Nbp2 11-sept. 624
6-vii-Nbp2 12-sept. 624
7-vii-Nbp2 13-sept. 624
8-vii-Nbp2 14-sept. 624
9-vii-Nbp2 15-sept. 624
10-vii-Nbp2 16-sept. 624
11-vii-Nbp2 17-sept. 624
12-vii-Nbp2 18-sept. 624
13-vii-Nbp2 19-sept. 624
14-vii-Nbp2 20-sept. 624
15-vii-Nbp2 21-sept. 624
16-vii-Nbp2 22-sept. 624
17-vii-Nbp2 23-sept. 624
18-vii-Nbp2 24-sept. 624
19-vii-Nbp2 25-sept. 624
20-vii-Nbp2 26-sept. 624
21-vii-Nbp2 27-sept. 624
22-vii-Nbp2 28-sept. 624
23-vii-Nbp2 29-sept. 624
24-vii-Nbp2 30-sept. 624
25-vii-Nbp2 1-oct. 624
26-vii-Nbp2 2-oct. 624
27-vii-Nbp2 3-oct. 624
28-vii-Nbp2 4-oct. 624
29-vii-Nbp2 5-oct. 624
30-vii-Nbp2 6-oct. 624
1-viii-Nbp2 7-oct. 624
2-viii-Nbp2 8-oct. 624
3-viii-Nbp2 9-oct. 624
4-viii-Nbp2 10-oct. 624
5-viii-Nbp2 11-oct. 624
6-viii-Nbp2 12-oct. 624
7-viii-Nbp2 13-oct. 624
8-viii-Nbp2 14-oct. 624
9-viii-Nbp2 15-oct. 624
10-viii-Nbp2 16-oct. 624
11-viii-Nbp2 17-oct. 624
12-viii-Nbp2 18-oct. 624
13-viii-Nbp2 19-oct. 624
14-viii-Nbp2 20-oct. 624
15-viii-Nbp2 21-oct. 624
16-viii-Nbp2 22-oct. 624
17-viii-Nbp2 23-oct. 624
18-viii-Nbp2 24-oct. 624
19-viii-Nbp2 25-oct. 624
20-viii-Nbp2 26-oct. 624
21-viii-Nbp2 27-oct. 624
22-viii-Nbp2 28-oct. 624
23-viii-Nbp2 29-oct. 624
24-viii-Nbp2 30-oct. 624
25-viii-Nbp2 31-oct. 624
26-viii-Nbp2 1-nov. 624
27-viii-Nbp2 2-nov. 624
28-viii-Nbp2 3-nov. 624
29-viii-Nbp2 4-nov. 624
30-viii-Nbp2 5-nov. 624
1-ix-Nbp2 6-nov. 624
2-ix-Nbp2 7-nov. 624
3-ix-Nbp2 8-nov. 624
4-ix-Nbp2 9-nov. 624
5-ix-Nbp2 10-nov. 624
6-ix-Nbp2 11-nov. 624
7-ix-Nbp2 12-nov. 624
8-ix-Nbp2 13-nov. 624
9-ix-Nbp2 14-nov. 624
10-ix-Nbp2 15-nov. 624
11-ix-Nbp2 16-nov. 624
12-ix-Nbp2 17-nov. 624
13-ix-Nbp2 18-nov. 624
14-ix-Nbp2 19-nov. 624
15-ix-Nbp2 20-nov. 624
16-ix-Nbp2 21-nov. 624
17-ix-Nbp2 22-nov. 624
18-ix-Nbp2 23-nov. 624
19-ix-Nbp2 24-nov. 624
20-ix-Nbp2 25-nov. 624
21-ix-Nbp2 26-nov. 624
22-ix-Nbp2 27-nov. 624
23-ix-Nbp2 28-nov. 624
24-ix-Nbp2 29-nov. 624
25-ix-Nbp2 30-nov. 624
26-ix-Nbp2 1-déc. 624
27-ix-Nbp2 2-déc. 624
28-ix-Nbp2 3-déc. 624
29-ix-Nbp2 4-déc. 624
1-x-Nbp2 5-déc. 624
2-x-Nbp2 6-déc. 624
3-x-Nbp2 7-déc. 624
4-x-Nbp2 8-déc. 624
5-x-Nbp2 9-déc. 624
6-x-Nbp2 10-déc. 624
7-x-Nbp2 11-déc. 624
8-x-Nbp2 12-déc. 624
9-x-Nbp2 13-déc. 624
10-x-Nbp2 14-déc. 624
11-x-Nbp2 15-déc. 624
12-x-Nbp2 16-déc. 624
13-x-Nbp2 17-déc. 624
14-x-Nbp2 18-déc. 624
15-x-Nbp2 19-déc. 624
16-x-Nbp2 20-déc. 624
17-x-Nbp2 21-déc. 624
18-x-Nbp2 22-déc. 624
19-x-Nbp2 23-déc. 624
20-x-Nbp2 24-déc. 624
21-x-Nbp2 25-déc. 624
22-x-Nbp2 26-déc. 624
23-x-Nbp2 27-déc. 624
24-x-Nbp2 28-déc. 624
25-x-Nbp2 29-déc. 624
26-x-Nbp2 30-déc. 624
27-x-Nbp2 31-déc. 624
28-x-Nbp2 1-janv. 623
29-x-Nbp2 2-janv. 623
30-x-Nbp2 3-janv. 623
1-xi-Nbp2 4-janv. 623
2-xi-Nbp2 5-janv. 623
3-xi-Nbp2 6-janv. 623
4-xi-Nbp2 7-janv. 623
5-xi-Nbp2 8-janv. 623
6-xi-Nbp2 9-janv. 623
7-xi-Nbp2 10-janv. 623
8-xi-Nbp2 11-janv. 623
9-xi-Nbp2 12-janv. 623
10-xi-Nbp2 13-janv. 623
11-xi-Nbp2 14-janv. 623
12-xi-Nbp2 15-janv. 623
13-xi-Nbp2 16-janv. 623
14-xi-Nbp2 17-janv. 623
15-xi-Nbp2 18-janv. 623
16-xi-Nbp2 19-janv. 623
17-xi-Nbp2 20-janv. 623
18-xi-Nbp2 21-janv. 623
19-xi-Nbp2 22-janv. 623
20-xi-Nbp2 23-janv. 623
21-xi-Nbp2 24-janv. 623
22-xi-Nbp2 25-janv. 623
23-xi-Nbp2 26-janv. 623
24-xi-Nbp2 27-janv. 623
25-xi-Nbp2 28-janv. 623
26-xi-Nbp2 29-janv. 623
27-xi-Nbp2 30-janv. 623
28-xi-Nbp2 31-janv. 623
29-xi-Nbp2 1-f?v. 623
1-xii-Nbp2 2-f?v. 623
2-xii-Nbp2 3-f?v. 623
3-xii-Nbp2 4-f?v. 623
4-xii-Nbp2 5-f?v. 623
5-xii-Nbp2 6-f?v. 623
6-xii-Nbp2 7-f?v. 623
7-xii-Nbp2 8-f?v. 623
8-xii-Nbp2 9-f?v. 623
9-xii-Nbp2 10-f?v. 623
10-xii-Nbp2 11-f?v. 623
11-xii-Nbp2 12-f?v. 623
12-xii-Nbp2 13-f?v. 623
13-xii-Nbp2 14-f?v. 623
14-xii-Nbp2 15-f?v. 623
15-xii-Nbp2 16-f?v. 623
16-xii-Nbp2 17-f?v. 623
17-xii-Nbp2 18-f?v. 623
18-xii-Nbp2 19-f?v. 623
19-xii-Nbp2 20-f?v. 623
20-xii-Nbp2 21-f?v. 623
21-xii-Nbp2 22-f?v. 623
22-xii-Nbp2 23-f?v. 623
23-xii-Nbp2 24-f?v. 623
24-xii-Nbp2 25-f?v. 623
25-xii-Nbp2 26-f?v. 623
26-xii-Nbp2 27-f?v. 623
27-xii-Nbp2 28-f?v. 623
28-xii-Nbp2 1-mars 623
29-xii-Nbp2 2-mars 623
1-xii2-Nbp2 3-mars 623
2-xii2-Nbp2 4-mars 623
3-xii2-Nbp2 5-mars 623
4-xii2-Nbp2 6-mars 623
5-xii2-Nbp2 7-mars 623
6-xii2-Nbp2 8-mars 623
7-xii2-Nbp2 9-mars 623
8-xii2-Nbp2 10-mars 623
9-xii2-Nbp2 11-mars 623
10-xii2-Nbp2 12-mars 623
11-xii2-Nbp2 13-mars 623
12-xii2-Nbp2 14-mars 623
13-xii2-Nbp2 15-mars 623
14-xii2-Nbp2 16-mars 623
15-xii2-Nbp2 17-mars 623
16-xii2-Nbp2 18-mars 623
17-xii2-Nbp2 19-mars 623
18-xii2-Nbp2 20-mars 623
19-xii2-Nbp2 21-mars 623
20-xii2-Nbp2 22-mars 623
21-xii2-Nbp2 23-mars 623
22-xii2-Nbp2 24-mars 623
23-xii2-Nbp2 25-mars 623
24-xii2-Nbp2 26-mars 623
25-xii2-Nbp2 27-mars 623
26-xii2-Nbp2 28-mars 623
27-xii2-Nbp2 29-mars 623
28-xii2-Nbp2 30-mars 623
29-xii2-Nbp2 31-mars 623
30-xii2-Nbp2 1-avr. 623
1-i-Nbp3 2-avr. 623
2-i-Nbp3 3-avr. 623
3-i-Nbp3 4-avr. 623
4-i-Nbp3 5-avr. 623
5-i-Nbp3 6-avr. 623
6-i-Nbp3 7-avr. 623
7-i-Nbp3 8-avr. 623
8-i-Nbp3 9-avr. 623
9-i-Nbp3 10-avr. 623
10-i-Nbp3 11-avr. 623
11-i-Nbp3 12-avr. 623
12-i-Nbp3 13-avr. 623
13-i-Nbp3 14-avr. 623
14-i-Nbp3 15-avr. 623
15-i-Nbp3 16-avr. 623
16-i-Nbp3 17-avr. 623
17-i-Nbp3 18-avr. 623
18-i-Nbp3 19-avr. 623
19-i-Nbp3 20-avr. 623
20-i-Nbp3 21-avr. 623
21-i-Nbp3 22-avr. 623
22-i-Nbp3 23-avr. 623
23-i-Nbp3 24-avr. 623
24-i-Nbp3 25-avr. 623
25-i-Nbp3 26-avr. 623
26-i-Nbp3 27-avr. 623
27-i-Nbp3 28-avr. 623
28-i-Nbp3 29-avr. 623
29-i-Nbp3 30-avr. 623
1-ii-Nbp3 1-mai 623
2-ii-Nbp3 2-mai 623
3-ii-Nbp3 3-mai 623
4-ii-Nbp3 4-mai 623
5-ii-Nbp3 5-mai 623
6-ii-Nbp3 6-mai 623
7-ii-Nbp3 7-mai 623
8-ii-Nbp3 8-mai 623
9-ii-Nbp3 9-mai 623
10-ii-Nbp3 10-mai 623
11-ii-Nbp3 11-mai 623
12-ii-Nbp3 12-mai 623
13-ii-Nbp3 13-mai 623
14-ii-Nbp3 14-mai 623
15-ii-Nbp3 15-mai 623
16-ii-Nbp3 16-mai 623
17-ii-Nbp3 17-mai 623
18-ii-Nbp3 18-mai 623
19-ii-Nbp3 19-mai 623
20-ii-Nbp3 20-mai 623
21-ii-Nbp3 21-mai 623
22-ii-Nbp3 22-mai 623
23-ii-Nbp3 23-mai 623
24-ii-Nbp3 24-mai 623
25-ii-Nbp3 25-mai 623
26-ii-Nbp3 26-mai 623
27-ii-Nbp3 27-mai 623
28-ii-Nbp3 28-mai 623
29-ii-Nbp3 29-mai 623
30-ii-Nbp3 30-mai 623
1-iii-Nbp3 31-mai 623
2-iii-Nbp3 1-juin 623
3-iii-Nbp3 2-juin 623
4-iii-Nbp3 3-juin 623
5-iii-Nbp3 4-juin 623
6-iii-Nbp3 5-juin 623
7-iii-Nbp3 6-juin 623
8-iii-Nbp3 7-juin 623
9-iii-Nbp3 8-juin 623
10-iii-Nbp3 9-juin 623
11-iii-Nbp3 10-juin 623
12-iii-Nbp3 11-juin 623
13-iii-Nbp3 12-juin 623
14-iii-Nbp3 13-juin 623
15-iii-Nbp3 14-juin 623
16-iii-Nbp3 15-juin 623
17-iii-Nbp3 16-juin 623
18-iii-Nbp3 17-juin 623
19-iii-Nbp3 18-juin 623
20-iii-Nbp3 19-juin 623
21-iii-Nbp3 20-juin 623
22-iii-Nbp3 21-juin 623
23-iii-Nbp3 22-juin 623
24-iii-Nbp3 23-juin 623
25-iii-Nbp3 24-juin 623
26-iii-Nbp3 25-juin 623
27-iii-Nbp3 26-juin 623
28-iii-Nbp3 27-juin 623
29-iii-Nbp3 28-juin 623
1-iv-Nbp3 29-juin 623
2-iv-Nbp3 30-juin 623
3-iv-Nbp3 1-juil. 623
4-iv-Nbp3 2-juil. 623
5-iv-Nbp3 3-juil. 623
6-iv-Nbp3 4-juil. 623
7-iv-Nbp3 5-juil. 623
8-iv-Nbp3 6-juil. 623
9-iv-Nbp3 7-juil. 623
10-iv-Nbp3 8-juil. 623
11-iv-Nbp3 9-juil. 623
12-iv-Nbp3 10-juil. 623
13-iv-Nbp3 11-juil. 623
14-iv-Nbp3 12-juil. 623
15-iv-Nbp3 13-juil. 623
16-iv-Nbp3 14-juil. 623
17-iv-Nbp3 15-juil. 623
18-iv-Nbp3 16-juil. 623
19-iv-Nbp3 17-juil. 623
20-iv-Nbp3 18-juil. 623
21-iv-Nbp3 19-juil. 623
22-iv-Nbp3 20-juil. 623
23-iv-Nbp3 21-juil. 623
24-iv-Nbp3 22-juil. 623
25-iv-Nbp3 23-juil. 623
26-iv-Nbp3 24-juil. 623
27-iv-Nbp3 25-juil. 623
28-iv-Nbp3 26-juil. 623
29-iv-Nbp3 27-juil. 623
30-iv-Nbp3 28-juil. 623
1-v-Nbp3 29-juil. 623
2-v-Nbp3 30-juil. 623
3-v-Nbp3 31-juil. 623
4-v-Nbp3 1-aout 623
5-v-Nbp3 2-aout 623
6-v-Nbp3 3-aout 623
7-v-Nbp3 4-aout 623
8-v-Nbp3 5-aout 623
9-v-Nbp3 6-aout 623
10-v-Nbp3 7-aout 623
11-v-Nbp3 8-aout 623
12-v-Nbp3 9-aout 623
13-v-Nbp3 10-aout 623
14-v-Nbp3 11-aout 623
15-v-Nbp3 12-aout 623
16-v-Nbp3 13-aout 623
17-v-Nbp3 14-aout 623
18-v-Nbp3 15-aout 623
19-v-Nbp3 16-aout 623
20-v-Nbp3 17-aout 623
21-v-Nbp3 18-aout 623
22-v-Nbp3 19-aout 623
23-v-Nbp3 20-aout 623
24-v-Nbp3 21-aout 623
25-v-Nbp3 22-aout 623
26-v-Nbp3 23-aout 623
27-v-Nbp3 24-aout 623
28-v-Nbp3 25-aout 623
29-v-Nbp3 26-aout 623
1-vi-Nbp3 27-aout 623
2-vi-Nbp3 28-aout 623
3-vi-Nbp3 29-aout 623
4-vi-Nbp3 30-aout 623
5-vi-Nbp3 31-aout 623
6-vi-Nbp3 1-sept. 623
7-vi-Nbp3 2-sept. 623
8-vi-Nbp3 3-sept. 623
9-vi-Nbp3 4-sept. 623
10-vi-Nbp3 5-sept. 623
11-vi-Nbp3 6-sept. 623
12-vi-Nbp3 7-sept. 623
13-vi-Nbp3 8-sept. 623
14-vi-Nbp3 9-sept. 623
15-vi-Nbp3 10-sept. 623
16-vi-Nbp3 11-sept. 623
17-vi-Nbp3 12-sept. 623
18-vi-Nbp3 13-sept. 623
19-vi-Nbp3 14-sept. 623
20-vi-Nbp3 15-sept. 623
21-vi-Nbp3 16-sept. 623
22-vi-Nbp3 17-sept. 623
23-vi-Nbp3 18-sept. 623
24-vi-Nbp3 19-sept. 623
25-vi-Nbp3 20-sept. 623
26-vi-Nbp3 21-sept. 623
27-vi-Nbp3 22-sept. 623
28-vi-Nbp3 23-sept. 623
29-vi-Nbp3 24-sept. 623
30-vi-Nbp3 25-sept. 623
1-vii-Nbp3 26-sept. 623
2-vii-Nbp3 27-sept. 623
3-vii-Nbp3 28-sept. 623
4-vii-Nbp3 29-sept. 623
5-vii-Nbp3 30-sept. 623
6-vii-Nbp3 1-oct. 623
7-vii-Nbp3 2-oct. 623
8-vii-Nbp3 3-oct. 623
9-vii-Nbp3 4-oct. 623
10-vii-Nbp3 5-oct. 623
11-vii-Nbp3 6-oct. 623
12-vii-Nbp3 7-oct. 623
13-vii-Nbp3 8-oct. 623
14-vii-Nbp3 9-oct. 623
15-vii-Nbp3 10-oct. 623
16-vii-Nbp3 11-oct. 623
17-vii-Nbp3 12-oct. 623
18-vii-Nbp3 13-oct. 623
19-vii-Nbp3 14-oct. 623
20-vii-Nbp3 15-oct. 623
21-vii-Nbp3 16-oct. 623
22-vii-Nbp3 17-oct. 623
23-vii-Nbp3 18-oct. 623
24-vii-Nbp3 19-oct. 623
25-vii-Nbp3 20-oct. 623
26-vii-Nbp3 21-oct. 623
27-vii-Nbp3 22-oct. 623
28-vii-Nbp3 23-oct. 623
29-vii-Nbp3 24-oct. 623
30-vii-Nbp3 25-oct. 623
1-viii-Nbp3 26-oct. 623
2-viii-Nbp3 27-oct. 623
3-viii-Nbp3 28-oct. 623
4-viii-Nbp3 29-oct. 623
5-viii-Nbp3 30-oct. 623
6-viii-Nbp3 31-oct. 623
7-viii-Nbp3 1-nov. 623
8-viii-Nbp3 2-nov. 623
9-viii-Nbp3 3-nov. 623
10-viii-Nbp3 4-nov. 623
11-viii-Nbp3 5-nov. 623
12-viii-Nbp3 6-nov. 623
13-viii-Nbp3 7-nov. 623
14-viii-Nbp3 8-nov. 623
15-viii-Nbp3 9-nov. 623
16-viii-Nbp3 10-nov. 623
17-viii-Nbp3 11-nov. 623
18-viii-Nbp3 12-nov. 623
19-viii-Nbp3 13-nov. 623
20-viii-Nbp3 14-nov. 623
21-viii-Nbp3 15-nov. 623
22-viii-Nbp3 16-nov. 623
23-viii-Nbp3 17-nov. 623
24-viii-Nbp3 18-nov. 623
25-viii-Nbp3 19-nov. 623
26-viii-Nbp3 20-nov. 623
27-viii-Nbp3 21-nov. 623
28-viii-Nbp3 22-nov. 623
29-viii-Nbp3 23-nov. 623
30-viii-Nbp3 24-nov. 623
1-ix-Nbp3 25-nov. 623
2-ix-Nbp3 26-nov. 623
3-ix-Nbp3 27-nov. 623
4-ix-Nbp3 28-nov. 623
5-ix-Nbp3 29-nov. 623
6-ix-Nbp3 30-nov. 623
7-ix-Nbp3 1-déc. 623
8-ix-Nbp3 2-déc. 623
9-ix-Nbp3 3-déc. 623
10-ix-Nbp3 4-déc. 623
11-ix-Nbp3 5-déc. 623
12-ix-Nbp3 6-déc. 623
13-ix-Nbp3 7-déc. 623
14-ix-Nbp3 8-déc. 623
15-ix-Nbp3 9-déc. 623
16-ix-Nbp3 10-déc. 623
17-ix-Nbp3 11-déc. 623
18-ix-Nbp3 12-déc. 623
19-ix-Nbp3 13-déc. 623
20-ix-Nbp3 14-déc. 623
21-ix-Nbp3 15-déc. 623
22-ix-Nbp3 16-déc. 623
23-ix-Nbp3 17-déc. 623
24-ix-Nbp3 18-déc. 623
25-ix-Nbp3 19-déc. 623
26-ix-Nbp3 20-déc. 623
27-ix-Nbp3 21-déc. 623
28-ix-Nbp3 22-déc. 623
29-ix-Nbp3 23-déc. 623
1-x-Nbp3 24-déc. 623
2-x-Nbp3 25-déc. 623
3-x-Nbp3 26-déc. 623
4-x-Nbp3 27-déc. 623
5-x-Nbp3 28-déc. 623
6-x-Nbp3 29-déc. 623
7-x-Nbp3 30-déc. 623
8-x-Nbp3 31-déc. 623
9-x-Nbp3 1-janv. 622
10-x-Nbp3 2-janv. 622
11-x-Nbp3 3-janv. 622
12-x-Nbp3 4-janv. 622
13-x-Nbp3 5-janv. 622
14-x-Nbp3 6-janv. 622
15-x-Nbp3 7-janv. 622
16-x-Nbp3 8-janv. 622
17-x-Nbp3 9-janv. 622
18-x-Nbp3 10-janv. 622
19-x-Nbp3 11-janv. 622
20-x-Nbp3 12-janv. 622
21-x-Nbp3 13-janv. 622
22-x-Nbp3 14-janv. 622
23-x-Nbp3 15-janv. 622
24-x-Nbp3 16-janv. 622
25-x-Nbp3 17-janv. 622
26-x-Nbp3 18-janv. 622
27-x-Nbp3 19-janv. 622
28-x-Nbp3 20-janv. 622
29-x-Nbp3 21-janv. 622
30-x-Nbp3 22-janv. 622
1-xi-Nbp3 23-janv. 622
2-xi-Nbp3 24-janv. 622
3-xi-Nbp3 25-janv. 622
4-xi-Nbp3 26-janv. 622
5-xi-Nbp3 27-janv. 622
6-xi-Nbp3 28-janv. 622
7-xi-Nbp3 29-janv. 622
8-xi-Nbp3 30-janv. 622
9-xi-Nbp3 31-janv. 622
10-xi-Nbp3 1-f?v. 622
11-xi-Nbp3 2-f?v. 622
12-xi-Nbp3 3-f?v. 622
13-xi-Nbp3 4-f?v. 622
14-xi-Nbp3 5-f?v. 622
15-xi-Nbp3 6-f?v. 622
16-xi-Nbp3 7-f?v. 622
17-xi-Nbp3 8-f?v. 622
18-xi-Nbp3 9-f?v. 622
19-xi-Nbp3 10-f?v. 622
20-xi-Nbp3 11-f?v. 622
21-xi-Nbp3 12-f?v. 622
22-xi-Nbp3 13-f?v. 622
23-xi-Nbp3 14-f?v. 622
24-xi-Nbp3 15-f?v. 622
25-xi-Nbp3 16-f?v. 622
26-xi-Nbp3 17-f?v. 622
27-xi-Nbp3 18-f?v. 622
28-xi-Nbp3 19-f?v. 622
29-xi-Nbp3 20-f?v. 622
29-xii-Nbp3 21-f?v. 622
29-xii-Nbp3 22-f?v. 622
29-xii-Nbp3 23-f?v. 622
29-xii-Nbp3 24-f?v. 622
29-xii-Nbp3 25-f?v. 622
29-xii-Nbp3 26-f?v. 622
29-xii-Nbp3 27-f?v. 622
29-xii-Nbp3 28-f?v. 622
29-xii-Nbp3 1-mars 622
29-xii-Nbp3 2-mars 622
29-xii-Nbp3 3-mars 622
29-xii-Nbp3 4-mars 622
29-xii-Nbp3 5-mars 622
29-xii-Nbp3 6-mars 622
29-xii-Nbp3 7-mars 622
29-xii-Nbp3 8-mars 622
29-xii-Nbp3 9-mars 622
29-xii-Nbp3 10-mars 622
29-xii-Nbp3 11-mars 622
29-xii-Nbp3 12-mars 622
29-xii-Nbp3 13-mars 622
29-xii-Nbp3 14-mars 622
29-xii-Nbp3 15-mars 622
29-xii-Nbp3 16-mars 622
29-xii-Nbp3 17-mars 622
29-xii-Nbp3 18-mars 622
29-xii-Nbp3 19-mars 622
29-xii-Nbp3 20-mars 622
29-xii-Nbp3 21-mars 622
1-i-Nbp4 22-mars 622
2-i-Nbp4 23-mars 622
3-i-Nbp4 24-mars 622
4-i-Nbp4 25-mars 622
5-i-Nbp4 26-mars 622
6-i-Nbp4 27-mars 622
7-i-Nbp4 28-mars 622
8-i-Nbp4 29-mars 622
9-i-Nbp4 30-mars 622
10-i-Nbp4 31-mars 622
11-i-Nbp4 1-avr. 622
12-i-Nbp4 2-avr. 622
13-i-Nbp4 3-avr. 622
14-i-Nbp4 4-avr. 622
15-i-Nbp4 5-avr. 622
16-i-Nbp4 6-avr. 622
17-i-Nbp4 7-avr. 622
18-i-Nbp4 8-avr. 622
19-i-Nbp4 9-avr. 622
20-i-Nbp4 10-avr. 622
21-i-Nbp4 11-avr. 622
22-i-Nbp4 12-avr. 622
23-i-Nbp4 13-avr. 622
24-i-Nbp4 14-avr. 622
25-i-Nbp4 15-avr. 622
26-i-Nbp4 16-avr. 622
27-i-Nbp4 17-avr. 622
28-i-Nbp4 18-avr. 622
29-i-Nbp4 19-avr. 622
30-i-Nbp4 20-avr. 622
1-ii-Nbp4 21-avr. 622
2-ii-Nbp4 22-avr. 622
3-ii-Nbp4 23-avr. 622
4-ii-Nbp4 24-avr. 622
5-ii-Nbp4 25-avr. 622
6-ii-Nbp4 26-avr. 622
7-ii-Nbp4 27-avr. 622
8-ii-Nbp4 28-avr. 622
9-ii-Nbp4 29-avr. 622
10-ii-Nbp4 30-avr. 622
11-ii-Nbp4 1-mai 622
12-ii-Nbp4 2-mai 622
13-ii-Nbp4 3-mai 622
14-ii-Nbp4 4-mai 622
15-ii-Nbp4 5-mai 622
16-ii-Nbp4 6-mai 622
17-ii-Nbp4 7-mai 622
18-ii-Nbp4 8-mai 622
19-ii-Nbp4 9-mai 622
20-ii-Nbp4 10-mai 622
21-ii-Nbp4 11-mai 622
22-ii-Nbp4 12-mai 622
23-ii-Nbp4 13-mai 622
24-ii-Nbp4 14-mai 622
25-ii-Nbp4 15-mai 622
26-ii-Nbp4 16-mai 622
27-ii-Nbp4 17-mai 622
28-ii-Nbp4 18-mai 622
29-ii-Nbp4 19-mai 622
1-iii-Nbp4 20-mai 622
2-iii-Nbp4 21-mai 622
3-iii-Nbp4 22-mai 622
4-iii-Nbp4 23-mai 622
5-iii-Nbp4 24-mai 622
6-iii-Nbp4 25-mai 622
7-iii-Nbp4 26-mai 622
8-iii-Nbp4 27-mai 622
9-iii-Nbp4 28-mai 622
10-iii-Nbp4 29-mai 622
11-iii-Nbp4 30-mai 622
12-iii-Nbp4 31-mai 622
13-iii-Nbp4 1-juin 622
14-iii-Nbp4 2-juin 622
15-iii-Nbp4 3-juin 622
16-iii-Nbp4 4-juin 622
17-iii-Nbp4 5-juin 622
18-iii-Nbp4 6-juin 622
19-iii-Nbp4 7-juin 622
20-iii-Nbp4 8-juin 622
21-iii-Nbp4 9-juin 622
22-iii-Nbp4 10-juin 622
23-iii-Nbp4 11-juin 622
24-iii-Nbp4 12-juin 622
25-iii-Nbp4 13-juin 622
26-iii-Nbp4 14-juin 622
27-iii-Nbp4 15-juin 622
28-iii-Nbp4 16-juin 622
29-iii-Nbp4 17-juin 622
1-iv-Nbp4 18-juin 622
2-iv-Nbp4 19-juin 622
3-iv-Nbp4 20-juin 622
4-iv-Nbp4 21-juin 622
5-iv-Nbp4 22-juin 622
6-iv-Nbp4 23-juin 622
7-iv-Nbp4 24-juin 622
8-iv-Nbp4 25-juin 622
9-iv-Nbp4 26-juin 622
10-iv-Nbp4 27-juin 622
11-iv-Nbp4 28-juin 622
12-iv-Nbp4 29-juin 622
13-iv-Nbp4 30-juin 622
14-iv-Nbp4 1-juil. 622
15-iv-Nbp4 2-juil. 622
16-iv-Nbp4 3-juil. 622
17-iv-Nbp4 4-juil. 622
18-iv-Nbp4 5-juil. 622
19-iv-Nbp4 6-juil. 622
20-iv-Nbp4 7-juil. 622
21-iv-Nbp4 8-juil. 622
22-iv-Nbp4 9-juil. 622
23-iv-Nbp4 10-juil. 622
24-iv-Nbp4 11-juil. 622
25-iv-Nbp4 12-juil. 622
26-iv-Nbp4 13-juil. 622
27-iv-Nbp4 14-juil. 622
28-iv-Nbp4 15-juil. 622
29-iv-Nbp4 16-juil. 622
30-iv-Nbp4 17-juil. 622
1-v-Nbp4 18-juil. 622
2-v-Nbp4 19-juil. 622
3-v-Nbp4 20-juil. 622
4-v-Nbp4 21-juil. 622
5-v-Nbp4 22-juil. 622
6-v-Nbp4 23-juil. 622
7-v-Nbp4 24-juil. 622
8-v-Nbp4 25-juil. 622
9-v-Nbp4 26-juil. 622
10-v-Nbp4 27-juil. 622
11-v-Nbp4 28-juil. 622
12-v-Nbp4 29-juil. 622
13-v-Nbp4 30-juil. 622
14-v-Nbp4 31-juil. 622
15-v-Nbp4 1-aout 622
16-v-Nbp4 2-aout 622
17-v-Nbp4 3-aout 622
18-v-Nbp4 4-aout 622
19-v-Nbp4 5-aout 622
20-v-Nbp4 6-aout 622
21-v-Nbp4 7-aout 622
22-v-Nbp4 8-aout 622
23-v-Nbp4 9-aout 622
24-v-Nbp4 10-aout 622
25-v-Nbp4 11-aout 622
26-v-Nbp4 12-aout 622
27-v-Nbp4 13-aout 622
28-v-Nbp4 14-aout 622
29-v-Nbp4 15-aout 622
1-vi-Nbp4 16-aout 622
2-vi-Nbp4 17-aout 622
3-vi-Nbp4 18-aout 622
4-vi-Nbp4 19-aout 622
5-vi-Nbp4 20-aout 622
6-vi-Nbp4 21-aout 622
7-vi-Nbp4 22-aout 622
8-vi-Nbp4 23-aout 622
9-vi-Nbp4 24-aout 622
10-vi-Nbp4 25-aout 622
11-vi-Nbp4 26-aout 622
12-vi-Nbp4 27-aout 622
13-vi-Nbp4 28-aout 622
14-vi-Nbp4 29-aout 622
15-vi-Nbp4 30-aout 622
16-vi-Nbp4 31-aout 622
17-vi-Nbp4 1-sept. 622
18-vi-Nbp4 2-sept. 622
19-vi-Nbp4 3-sept. 622
20-vi-Nbp4 4-sept. 622
21-vi-Nbp4 5-sept. 622
22-vi-Nbp4 6-sept. 622
23-vi-Nbp4 7-sept. 622
24-vi-Nbp4 8-sept. 622
25-vi-Nbp4 9-sept. 622
26-vi-Nbp4 10-sept. 622
27-vi-Nbp4 11-sept. 622
28-vi-Nbp4 12-sept. 622
29-vi-Nbp4 13-sept. 622
30-vi-Nbp4 14-sept. 622
1-vii-Nbp4 15-sept. 622
2-vii-Nbp4 16-sept. 622
3-vii-Nbp4 17-sept. 622
4-vii-Nbp4 18-sept. 622
5-vii-Nbp4 19-sept. 622
6-vii-Nbp4 20-sept. 622
7-vii-Nbp4 21-sept. 622
8-vii-Nbp4 22-sept. 622
9-vii-Nbp4 23-sept. 622
10-vii-Nbp4 24-sept. 622
11-vii-Nbp4 25-sept. 622
12-vii-Nbp4 26-sept. 622
13-vii-Nbp4 27-sept. 622
14-vii-Nbp4 28-sept. 622
15-vii-Nbp4 29-sept. 622
16-vii-Nbp4 30-sept. 622
17-vii-Nbp4 1-oct. 622
18-vii-Nbp4 2-oct. 622
19-vii-Nbp4 3-oct. 622
20-vii-Nbp4 4-oct. 622
21-vii-Nbp4 5-oct. 622
22-vii-Nbp4 6-oct. 622
23-vii-Nbp4 7-oct. 622
24-vii-Nbp4 8-oct. 622
25-vii-Nbp4 9-oct. 622
26-vii-Nbp4 10-oct. 622
27-vii-Nbp4 11-oct. 622
28-vii-Nbp4 12-oct. 622
29-vii-Nbp4 13-oct. 622
30-vii-Nbp4 14-oct. 622
1-viii-Nbp4 15-oct. 622
2-viii-Nbp4 16-oct. 622
3-viii-Nbp4 17-oct. 622
4-viii-Nbp4 18-oct. 622
5-viii-Nbp4 19-oct. 622
6-viii-Nbp4 20-oct. 622
7-viii-Nbp4 21-oct. 622
8-viii-Nbp4 22-oct. 622
9-viii-Nbp4 23-oct. 622
10-viii-Nbp4 24-oct. 622
11-viii-Nbp4 25-oct. 622
12-viii-Nbp4 26-oct. 622
13-viii-Nbp4 27-oct. 622
14-viii-Nbp4 28-oct. 622
15-viii-Nbp4 29-oct. 622
16-viii-Nbp4 30-oct. 622
17-viii-Nbp4 31-oct. 622
18-viii-Nbp4 1-nov. 622
19-viii-Nbp4 2-nov. 622
20-viii-Nbp4 3-nov. 622
21-viii-Nbp4 4-nov. 622
22-viii-Nbp4 5-nov. 622
23-viii-Nbp4 6-nov. 622
24-viii-Nbp4 7-nov. 622
25-viii-Nbp4 8-nov. 622
26-viii-Nbp4 9-nov. 622
27-viii-Nbp4 10-nov. 622
28-viii-Nbp4 11-nov. 622
29-viii-Nbp4 12-nov. 622
30-viii-Nbp4 13-nov. 622
1-ix-Nbp4 14-nov. 622
2-ix-Nbp4 15-nov. 622
3-ix-Nbp4 16-nov. 622
4-ix-Nbp4 17-nov. 622
5-ix-Nbp4 18-nov. 622
6-ix-Nbp4 19-nov. 622
7-ix-Nbp4 20-nov. 622
8-ix-Nbp4 21-nov. 622
9-ix-Nbp4 22-nov. 622
10-ix-Nbp4 23-nov. 622
11-ix-Nbp4 24-nov. 622
12-ix-Nbp4 25-nov. 622
13-ix-Nbp4 26-nov. 622
14-ix-Nbp4 27-nov. 622
15-ix-Nbp4 28-nov. 622
16-ix-Nbp4 29-nov. 622
17-ix-Nbp4 30-nov. 622
18-ix-Nbp4 1-déc. 622
19-ix-Nbp4 2-déc. 622
20-ix-Nbp4 3-déc. 622
21-ix-Nbp4 4-déc. 622
22-ix-Nbp4 5-déc. 622
23-ix-Nbp4 6-déc. 622
24-ix-Nbp4 7-déc. 622
25-ix-Nbp4 8-déc. 622
26-ix-Nbp4 9-déc. 622
27-ix-Nbp4 10-déc. 622
28-ix-Nbp4 11-déc. 622
29-ix-Nbp4 12-déc. 622
1-x-Nbp4 13-déc. 622
2-x-Nbp4 14-déc. 622
3-x-Nbp4 15-déc. 622
4-x-Nbp4 16-déc. 622
5-x-Nbp4 17-déc. 622
6-x-Nbp4 18-déc. 622
7-x-Nbp4 19-déc. 622
8-x-Nbp4 20-déc. 622
9-x-Nbp4 21-déc. 622
10-x-Nbp4 22-déc. 622
11-x-Nbp4 23-déc. 622
12-x-Nbp4 24-déc. 622
13-x-Nbp4 25-déc. 622
14-x-Nbp4 26-déc. 622
15-x-Nbp4 27-déc. 622
16-x-Nbp4 28-déc. 622
17-x-Nbp4 29-déc. 622
18-x-Nbp4 30-déc. 622
19-x-Nbp4 31-déc. 622
20-x-Nbp4 1-janv. 621
21-x-Nbp4 2-janv. 621
22-x-Nbp4 3-janv. 621
23-x-Nbp4 4-janv. 621
24-x-Nbp4 5-janv. 621
25-x-Nbp4 6-janv. 621
26-x-Nbp4 7-janv. 621
27-x-Nbp4 8-janv. 621
28-x-Nbp4 9-janv. 621
29-x-Nbp4 10-janv. 621
30-x-Nbp4 11-janv. 621
1-xi-Nbp4 12-janv. 621
2-xi-Nbp4 13-janv. 621
3-xi-Nbp4 14-janv. 621
4-xi-Nbp4 15-janv. 621
5-xi-Nbp4 16-janv. 621
6-xi-Nbp4 17-janv. 621
7-xi-Nbp4 18-janv. 621
8-xi-Nbp4 19-janv. 621
9-xi-Nbp4 20-janv. 621
10-xi-Nbp4 21-janv. 621
11-xi-Nbp4 22-janv. 621
12-xi-Nbp4 23-janv. 621
13-xi-Nbp4 24-janv. 621
14-xi-Nbp4 25-janv. 621
15-xi-Nbp4 26-janv. 621
16-xi-Nbp4 27-janv. 621
17-xi-Nbp4 28-janv. 621
18-xi-Nbp4 29-janv. 621
19-xi-Nbp4 30-janv. 621
20-xi-Nbp4 31-janv. 621
21-xi-Nbp4 1-f?v. 621
22-xi-Nbp4 2-f?v. 621
23-xi-Nbp4 3-f?v. 621
24-xi-Nbp4 4-f?v. 621
25-xi-Nbp4 5-f?v. 621
26-xi-Nbp4 6-f?v. 621
27-xi-Nbp4 7-f?v. 621
28-xi-Nbp4 8-f?v. 621
29-xi-Nbp4 9-f?v. 621
30-xi-Nbp4 10-f?v. 621
1-xii-Nbp4 11-f?v. 621
2-xii-Nbp4 12-f?v. 621
3-xii-Nbp4 13-f?v. 621
4-xii-Nbp4 14-f?v. 621
5-xii-Nbp4 15-f?v. 621
6-xii-Nbp4 16-f?v. 621
7-xii-Nbp4 17-f?v. 621
8-xii-Nbp4 18-f?v. 621
9-xii-Nbp4 19-f?v. 621
10-xii-Nbp4 20-f?v. 621
11-xii-Nbp4 21-f?v. 621
12-xii-Nbp4 22-f?v. 621
13-xii-Nbp4 23-f?v. 621
14-xii-Nbp4 24-f?v. 621
15-xii-Nbp4 25-f?v. 621
16-xii-Nbp4 26-f?v. 621
17-xii-Nbp4 27-f?v. 621
18-xii-Nbp4 28-f?v. 621
19-xii-Nbp4 29-f?v. 621
20-xii-Nbp4 1-mars 621
21-xii-Nbp4 2-mars 621
22-xii-Nbp4 3-mars 621
23-xii-Nbp4 4-mars 621
24-xii-Nbp4 5-mars 621
25-xii-Nbp4 6-mars 621
26-xii-Nbp4 7-mars 621
27-xii-Nbp4 8-mars 621
28-xii-Nbp4 9-mars 621
29-xii-Nbp4 10-mars 621
1-i-Nbp5 11-mars 621
2-i-Nbp5 12-mars 621
3-i-Nbp5 13-mars 621
4-i-Nbp5 14-mars 621
5-i-Nbp5 15-mars 621
6-i-Nbp5 16-mars 621
7-i-Nbp5 17-mars 621
8-i-Nbp5 18-mars 621
9-i-Nbp5 19-mars 621
10-i-Nbp5 20-mars 621
11-i-Nbp5 21-mars 621
12-i-Nbp5 22-mars 621
13-i-Nbp5 23-mars 621
14-i-Nbp5 24-mars 621
15-i-Nbp5 25-mars 621
16-i-Nbp5 26-mars 621
17-i-Nbp5 27-mars 621
18-i-Nbp5 28-mars 621
19-i-Nbp5 29-mars 621
20-i-Nbp5 30-mars 621
21-i-Nbp5 31-mars 621
22-i-Nbp5 1-avr. 621
23-i-Nbp5 2-avr. 621
24-i-Nbp5 3-avr. 621
25-i-Nbp5 4-avr. 621
26-i-Nbp5 5-avr. 621
27-i-Nbp5 6-avr. 621
28-i-Nbp5 7-avr. 621
29-i-Nbp5 8-avr. 621
1-ii-Nbp5 9-avr. 621
2-ii-Nbp5 10-avr. 621
3-ii-Nbp5 11-avr. 621
4-ii-Nbp5 12-avr. 621
5-ii-Nbp5 13-avr. 621
6-ii-Nbp5 14-avr. 621
7-ii-Nbp5 15-avr. 621
8-ii-Nbp5 16-avr. 621
9-ii-Nbp5 17-avr. 621
10-ii-Nbp5 18-avr. 621
11-ii-Nbp5 19-avr. 621
12-ii-Nbp5 20-avr. 621
13-ii-Nbp5 21-avr. 621
14-ii-Nbp5 22-avr. 621
15-ii-Nbp5 23-avr. 621
16-ii-Nbp5 24-avr. 621
17-ii-Nbp5 25-avr. 621
18-ii-Nbp5 26-avr. 621
19-ii-Nbp5 27-avr. 621
20-ii-Nbp5 28-avr. 621
21-ii-Nbp5 29-avr. 621
22-ii-Nbp5 30-avr. 621
23-ii-Nbp5 1-mai 621
24-ii-Nbp5 2-mai 621
25-ii-Nbp5 3-mai 621
26-ii-Nbp5 4-mai 621
27-ii-Nbp5 5-mai 621
28-ii-Nbp5 6-mai 621
29-ii-Nbp5 7-mai 621
30-ii-Nbp5 8-mai 621
1-iii-Nbp5 9-mai 621
2-iii-Nbp5 10-mai 621
3-iii-Nbp5 11-mai 621
4-iii-Nbp5 12-mai 621
5-iii-Nbp5 13-mai 621
6-iii-Nbp5 14-mai 621
7-iii-Nbp5 15-mai 621
8-iii-Nbp5 16-mai 621
9-iii-Nbp5 17-mai 621
10-iii-Nbp5 18-mai 621
11-iii-Nbp5 19-mai 621
12-iii-Nbp5 20-mai 621
13-iii-Nbp5 21-mai 621
14-iii-Nbp5 22-mai 621
15-iii-Nbp5 23-mai 621
16-iii-Nbp5 24-mai 621
17-iii-Nbp5 25-mai 621
18-iii-Nbp5 26-mai 621
19-iii-Nbp5 27-mai 621
20-iii-Nbp5 28-mai 621
21-iii-Nbp5 29-mai 621
22-iii-Nbp5 30-mai 621
23-iii-Nbp5 31-mai 621
24-iii-Nbp5 1-juin 621
25-iii-Nbp5 2-juin 621
26-iii-Nbp5 3-juin 621
27-iii-Nbp5 4-juin 621
28-iii-Nbp5 5-juin 621
29-iii-Nbp5 6-juin 621
1-iv-Nbp5 7-juin 621
2-iv-Nbp5 8-juin 621
3-iv-Nbp5 9-juin 621
4-iv-Nbp5 10-juin 621
5-iv-Nbp5 11-juin 621
6-iv-Nbp5 12-juin 621
7-iv-Nbp5 13-juin 621
8-iv-Nbp5 14-juin 621
9-iv-Nbp5 15-juin 621
10-iv-Nbp5 16-juin 621
11-iv-Nbp5 17-juin 621
12-iv-Nbp5 18-juin 621
13-iv-Nbp5 19-juin 621
14-iv-Nbp5 20-juin 621
15-iv-Nbp5 21-juin 621
16-iv-Nbp5 22-juin 621
17-iv-Nbp5 23-juin 621
18-iv-Nbp5 24-juin 621
19-iv-Nbp5 25-juin 621
20-iv-Nbp5 26-juin 621
21-iv-Nbp5 27-juin 621
22-iv-Nbp5 28-juin 621
23-iv-Nbp5 29-juin 621
24-iv-Nbp5 30-juin 621
25-iv-Nbp5 1-juil. 621
26-iv-Nbp5 2-juil. 621
27-iv-Nbp5 3-juil. 621
28-iv-Nbp5 4-juil. 621
29-iv-Nbp5 5-juil. 621
1-v-Nbp5 6-juil. 621
2-v-Nbp5 7-juil. 621
3-v-Nbp5 8-juil. 621
4-v-Nbp5 9-juil. 621
5-v-Nbp5 10-juil. 621
6-v-Nbp5 11-juil. 621
7-v-Nbp5 12-juil. 621
8-v-Nbp5 13-juil. 621
9-v-Nbp5 14-juil. 621
10-v-Nbp5 15-juil. 621
11-v-Nbp5 16-juil. 621
12-v-Nbp5 17-juil. 621
13-v-Nbp5 18-juil. 621
14-v-Nbp5 19-juil. 621
15-v-Nbp5 20-juil. 621
16-v-Nbp5 21-juil. 621
17-v-Nbp5 22-juil. 621
18-v-Nbp5 23-juil. 621
19-v-Nbp5 24-juil. 621
20-v-Nbp5 25-juil. 621
21-v-Nbp5 26-juil. 621
22-v-Nbp5 27-juil. 621
23-v-Nbp5 28-juil. 621
24-v-Nbp5 29-juil. 621
25-v-Nbp5 30-juil. 621
26-v-Nbp5 31-juil. 621
27-v-Nbp5 1-aout 621
28-v-Nbp5 2-aout 621
29-v-Nbp5 3-aout 621
30-v-Nbp5 4-aout 621
1-vi-Nbp5 5-aout 621
2-vi-Nbp5 6-aout 621
3-vi-Nbp5 7-aout 621
4-vi-Nbp5 8-aout 621
5-vi-Nbp5 9-aout 621
6-vi-Nbp5 10-aout 621
7-vi-Nbp5 11-aout 621
8-vi-Nbp5 12-aout 621
9-vi-Nbp5 13-aout 621
10-vi-Nbp5 14-aout 621
11-vi-Nbp5 15-aout 621
12-vi-Nbp5 16-aout 621
13-vi-Nbp5 17-aout 621
14-vi-Nbp5 18-aout 621
15-vi-Nbp5 19-aout 621
16-vi-Nbp5 20-aout 621
17-vi-Nbp5 21-aout 621
18-vi-Nbp5 22-aout 621
19-vi-Nbp5 23-aout 621
20-vi-Nbp5 24-aout 621
21-vi-Nbp5 25-aout 621
22-vi-Nbp5 26-aout 621
23-vi-Nbp5 27-aout 621
24-vi-Nbp5 28-aout 621
25-vi-Nbp5 29-aout 621
26-vi-Nbp5 30-aout 621
27-vi-Nbp5 31-aout 621
28-vi-Nbp5 1-sept. 621
29-vi-Nbp5 2-sept. 621
1-vi2-Nbp5 3-sept. 621
2-vi2-Nbp5 4-sept. 621
3-vi2-Nbp5 5-sept. 621
4-vi2-Nbp5 6-sept. 621
5-vi2-Nbp5 7-sept. 621
6-vi2-Nbp5 8-sept. 621
7-vi2-Nbp5 9-sept. 621
8-vi2-Nbp5 10-sept. 621
9-vi2-Nbp5 11-sept. 621
10-vi2-Nbp5 12-sept. 621
11-vi2-Nbp5 13-sept. 621
12-vi2-Nbp5 14-sept. 621
13-vi2-Nbp5 15-sept. 621
14-vi2-Nbp5 16-sept. 621
15-vi2-Nbp5 17-sept. 621
16-vi2-Nbp5 18-sept. 621
17-vi2-Nbp5 19-sept. 621
18-vi2-Nbp5 20-sept. 621
19-vi2-Nbp5 21-sept. 621
20-vi2-Nbp5 22-sept. 621
21-vi2-Nbp5 23-sept. 621
22-vi2-Nbp5 24-sept. 621
23-vi2-Nbp5 25-sept. 621
24-vi2-Nbp5 26-sept. 621
25-vi2-Nbp5 27-sept. 621
26-vi2-Nbp5 28-sept. 621
27-vi2-Nbp5 29-sept. 621
28-vi2-Nbp5 30-sept. 621
29-vi2-Nbp5 1-oct. 621
30-vi2-Nbp5 2-oct. 621
1-vii-Nbp5 3-oct. 621
2-vii-Nbp5 4-oct. 621
3-vii-Nbp5 5-oct. 621
4-vii-Nbp5 6-oct. 621
5-vii-Nbp5 7-oct. 621
6-vii-Nbp5 8-oct. 621
7-vii-Nbp5 9-oct. 621
8-vii-Nbp5 10-oct. 621
9-vii-Nbp5 11-oct. 621
10-vii-Nbp5 12-oct. 621
11-vii-Nbp5 13-oct. 621
12-vii-Nbp5 14-oct. 621
13-vii-Nbp5 15-oct. 621
14-vii-Nbp5 16-oct. 621
15-vii-Nbp5 17-oct. 621
16-vii-Nbp5 18-oct. 621
17-vii-Nbp5 19-oct. 621
18-vii-Nbp5 20-oct. 621
19-vii-Nbp5 21-oct. 621
20-vii-Nbp5 22-oct. 621
21-vii-Nbp5 23-oct. 621
22-vii-Nbp5 24-oct. 621
23-vii-Nbp5 25-oct. 621
24-vii-Nbp5 26-oct. 621
25-vii-Nbp5 27-oct. 621
26-vii-Nbp5 28-oct. 621
27-vii-Nbp5 29-oct. 621
28-vii-Nbp5 30-oct. 621
29-vii-Nbp5 31-oct. 621
30-vii-Nbp5 1-nov. 621
1-viii-Nbp5 2-nov. 621
2-viii-Nbp5 3-nov. 621
3-viii-Nbp5 4-nov. 621
4-viii-Nbp5 5-nov. 621
5-viii-Nbp5 6-nov. 621
6-viii-Nbp5 7-nov. 621
7-viii-Nbp5 8-nov. 621
8-viii-Nbp5 9-nov. 621
9-viii-Nbp5 10-nov. 621
10-viii-Nbp5 11-nov. 621
11-viii-Nbp5 12-nov. 621
12-viii-Nbp5 13-nov. 621
13-viii-Nbp5 14-nov. 621
14-viii-Nbp5 15-nov. 621
15-viii-Nbp5 16-nov. 621
16-viii-Nbp5 17-nov. 621
17-viii-Nbp5 18-nov. 621
18-viii-Nbp5 19-nov. 621
19-viii-Nbp5 20-nov. 621
20-viii-Nbp5 21-nov. 621
21-viii-Nbp5 22-nov. 621
22-viii-Nbp5 23-nov. 621
23-viii-Nbp5 24-nov. 621
24-viii-Nbp5 25-nov. 621
25-viii-Nbp5 26-nov. 621
26-viii-Nbp5 27-nov. 621
27-viii-Nbp5 28-nov. 621
28-viii-Nbp5 29-nov. 621
29-viii-Nbp5 30-nov. 621
30-viii-Nbp5 1-déc. 621
1-ix-Nbp5 2-déc. 621
2-ix-Nbp5 3-déc. 621
3-ix-Nbp5 4-déc. 621
4-ix-Nbp5 5-déc. 621
5-ix-Nbp5 6-déc. 621
6-ix-Nbp5 7-déc. 621
7-ix-Nbp5 8-déc. 621
8-ix-Nbp5 9-déc. 621
9-ix-Nbp5 10-déc. 621
10-ix-Nbp5 11-déc. 621
11-ix-Nbp5 12-déc. 621
12-ix-Nbp5 13-déc. 621
13-ix-Nbp5 14-déc. 621
14-ix-Nbp5 15-déc. 621
15-ix-Nbp5 16-déc. 621
16-ix-Nbp5 17-déc. 621
17-ix-Nbp5 18-déc. 621
18-ix-Nbp5 19-déc. 621
19-ix-Nbp5 20-déc. 621
20-ix-Nbp5 21-déc. 621
21-ix-Nbp5 22-déc. 621
22-ix-Nbp5 23-déc. 621
23-ix-Nbp5 24-déc. 621
24-ix-Nbp5 25-déc. 621
25-ix-Nbp5 26-déc. 621
26-ix-Nbp5 27-déc. 621
27-ix-Nbp5 28-déc. 621
28-ix-Nbp5 29-déc. 621
29-ix-Nbp5 30-déc. 621
30-ix-Nbp5 31-déc. 621
1-x-Nbp5 1-janv. 620
2-x-Nbp5 2-janv. 620
3-x-Nbp5 3-janv. 620
4-x-Nbp5 4-janv. 620
5-x-Nbp5 5-janv. 620
6-x-Nbp5 6-janv. 620
7-x-Nbp5 7-janv. 620
8-x-Nbp5 8-janv. 620
9-x-Nbp5 9-janv. 620
10-x-Nbp5 10-janv. 620
11-x-Nbp5 11-janv. 620
12-x-Nbp5 12-janv. 620
13-x-Nbp5 13-janv. 620
14-x-Nbp5 14-janv. 620
15-x-Nbp5 15-janv. 620
16-x-Nbp5 16-janv. 620
17-x-Nbp5 17-janv. 620
18-x-Nbp5 18-janv. 620
19-x-Nbp5 19-janv. 620
20-x-Nbp5 20-janv. 620
21-x-Nbp5 21-janv. 620
22-x-Nbp5 22-janv. 620
23-x-Nbp5 23-janv. 620
24-x-Nbp5 24-janv. 620
25-x-Nbp5 25-janv. 620
26-x-Nbp5 26-janv. 620
27-x-Nbp5 27-janv. 620
28-x-Nbp5 28-janv. 620
29-x-Nbp5 29-janv. 620
1-xi-Nbp5 30-janv. 620
2-xi-Nbp5 31-janv. 620
3-xi-Nbp5 1-f?v. 620
4-xi-Nbp5 2-f?v. 620
5-xi-Nbp5 3-f?v. 620
6-xi-Nbp5 4-f?v. 620
7-xi-Nbp5 5-f?v. 620
8-xi-Nbp5 6-f?v. 620
9-xi-Nbp5 7-f?v. 620
10-xi-Nbp5 8-f?v. 620
11-xi-Nbp5 9-f?v. 620
12-xi-Nbp5 10-f?v. 620
13-xi-Nbp5 11-f?v. 620
14-xi-Nbp5 12-f?v. 620
15-xi-Nbp5 13-f?v. 620
16-xi-Nbp5 14-f?v. 620
17-xi-Nbp5 15-f?v. 620
18-xi-Nbp5 16-f?v. 620
19-xi-Nbp5 17-f?v. 620
20-xi-Nbp5 18-f?v. 620
21-xi-Nbp5 19-f?v. 620
22-xi-Nbp5 20-f?v. 620
23-xi-Nbp5 21-f?v. 620
24-xi-Nbp5 22-f?v. 620
25-xi-Nbp5 23-f?v. 620
26-xi-Nbp5 24-f?v. 620
27-xi-Nbp5 25-f?v. 620
28-xi-Nbp5 26-f?v. 620
29-xi-Nbp5 27-f?v. 620
30-xi-Nbp5 28-f?v. 620
1-xii-Nbp5 1-mars 620
2-xii-Nbp5 2-mars 620
3-xii-Nbp5 3-mars 620
4-xii-Nbp5 4-mars 620
5-xii-Nbp5 5-mars 620
6-xii-Nbp5 6-mars 620
7-xii-Nbp5 7-mars 620
8-xii-Nbp5 8-mars 620
9-xii-Nbp5 9-mars 620
10-xii-Nbp5 10-mars 620
11-xii-Nbp5 11-mars 620
12-xii-Nbp5 12-mars 620
13-xii-Nbp5 13-mars 620
14-xii-Nbp5 14-mars 620
15-xii-Nbp5 15-mars 620
16-xii-Nbp5 16-mars 620
17-xii-Nbp5 17-mars 620
18-xii-Nbp5 18-mars 620
19-xii-Nbp5 19-mars 620
20-xii-Nbp5 20-mars 620
21-xii-Nbp5 21-mars 620
22-xii-Nbp5 22-mars 620
23-xii-Nbp5 23-mars 620
24-xii-Nbp5 24-mars 620
25-xii-Nbp5 25-mars 620
26-xii-Nbp5 26-mars 620
27-xii-Nbp5 27-mars 620
28-xii-Nbp5 28-mars 620
29-xii-Nbp5 29-mars 620
1-i-Nbp6 30-mars 620
2-i-Nbp6 31-mars 620
3-i-Nbp6 1-avr. 620
4-i-Nbp6 2-avr. 620
5-i-Nbp6 3-avr. 620
6-i-Nbp6 4-avr. 620
7-i-Nbp6 5-avr. 620
8-i-Nbp6 6-avr. 620
9-i-Nbp6 7-avr. 620
10-i-Nbp6 8-avr. 620
11-i-Nbp6 9-avr. 620
12-i-Nbp6 10-avr. 620
13-i-Nbp6 11-avr. 620
14-i-Nbp6 12-avr. 620
15-i-Nbp6 13-avr. 620
16-i-Nbp6 14-avr. 620
17-i-Nbp6 15-avr. 620
18-i-Nbp6 16-avr. 620
19-i-Nbp6 17-avr. 620
20-i-Nbp6 18-avr. 620
21-i-Nbp6 19-avr. 620
22-i-Nbp6 20-avr. 620
23-i-Nbp6 21-avr. 620
24-i-Nbp6 22-avr. 620
25-i-Nbp6 23-avr. 620
26-i-Nbp6 24-avr. 620
27-i-Nbp6 25-avr. 620
28-i-Nbp6 26-avr. 620
29-i-Nbp6 27-avr. 620
1-ii-Nbp6 28-avr. 620
2-ii-Nbp6 29-avr. 620
3-ii-Nbp6 30-avr. 620
4-ii-Nbp6 1-mai 620
5-ii-Nbp6 2-mai 620
6-ii-Nbp6 3-mai 620
7-ii-Nbp6 4-mai 620
8-ii-Nbp6 5-mai 620
9-ii-Nbp6 6-mai 620
10-ii-Nbp6 7-mai 620
11-ii-Nbp6 8-mai 620
12-ii-Nbp6 9-mai 620
13-ii-Nbp6 10-mai 620
14-ii-Nbp6 11-mai 620
15-ii-Nbp6 12-mai 620
16-ii-Nbp6 13-mai 620
17-ii-Nbp6 14-mai 620
18-ii-Nbp6 15-mai 620
19-ii-Nbp6 16-mai 620
20-ii-Nbp6 17-mai 620
21-ii-Nbp6 18-mai 620
22-ii-Nbp6 19-mai 620
23-ii-Nbp6 20-mai 620
24-ii-Nbp6 21-mai 620
25-ii-Nbp6 22-mai 620
26-ii-Nbp6 23-mai 620
27-ii-Nbp6 24-mai 620
28-ii-Nbp6 25-mai 620
29-ii-Nbp6 26-mai 620
30-ii-Nbp6 27-mai 620
1-iii-Nbp6 28-mai 620
2-iii-Nbp6 29-mai 620
3-iii-Nbp6 30-mai 620
4-iii-Nbp6 31-mai 620
5-iii-Nbp6 1-juin 620
6-iii-Nbp6 2-juin 620
7-iii-Nbp6 3-juin 620
8-iii-Nbp6 4-juin 620
9-iii-Nbp6 5-juin 620
10-iii-Nbp6 6-juin 620
11-iii-Nbp6 7-juin 620
12-iii-Nbp6 8-juin 620
13-iii-Nbp6 9-juin 620
14-iii-Nbp6 10-juin 620
15-iii-Nbp6 11-juin 620
16-iii-Nbp6 12-juin 620
17-iii-Nbp6 13-juin 620
18-iii-Nbp6 14-juin 620
19-iii-Nbp6 15-juin 620
20-iii-Nbp6 16-juin 620
21-iii-Nbp6 17-juin 620
22-iii-Nbp6 18-juin 620
23-iii-Nbp6 19-juin 620
24-iii-Nbp6 20-juin 620
25-iii-Nbp6 21-juin 620
26-iii-Nbp6 22-juin 620
27-iii-Nbp6 23-juin 620
28-iii-Nbp6 24-juin 620
29-iii-Nbp6 25-juin 620
1-iv-Nbp6 26-juin 620
2-iv-Nbp6 27-juin 620
3-iv-Nbp6 28-juin 620
4-iv-Nbp6 29-juin 620
5-iv-Nbp6 30-juin 620
6-iv-Nbp6 1-juil. 620
7-iv-Nbp6 2-juil. 620
8-iv-Nbp6 3-juil. 620
9-iv-Nbp6 4-juil. 620
10-iv-Nbp6 5-juil. 620
11-iv-Nbp6 6-juil. 620
12-iv-Nbp6 7-juil. 620
13-iv-Nbp6 8-juil. 620
14-iv-Nbp6 9-juil. 620
15-iv-Nbp6 10-juil. 620
16-iv-Nbp6 11-juil. 620
17-iv-Nbp6 12-juil. 620
18-iv-Nbp6 13-juil. 620
19-iv-Nbp6 14-juil. 620
20-iv-Nbp6 15-juil. 620
21-iv-Nbp6 16-juil. 620
22-iv-Nbp6 17-juil. 620
23-iv-Nbp6 18-juil. 620
24-iv-Nbp6 19-juil. 620
25-iv-Nbp6 20-juil. 620
26-iv-Nbp6 21-juil. 620
27-iv-Nbp6 22-juil. 620
28-iv-Nbp6 23-juil. 620
29-iv-Nbp6 24-juil. 620
1-v-Nbp6 25-juil. 620
2-v-Nbp6 26-juil. 620
3-v-Nbp6 27-juil. 620
4-v-Nbp6 28-juil. 620
5-v-Nbp6 29-juil. 620
6-v-Nbp6 30-juil. 620
7-v-Nbp6 31-juil. 620
8-v-Nbp6 1-aout 620
9-v-Nbp6 2-aout 620
10-v-Nbp6 3-aout 620
11-v-Nbp6 4-aout 620
12-v-Nbp6 5-aout 620
13-v-Nbp6 6-aout 620
14-v-Nbp6 7-aout 620
15-v-Nbp6 8-aout 620
16-v-Nbp6 9-aout 620
17-v-Nbp6 10-aout 620
18-v-Nbp6 11-aout 620
19-v-Nbp6 12-aout 620
20-v-Nbp6 13-aout 620
21-v-Nbp6 14-aout 620
22-v-Nbp6 15-aout 620
23-v-Nbp6 16-aout 620
24-v-Nbp6 17-aout 620
25-v-Nbp6 18-aout 620
26-v-Nbp6 19-aout 620
27-v-Nbp6 20-aout 620
28-v-Nbp6 21-aout 620
29-v-Nbp6 22-aout 620
30-v-Nbp6 23-aout 620
1-vi-Nbp6 24-aout 620
2-vi-Nbp6 25-aout 620
3-vi-Nbp6 26-aout 620
4-vi-Nbp6 27-aout 620
5-vi-Nbp6 28-aout 620
6-vi-Nbp6 29-aout 620
7-vi-Nbp6 30-aout 620
8-vi-Nbp6 31-aout 620
9-vi-Nbp6 1-sept. 620
10-vi-Nbp6 2-sept. 620
11-vi-Nbp6 3-sept. 620
12-vi-Nbp6 4-sept. 620
13-vi-Nbp6 5-sept. 620
14-vi-Nbp6 6-sept. 620
15-vi-Nbp6 7-sept. 620
16-vi-Nbp6 8-sept. 620
17-vi-Nbp6 9-sept. 620
18-vi-Nbp6 10-sept. 620
19-vi-Nbp6 11-sept. 620
20-vi-Nbp6 12-sept. 620
21-vi-Nbp6 13-sept. 620
22-vi-Nbp6 14-sept. 620
23-vi-Nbp6 15-sept. 620
24-vi-Nbp6 16-sept. 620
25-vi-Nbp6 17-sept. 620
26-vi-Nbp6 18-sept. 620
27-vi-Nbp6 19-sept. 620
28-vi-Nbp6 20-sept. 620
29-vi-Nbp6 21-sept. 620
1-vii-Nbp6 22-sept. 620
2-vii-Nbp6 23-sept. 620
3-vii-Nbp6 24-sept. 620
4-vii-Nbp6 25-sept. 620
5-vii-Nbp6 26-sept. 620
6-vii-Nbp6 27-sept. 620
7-vii-Nbp6 28-sept. 620
8-vii-Nbp6 29-sept. 620
9-vii-Nbp6 30-sept. 620
10-vii-Nbp6 1-oct. 620
11-vii-Nbp6 2-oct. 620
12-vii-Nbp6 3-oct. 620
13-vii-Nbp6 4-oct. 620
14-vii-Nbp6 5-oct. 620
15-vii-Nbp6 6-oct. 620
16-vii-Nbp6 7-oct. 620
17-vii-Nbp6 8-oct. 620
18-vii-Nbp6 9-oct. 620
19-vii-Nbp6 10-oct. 620
20-vii-Nbp6 11-oct. 620
21-vii-Nbp6 12-oct. 620
22-vii-Nbp6 13-oct. 620
23-vii-Nbp6 14-oct. 620
24-vii-Nbp6 15-oct. 620
25-vii-Nbp6 16-oct. 620
26-vii-Nbp6 17-oct. 620
27-vii-Nbp6 18-oct. 620
28-vii-Nbp6 19-oct. 620
29-vii-Nbp6 20-oct. 620
30-vii-Nbp6 21-oct. 620
1-viii-Nbp6 22-oct. 620
2-viii-Nbp6 23-oct. 620
3-viii-Nbp6 24-oct. 620
4-viii-Nbp6 25-oct. 620
5-viii-Nbp6 26-oct. 620
6-viii-Nbp6 27-oct. 620
7-viii-Nbp6 28-oct. 620
8-viii-Nbp6 29-oct. 620
9-viii-Nbp6 30-oct. 620
10-viii-Nbp6 31-oct. 620
11-viii-Nbp6 1-nov. 620
12-viii-Nbp6 2-nov. 620
13-viii-Nbp6 3-nov. 620
14-viii-Nbp6 4-nov. 620
15-viii-Nbp6 5-nov. 620
16-viii-Nbp6 6-nov. 620
17-viii-Nbp6 7-nov. 620
18-viii-Nbp6 8-nov. 620
19-viii-Nbp6 9-nov. 620
20-viii-Nbp6 10-nov. 620
21-viii-Nbp6 11-nov. 620
22-viii-Nbp6 12-nov. 620
23-viii-Nbp6 13-nov. 620
24-viii-Nbp6 14-nov. 620
25-viii-Nbp6 15-nov. 620
26-viii-Nbp6 16-nov. 620
27-viii-Nbp6 17-nov. 620
28-viii-Nbp6 18-nov. 620
29-viii-Nbp6 19-nov. 620
30-viii-Nbp6 20-nov. 620
1-ix-Nbp6 21-nov. 620
2-ix-Nbp6 22-nov. 620
3-ix-Nbp6 23-nov. 620
4-ix-Nbp6 24-nov. 620
5-ix-Nbp6 25-nov. 620
6-ix-Nbp6 26-nov. 620
7-ix-Nbp6 27-nov. 620
8-ix-Nbp6 28-nov. 620
9-ix-Nbp6 29-nov. 620
10-ix-Nbp6 30-nov. 620
11-ix-Nbp6 1-déc. 620
12-ix-Nbp6 2-déc. 620
13-ix-Nbp6 3-déc. 620
14-ix-Nbp6 4-déc. 620
15-ix-Nbp6 5-déc. 620
16-ix-Nbp6 6-déc. 620
17-ix-Nbp6 7-déc. 620
18-ix-Nbp6 8-déc. 620
19-ix-Nbp6 9-déc. 620
20-ix-Nbp6 10-déc. 620
21-ix-Nbp6 11-déc. 620
22-ix-Nbp6 12-déc. 620
23-ix-Nbp6 13-déc. 620
24-ix-Nbp6 14-déc. 620
25-ix-Nbp6 15-déc. 620
26-ix-Nbp6 16-déc. 620
27-ix-Nbp6 17-déc. 620
28-ix-Nbp6 18-déc. 620
29-ix-Nbp6 19-déc. 620
30-ix-Nbp6 20-déc. 620
1-x-Nbp6 21-déc. 620
2-x-Nbp6 22-déc. 620
3-x-Nbp6 23-déc. 620
4-x-Nbp6 24-déc. 620
5-x-Nbp6 25-déc. 620
6-x-Nbp6 26-déc. 620
7-x-Nbp6 27-déc. 620
8-x-Nbp6 28-déc. 620
9-x-Nbp6 29-déc. 620
10-x-Nbp6 30-déc. 620
11-x-Nbp6 31-déc. 620
12-x-Nbp6 1-janv. 619
13-x-Nbp6 2-janv. 619
14-x-Nbp6 3-janv. 619
15-x-Nbp6 4-janv. 619
16-x-Nbp6 5-janv. 619
17-x-Nbp6 6-janv. 619
18-x-Nbp6 7-janv. 619
19-x-Nbp6 8-janv. 619
20-x-Nbp6 9-janv. 619
21-x-Nbp6 10-janv. 619
22-x-Nbp6 11-janv. 619
23-x-Nbp6 12-janv. 619
24-x-Nbp6 13-janv. 619
25-x-Nbp6 14-janv. 619
26-x-Nbp6 15-janv. 619
27-x-Nbp6 16-janv. 619
28-x-Nbp6 17-janv. 619
29-x-Nbp6 18-janv. 619
1-xi-Nbp6 19-janv. 619
2-xi-Nbp6 20-janv. 619
3-xi-Nbp6 21-janv. 619
4-xi-Nbp6 22-janv. 619
5-xi-Nbp6 23-janv. 619
6-xi-Nbp6 24-janv. 619
7-xi-Nbp6 25-janv. 619
8-xi-Nbp6 26-janv. 619
9-xi-Nbp6 27-janv. 619
10-xi-Nbp6 28-janv. 619
11-xi-Nbp6 29-janv. 619
12-xi-Nbp6 30-janv. 619
13-xi-Nbp6 31-janv. 619
14-xi-Nbp6 1-f?v. 619
15-xi-Nbp6 2-f?v. 619
16-xi-Nbp6 3-f?v. 619
17-xi-Nbp6 4-f?v. 619
18-xi-Nbp6 5-f?v. 619
19-xi-Nbp6 6-f?v. 619
20-xi-Nbp6 7-f?v. 619
21-xi-Nbp6 8-f?v. 619
22-xi-Nbp6 9-f?v. 619
23-xi-Nbp6 10-f?v. 619
24-xi-Nbp6 11-f?v. 619
25-xi-Nbp6 12-f?v. 619
26-xi-Nbp6 13-f?v. 619
27-xi-Nbp6 14-f?v. 619
28-xi-Nbp6 15-f?v. 619
29-xi-Nbp6 16-f?v. 619
30-xi-Nbp6 17-f?v. 619
1-xii-Nbp6 18-f?v. 619
2-xii-Nbp6 19-f?v. 619
3-xii-Nbp6 20-f?v. 619
4-xii-Nbp6 21-f?v. 619
5-xii-Nbp6 22-f?v. 619
6-xii-Nbp6 23-f?v. 619
7-xii-Nbp6 24-f?v. 619
8-xii-Nbp6 25-f?v. 619
9-xii-Nbp6 26-f?v. 619
10-xii-Nbp6 27-f?v. 619
11-xii-Nbp6 28-f?v. 619
12-xii-Nbp6 1-mars 619
13-xii-Nbp6 2-mars 619
14-xii-Nbp6 3-mars 619
15-xii-Nbp6 4-mars 619
16-xii-Nbp6 5-mars 619
17-xii-Nbp6 6-mars 619
18-xii-Nbp6 7-mars 619
19-xii-Nbp6 8-mars 619
20-xii-Nbp6 9-mars 619
21-xii-Nbp6 10-mars 619
22-xii-Nbp6 11-mars 619
23-xii-Nbp6 12-mars 619
24-xii-Nbp6 13-mars 619
25-xii-Nbp6 14-mars 619
26-xii-Nbp6 15-mars 619
27-xii-Nbp6 16-mars 619
28-xii-Nbp6 17-mars 619
29-xii-Nbp6 18-mars 619
1-i-Nbp7 19-mars 619
2-i-Nbp7 20-mars 619
3-i-Nbp7 21-mars 619
4-i-Nbp7 22-mars 619
5-i-Nbp7 23-mars 619
6-i-Nbp7 24-mars 619
7-i-Nbp7 25-mars 619
8-i-Nbp7 26-mars 619
9-i-Nbp7 27-mars 619
10-i-Nbp7 28-mars 619
11-i-Nbp7 29-mars 619
12-i-Nbp7 30-mars 619
13-i-Nbp7 31-mars 619
14-i-Nbp7 1-avr. 619
15-i-Nbp7 2-avr. 619
16-i-Nbp7 3-avr. 619
17-i-Nbp7 4-avr. 619
18-i-Nbp7 5-avr. 619
19-i-Nbp7 6-avr. 619
20-i-Nbp7 7-avr. 619
21-i-Nbp7 8-avr. 619
22-i-Nbp7 9-avr. 619
23-i-Nbp7 10-avr. 619
24-i-Nbp7 11-avr. 619
25-i-Nbp7 12-avr. 619
26-i-Nbp7 13-avr. 619
27-i-Nbp7 14-avr. 619
28-i-Nbp7 15-avr. 619
29-i-Nbp7 16-avr. 619
30-i-Nbp7 17-avr. 619
1-ii-Nbp7 18-avr. 619
2-ii-Nbp7 19-avr. 619
3-ii-Nbp7 20-avr. 619
4-ii-Nbp7 21-avr. 619
5-ii-Nbp7 22-avr. 619
6-ii-Nbp7 23-avr. 619
7-ii-Nbp7 24-avr. 619
8-ii-Nbp7 25-avr. 619
9-ii-Nbp7 26-avr. 619
10-ii-Nbp7 27-avr. 619
11-ii-Nbp7 28-avr. 619
12-ii-Nbp7 29-avr. 619
13-ii-Nbp7 30-avr. 619
14-ii-Nbp7 1-mai 619
15-ii-Nbp7 2-mai 619
16-ii-Nbp7 3-mai 619
17-ii-Nbp7 4-mai 619
18-ii-Nbp7 5-mai 619
19-ii-Nbp7 6-mai 619
20-ii-Nbp7 7-mai 619
21-ii-Nbp7 8-mai 619
22-ii-Nbp7 9-mai 619
23-ii-Nbp7 10-mai 619
24-ii-Nbp7 11-mai 619
25-ii-Nbp7 12-mai 619
26-ii-Nbp7 13-mai 619
27-ii-Nbp7 14-mai 619
28-ii-Nbp7 15-mai 619
29-ii-Nbp7 16-mai 619
1-iii-Nbp7 17-mai 619
2-iii-Nbp7 18-mai 619
3-iii-Nbp7 19-mai 619
4-iii-Nbp7 20-mai 619
5-iii-Nbp7 21-mai 619
6-iii-Nbp7 22-mai 619
7-iii-Nbp7 23-mai 619
8-iii-Nbp7 24-mai 619
9-iii-Nbp7 25-mai 619
10-iii-Nbp7 26-mai 619
11-iii-Nbp7 27-mai 619
12-iii-Nbp7 28-mai 619
13-iii-Nbp7 29-mai 619
14-iii-Nbp7 30-mai 619
15-iii-Nbp7 31-mai 619
16-iii-Nbp7 1-juin 619
17-iii-Nbp7 2-juin 619
18-iii-Nbp7 3-juin 619
19-iii-Nbp7 4-juin 619
20-iii-Nbp7 5-juin 619
21-iii-Nbp7 6-juin 619
22-iii-Nbp7 7-juin 619
23-iii-Nbp7 8-juin 619
24-iii-Nbp7 9-juin 619
25-iii-Nbp7 10-juin 619
26-iii-Nbp7 11-juin 619
27-iii-Nbp7 12-juin 619
28-iii-Nbp7 13-juin 619
29-iii-Nbp7 14-juin 619
30-iii-Nbp7 15-juin 619
1-iv-Nbp7 16-juin 619
2-iv-Nbp7 17-juin 619
3-iv-Nbp7 18-juin 619
4-iv-Nbp7 19-juin 619
5-iv-Nbp7 20-juin 619
6-iv-Nbp7 21-juin 619
7-iv-Nbp7 22-juin 619
8-iv-Nbp7 23-juin 619
9-iv-Nbp7 24-juin 619
10-iv-Nbp7 25-juin 619
11-iv-Nbp7 26-juin 619
12-iv-Nbp7 27-juin 619
13-iv-Nbp7 28-juin 619
14-iv-Nbp7 29-juin 619
15-iv-Nbp7 30-juin 619
16-iv-Nbp7 1-juil. 619
17-iv-Nbp7 2-juil. 619
18-iv-Nbp7 3-juil. 619
19-iv-Nbp7 4-juil. 619
20-iv-Nbp7 5-juil. 619
21-iv-Nbp7 6-juil. 619
22-iv-Nbp7 7-juil. 619
23-iv-Nbp7 8-juil. 619
24-iv-Nbp7 9-juil. 619
25-iv-Nbp7 10-juil. 619
26-iv-Nbp7 11-juil. 619
27-iv-Nbp7 12-juil. 619
28-iv-Nbp7 13-juil. 619
29-iv-Nbp7 14-juil. 619
1-v-Nbp7 15-juil. 619
2-v-Nbp7 16-juil. 619
3-v-Nbp7 17-juil. 619
4-v-Nbp7 18-juil. 619
5-v-Nbp7 19-juil. 619
6-v-Nbp7 20-juil. 619
7-v-Nbp7 21-juil. 619
8-v-Nbp7 22-juil. 619
9-v-Nbp7 23-juil. 619
10-v-Nbp7 24-juil. 619
11-v-Nbp7 25-juil. 619
12-v-Nbp7 26-juil. 619
13-v-Nbp7 27-juil. 619
14-v-Nbp7 28-juil. 619
15-v-Nbp7 29-juil. 619
16-v-Nbp7 30-juil. 619
17-v-Nbp7 31-juil. 619
18-v-Nbp7 1-aout 619
19-v-Nbp7 2-aout 619
20-v-Nbp7 3-aout 619
21-v-Nbp7 4-aout 619
22-v-Nbp7 5-aout 619
23-v-Nbp7 6-aout 619
24-v-Nbp7 7-aout 619
25-v-Nbp7 8-aout 619
26-v-Nbp7 9-aout 619
27-v-Nbp7 10-aout 619
28-v-Nbp7 11-aout 619
29-v-Nbp7 12-aout 619
1-vi-Nbp7 13-aout 619
2-vi-Nbp7 14-aout 619
3-vi-Nbp7 15-aout 619
4-vi-Nbp7 16-aout 619
5-vi-Nbp7 17-aout 619
6-vi-Nbp7 18-aout 619
7-vi-Nbp7 19-aout 619
8-vi-Nbp7 20-aout 619
9-vi-Nbp7 21-aout 619
10-vi-Nbp7 22-aout 619
11-vi-Nbp7 23-aout 619
12-vi-Nbp7 24-aout 619
13-vi-Nbp7 25-aout 619
14-vi-Nbp7 26-aout 619
15-vi-Nbp7 27-aout 619
16-vi-Nbp7 28-aout 619
17-vi-Nbp7 29-aout 619
18-vi-Nbp7 30-aout 619
19-vi-Nbp7 31-aout 619
20-vi-Nbp7 1-sept. 619
21-vi-Nbp7 2-sept. 619
22-vi-Nbp7 3-sept. 619
23-vi-Nbp7 4-sept. 619
24-vi-Nbp7 5-sept. 619
25-vi-Nbp7 6-sept. 619
26-vi-Nbp7 7-sept. 619
27-vi-Nbp7 8-sept. 619
28-vi-Nbp7 9-sept. 619
29-vi-Nbp7 10-sept. 619
30-vi-Nbp7 11-sept. 619
1-vii-Nbp7 12-sept. 619
2-vii-Nbp7 13-sept. 619
3-vii-Nbp7 14-sept. 619
4-vii-Nbp7 15-sept. 619
5-vii-Nbp7 16-sept. 619
6-vii-Nbp7 17-sept. 619
7-vii-Nbp7 18-sept. 619
8-vii-Nbp7 19-sept. 619
9-vii-Nbp7 20-sept. 619
10-vii-Nbp7 21-sept. 619
11-vii-Nbp7 22-sept. 619
12-vii-Nbp7 23-sept. 619
13-vii-Nbp7 24-sept. 619
14-vii-Nbp7 25-sept. 619
15-vii-Nbp7 26-sept. 619
16-vii-Nbp7 27-sept. 619
17-vii-Nbp7 28-sept. 619
18-vii-Nbp7 29-sept. 619
19-vii-Nbp7 30-sept. 619
20-vii-Nbp7 1-oct. 619
21-vii-Nbp7 2-oct. 619
22-vii-Nbp7 3-oct. 619
23-vii-Nbp7 4-oct. 619
24-vii-Nbp7 5-oct. 619
25-vii-Nbp7 6-oct. 619
26-vii-Nbp7 7-oct. 619
27-vii-Nbp7 8-oct. 619
28-vii-Nbp7 9-oct. 619
29-vii-Nbp7 10-oct. 619
30-vii-Nbp7 11-oct. 619
1-viii-Nbp7 12-oct. 619
2-viii-Nbp7 13-oct. 619
3-viii-Nbp7 14-oct. 619
4-viii-Nbp7 15-oct. 619
5-viii-Nbp7 16-oct. 619
6-viii-Nbp7 17-oct. 619
7-viii-Nbp7 18-oct. 619
8-viii-Nbp7 19-oct. 619
9-viii-Nbp7 20-oct. 619
10-viii-Nbp7 21-oct. 619
11-viii-Nbp7 22-oct. 619
12-viii-Nbp7 23-oct. 619
13-viii-Nbp7 24-oct. 619
14-viii-Nbp7 25-oct. 619
15-viii-Nbp7 26-oct. 619
16-viii-Nbp7 27-oct. 619
17-viii-Nbp7 28-oct. 619
18-viii-Nbp7 29-oct. 619
19-viii-Nbp7 30-oct. 619
20-viii-Nbp7 31-oct. 619
21-viii-Nbp7 1-nov. 619
22-viii-Nbp7 2-nov. 619
23-viii-Nbp7 3-nov. 619
24-viii-Nbp7 4-nov. 619
25-viii-Nbp7 5-nov. 619
26-viii-Nbp7 6-nov. 619
27-viii-Nbp7 7-nov. 619
28-viii-Nbp7 8-nov. 619
29-viii-Nbp7 9-nov. 619
1-ix-Nbp7 10-nov. 619
2-ix-Nbp7 11-nov. 619
3-ix-Nbp7 12-nov. 619
4-ix-Nbp7 13-nov. 619
5-ix-Nbp7 14-nov. 619
6-ix-Nbp7 15-nov. 619
7-ix-Nbp7 16-nov. 619
8-ix-Nbp7 17-nov. 619
9-ix-Nbp7 18-nov. 619
10-ix-Nbp7 19-nov. 619
11-ix-Nbp7 20-nov. 619
12-ix-Nbp7 21-nov. 619
13-ix-Nbp7 22-nov. 619
14-ix-Nbp7 23-nov. 619
15-ix-Nbp7 24-nov. 619
16-ix-Nbp7 25-nov. 619
17-ix-Nbp7 26-nov. 619
18-ix-Nbp7 27-nov. 619
19-ix-Nbp7 28-nov. 619
20-ix-Nbp7 29-nov. 619
21-ix-Nbp7 30-nov. 619
22-ix-Nbp7 1-déc. 619
23-ix-Nbp7 2-déc. 619
24-ix-Nbp7 3-déc. 619
25-ix-Nbp7 4-déc. 619
26-ix-Nbp7 5-déc. 619
27-ix-Nbp7 6-déc. 619
28-ix-Nbp7 7-déc. 619
29-ix-Nbp7 8-déc. 619
30-ix-Nbp7 9-déc. 619
1-x-Nbp7 10-déc. 619
2-x-Nbp7 11-déc. 619
3-x-Nbp7 12-déc. 619
4-x-Nbp7 13-déc. 619
5-x-Nbp7 14-déc. 619
6-x-Nbp7 15-déc. 619
7-x-Nbp7 16-déc. 619
8-x-Nbp7 17-déc. 619
9-x-Nbp7 18-déc. 619
10-x-Nbp7 19-déc. 619
11-x-Nbp7 20-déc. 619
12-x-Nbp7 21-déc. 619
13-x-Nbp7 22-déc. 619
14-x-Nbp7 23-déc. 619
15-x-Nbp7 24-déc. 619
16-x-Nbp7 25-déc. 619
17-x-Nbp7 26-déc. 619
18-x-Nbp7 27-déc. 619
19-x-Nbp7 28-déc. 619
20-x-Nbp7 29-déc. 619
21-x-Nbp7 30-déc. 619
22-x-Nbp7 31-déc. 619
23-x-Nbp7 1-janv. 618
24-x-Nbp7 2-janv. 618
25-x-Nbp7 3-janv. 618
26-x-Nbp7 4-janv. 618
27-x-Nbp7 5-janv. 618
28-x-Nbp7 6-janv. 618
29-x-Nbp7 7-janv. 618
1-xi-Nbp7 8-janv. 618
2-xi-Nbp7 9-janv. 618
3-xi-Nbp7 10-janv. 618
4-xi-Nbp7 11-janv. 618
5-xi-Nbp7 12-janv. 618
6-xi-Nbp7 13-janv. 618
7-xi-Nbp7 14-janv. 618
8-xi-Nbp7 15-janv. 618
9-xi-Nbp7 16-janv. 618
10-xi-Nbp7 17-janv. 618
11-xi-Nbp7 18-janv. 618
12-xi-Nbp7 19-janv. 618
13-xi-Nbp7 20-janv. 618
14-xi-Nbp7 21-janv. 618
15-xi-Nbp7 22-janv. 618
16-xi-Nbp7 23-janv. 618
17-xi-Nbp7 24-janv. 618
18-xi-Nbp7 25-janv. 618
19-xi-Nbp7 26-janv. 618
20-xi-Nbp7 27-janv. 618
21-xi-Nbp7 28-janv. 618
22-xi-Nbp7 29-janv. 618
23-xi-Nbp7 30-janv. 618
24-xi-Nbp7 31-janv. 618
25-xi-Nbp7 1-f?v. 618
26-xi-Nbp7 2-f?v. 618
27-xi-Nbp7 3-f?v. 618
28-xi-Nbp7 4-f?v. 618
29-xi-Nbp7 5-f?v. 618
30-xi-Nbp7 6-f?v. 618
1-xii-Nbp7 7-f?v. 618
2-xii-Nbp7 8-f?v. 618
3-xii-Nbp7 9-f?v. 618
4-xii-Nbp7 10-f?v. 618
5-xii-Nbp7 11-f?v. 618
6-xii-Nbp7 12-f?v. 618
7-xii-Nbp7 13-f?v. 618
8-xii-Nbp7 14-f?v. 618
9-xii-Nbp7 15-f?v. 618
10-xii-Nbp7 16-f?v. 618
11-xii-Nbp7 17-f?v. 618
12-xii-Nbp7 18-f?v. 618
13-xii-Nbp7 19-f?v. 618
14-xii-Nbp7 20-f?v. 618
15-xii-Nbp7 21-f?v. 618
16-xii-Nbp7 22-f?v. 618
17-xii-Nbp7 23-f?v. 618
18-xii-Nbp7 24-f?v. 618
19-xii-Nbp7 25-f?v. 618
20-xii-Nbp7 26-f?v. 618
21-xii-Nbp7 27-f?v. 618
22-xii-Nbp7 28-f?v. 618
23-xii-Nbp7 1-mars 618
24-xii-Nbp7 2-mars 618
25-xii-Nbp7 3-mars 618
26-xii-Nbp7 4-mars 618
27-xii-Nbp7 5-mars 618
28-xii-Nbp7 6-mars 618
29-xii-Nbp7 7-mars 618
1-xii2-Nbp7 8-mars 618
2-xii2-Nbp7 9-mars 618
3-xii2-Nbp7 10-mars 618
4-xii2-Nbp7 11-mars 618
5-xii2-Nbp7 12-mars 618
6-xii2-Nbp7 13-mars 618
7-xii2-Nbp7 14-mars 618
8-xii2-Nbp7 15-mars 618
9-xii2-Nbp7 16-mars 618
10-xii2-Nbp7 17-mars 618
11-xii2-Nbp7 18-mars 618
12-xii2-Nbp7 19-mars 618
13-xii2-Nbp7 20-mars 618
14-xii2-Nbp7 21-mars 618
15-xii2-Nbp7 22-mars 618
16-xii2-Nbp7 23-mars 618
17-xii2-Nbp7 24-mars 618
18-xii2-Nbp7 25-mars 618
19-xii2-Nbp7 26-mars 618
20-xii2-Nbp7 27-mars 618
21-xii2-Nbp7 28-mars 618
22-xii2-Nbp7 29-mars 618
23-xii2-Nbp7 30-mars 618
24-xii2-Nbp7 31-mars 618
25-xii2-Nbp7 1-avr. 618
26-xii2-Nbp7 2-avr. 618
27-xii2-Nbp7 3-avr. 618
28-xii2-Nbp7 4-avr. 618
29-xii2-Nbp7 5-avr. 618
30-xii2-Nbp7 6-avr. 618
1-i-Nbp8 7-avr. 618
2-i-Nbp8 8-avr. 618
3-i-Nbp8 9-avr. 618
4-i-Nbp8 10-avr. 618
5-i-Nbp8 11-avr. 618
6-i-Nbp8 12-avr. 618
7-i-Nbp8 13-avr. 618
8-i-Nbp8 14-avr. 618
9-i-Nbp8 15-avr. 618
10-i-Nbp8 16-avr. 618
11-i-Nbp8 17-avr. 618
12-i-Nbp8 18-avr. 618
13-i-Nbp8 19-avr. 618
14-i-Nbp8 20-avr. 618
15-i-Nbp8 21-avr. 618
16-i-Nbp8 22-avr. 618
17-i-Nbp8 23-avr. 618
18-i-Nbp8 24-avr. 618
19-i-Nbp8 25-avr. 618
20-i-Nbp8 26-avr. 618
21-i-Nbp8 27-avr. 618
22-i-Nbp8 28-avr. 618
23-i-Nbp8 29-avr. 618
24-i-Nbp8 30-avr. 618
25-i-Nbp8 1-mai 618
26-i-Nbp8 2-mai 618
27-i-Nbp8 3-mai 618
28-i-Nbp8 4-mai 618
29-i-Nbp8 5-mai 618
30-i-Nbp8 6-mai 618
1-ii-Nbp8 7-mai 618
2-ii-Nbp8 8-mai 618
3-ii-Nbp8 9-mai 618
4-ii-Nbp8 10-mai 618
5-ii-Nbp8 11-mai 618
6-ii-Nbp8 12-mai 618
7-ii-Nbp8 13-mai 618
8-ii-Nbp8 14-mai 618
9-ii-Nbp8 15-mai 618
10-ii-Nbp8 16-mai 618
11-ii-Nbp8 17-mai 618
12-ii-Nbp8 18-mai 618
13-ii-Nbp8 19-mai 618
14-ii-Nbp8 20-mai 618
15-ii-Nbp8 21-mai 618
16-ii-Nbp8 22-mai 618
17-ii-Nbp8 23-mai 618
18-ii-Nbp8 24-mai 618
19-ii-Nbp8 25-mai 618
20-ii-Nbp8 26-mai 618
21-ii-Nbp8 27-mai 618
22-ii-Nbp8 28-mai 618
23-ii-Nbp8 29-mai 618
24-ii-Nbp8 30-mai 618
25-ii-Nbp8 31-mai 618
26-ii-Nbp8 1-juin 618
27-ii-Nbp8 2-juin 618
28-ii-Nbp8 3-juin 618
29-ii-Nbp8 4-juin 618
1-iii-Nbp8 5-juin 618
2-iii-Nbp8 6-juin 618
3-iii-Nbp8 7-juin 618
4-iii-Nbp8 8-juin 618
5-iii-Nbp8 9-juin 618
6-iii-Nbp8 10-juin 618
7-iii-Nbp8 11-juin 618
8-iii-Nbp8 12-juin 618
9-iii-Nbp8 13-juin 618
10-iii-Nbp8 14-juin 618
11-iii-Nbp8 15-juin 618
12-iii-Nbp8 16-juin 618
13-iii-Nbp8 17-juin 618
14-iii-Nbp8 18-juin 618
15-iii-Nbp8 19-juin 618
16-iii-Nbp8 20-juin 618
17-iii-Nbp8 21-juin 618
18-iii-Nbp8 22-juin 618
19-iii-Nbp8 23-juin 618
20-iii-Nbp8 24-juin 618
21-iii-Nbp8 25-juin 618
22-iii-Nbp8 26-juin 618
23-iii-Nbp8 27-juin 618
24-iii-Nbp8 28-juin 618
25-iii-Nbp8 29-juin 618
26-iii-Nbp8 30-juin 618
27-iii-Nbp8 1-juil. 618
28-iii-Nbp8 2-juil. 618
29-iii-Nbp8 3-juil. 618
30-iii-Nbp8 4-juil. 618
1-iv-Nbp8 5-juil. 618
2-iv-Nbp8 6-juil. 618
3-iv-Nbp8 7-juil. 618
4-iv-Nbp8 8-juil. 618
5-iv-Nbp8 9-juil. 618
6-iv-Nbp8 10-juil. 618
7-iv-Nbp8 11-juil. 618
8-iv-Nbp8 12-juil. 618
9-iv-Nbp8 13-juil. 618
10-iv-Nbp8 14-juil. 618
11-iv-Nbp8 15-juil. 618
12-iv-Nbp8 16-juil. 618
13-iv-Nbp8 17-juil. 618
14-iv-Nbp8 18-juil. 618
15-iv-Nbp8 19-juil. 618
16-iv-Nbp8 20-juil. 618
17-iv-Nbp8 21-juil. 618
18-iv-Nbp8 22-juil. 618
19-iv-Nbp8 23-juil. 618
20-iv-Nbp8 24-juil. 618
21-iv-Nbp8 25-juil. 618
22-iv-Nbp8 26-juil. 618
23-iv-Nbp8 27-juil. 618
24-iv-Nbp8 28-juil. 618
25-iv-Nbp8 29-juil. 618
26-iv-Nbp8 30-juil. 618
27-iv-Nbp8 31-juil. 618
28-iv-Nbp8 1-aout 618
29-iv-Nbp8 2-aout 618
1-v-Nbp8 3-aout 618
2-v-Nbp8 4-aout 618
3-v-Nbp8 5-aout 618
4-v-Nbp8 6-aout 618
5-v-Nbp8 7-aout 618
6-v-Nbp8 8-aout 618
7-v-Nbp8 9-aout 618
8-v-Nbp8 10-aout 618
9-v-Nbp8 11-aout 618
10-v-Nbp8 12-aout 618
11-v-Nbp8 13-aout 618
12-v-Nbp8 14-aout 618
13-v-Nbp8 15-aout 618
14-v-Nbp8 16-aout 618
15-v-Nbp8 17-aout 618
16-v-Nbp8 18-aout 618
17-v-Nbp8 19-aout 618
18-v-Nbp8 20-aout 618
19-v-Nbp8 21-aout 618
20-v-Nbp8 22-aout 618
21-v-Nbp8 23-aout 618
22-v-Nbp8 24-aout 618
23-v-Nbp8 25-aout 618
24-v-Nbp8 26-aout 618
25-v-Nbp8 27-aout 618
26-v-Nbp8 28-aout 618
27-v-Nbp8 29-aout 618
28-v-Nbp8 30-aout 618
29-v-Nbp8 31-aout 618
1-vi-Nbp8 1-sept. 618
2-vi-Nbp8 2-sept. 618
3-vi-Nbp8 3-sept. 618
4-vi-Nbp8 4-sept. 618
5-vi-Nbp8 5-sept. 618
6-vi-Nbp8 6-sept. 618
7-vi-Nbp8 7-sept. 618
8-vi-Nbp8 8-sept. 618
9-vi-Nbp8 9-sept. 618
10-vi-Nbp8 10-sept. 618
11-vi-Nbp8 11-sept. 618
12-vi-Nbp8 12-sept. 618
13-vi-Nbp8 13-sept. 618
14-vi-Nbp8 14-sept. 618
15-vi-Nbp8 15-sept. 618
16-vi-Nbp8 16-sept. 618
17-vi-Nbp8 17-sept. 618
18-vi-Nbp8 18-sept. 618
19-vi-Nbp8 19-sept. 618
20-vi-Nbp8 20-sept. 618
21-vi-Nbp8 21-sept. 618
22-vi-Nbp8 22-sept. 618
23-vi-Nbp8 23-sept. 618
24-vi-Nbp8 24-sept. 618
25-vi-Nbp8 25-sept. 618
26-vi-Nbp8 26-sept. 618
27-vi-Nbp8 27-sept. 618
28-vi-Nbp8 28-sept. 618
29-vi-Nbp8 29-sept. 618
30-vi-Nbp8 30-sept. 618
1-vii-Nbp8 1-oct. 618
2-vii-Nbp8 2-oct. 618
3-vii-Nbp8 3-oct. 618
4-vii-Nbp8 4-oct. 618
5-vii-Nbp8 5-oct. 618
6-vii-Nbp8 6-oct. 618
7-vii-Nbp8 7-oct. 618
8-vii-Nbp8 8-oct. 618
9-vii-Nbp8 9-oct. 618
10-vii-Nbp8 10-oct. 618
11-vii-Nbp8 11-oct. 618
12-vii-Nbp8 12-oct. 618
13-vii-Nbp8 13-oct. 618
14-vii-Nbp8 14-oct. 618
15-vii-Nbp8 15-oct. 618
16-vii-Nbp8 16-oct. 618
17-vii-Nbp8 17-oct. 618
18-vii-Nbp8 18-oct. 618
19-vii-Nbp8 19-oct. 618
20-vii-Nbp8 20-oct. 618
21-vii-Nbp8 21-oct. 618
22-vii-Nbp8 22-oct. 618
23-vii-Nbp8 23-oct. 618
24-vii-Nbp8 24-oct. 618
25-vii-Nbp8 25-oct. 618
26-vii-Nbp8 26-oct. 618
27-vii-Nbp8 27-oct. 618
28-vii-Nbp8 28-oct. 618
29-vii-Nbp8 29-oct. 618
30-vii-Nbp8 30-oct. 618
1-viii-Nbp8 31-oct. 618
2-viii-Nbp8 1-nov. 618
3-viii-Nbp8 2-nov. 618
4-viii-Nbp8 3-nov. 618
5-viii-Nbp8 4-nov. 618
6-viii-Nbp8 5-nov. 618
7-viii-Nbp8 6-nov. 618
8-viii-Nbp8 7-nov. 618
9-viii-Nbp8 8-nov. 618
10-viii-Nbp8 9-nov. 618
11-viii-Nbp8 10-nov. 618
12-viii-Nbp8 11-nov. 618
13-viii-Nbp8 12-nov. 618
14-viii-Nbp8 13-nov. 618
15-viii-Nbp8 14-nov. 618
16-viii-Nbp8 15-nov. 618
17-viii-Nbp8 16-nov. 618
18-viii-Nbp8 17-nov. 618
19-viii-Nbp8 18-nov. 618
20-viii-Nbp8 19-nov. 618
21-viii-Nbp8 20-nov. 618
22-viii-Nbp8 21-nov. 618
23-viii-Nbp8 22-nov. 618
24-viii-Nbp8 23-nov. 618
25-viii-Nbp8 24-nov. 618
26-viii-Nbp8 25-nov. 618
27-viii-Nbp8 26-nov. 618
28-viii-Nbp8 27-nov. 618
29-viii-Nbp8 28-nov. 618
1-ix-Nbp8 29-nov. 618
2-ix-Nbp8 30-nov. 618
3-ix-Nbp8 1-déc. 618
4-ix-Nbp8 2-déc. 618
5-ix-Nbp8 3-déc. 618
6-ix-Nbp8 4-déc. 618
7-ix-Nbp8 5-déc. 618
8-ix-Nbp8 6-déc. 618
9-ix-Nbp8 7-déc. 618
10-ix-Nbp8 8-déc. 618
11-ix-Nbp8 9-déc. 618
12-ix-Nbp8 10-déc. 618
13-ix-Nbp8 11-déc. 618
14-ix-Nbp8 12-déc. 618
15-ix-Nbp8 13-déc. 618
16-ix-Nbp8 14-déc. 618
17-ix-Nbp8 15-déc. 618
18-ix-Nbp8 16-déc. 618
19-ix-Nbp8 17-déc. 618
20-ix-Nbp8 18-déc. 618
21-ix-Nbp8 19-déc. 618
22-ix-Nbp8 20-déc. 618
23-ix-Nbp8 21-déc. 618
24-ix-Nbp8 22-déc. 618
25-ix-Nbp8 23-déc. 618
26-ix-Nbp8 24-déc. 618
27-ix-Nbp8 25-déc. 618
28-ix-Nbp8 26-déc. 618
29-ix-Nbp8 27-déc. 618
1-x-Nbp8 28-déc. 618
2-x-Nbp8 29-déc. 618
3-x-Nbp8 30-déc. 618
4-x-Nbp8 31-déc. 618
5-x-Nbp8 1-janv. 617
6-x-Nbp8 2-janv. 617
7-x-Nbp8 3-janv. 617
8-x-Nbp8 4-janv. 617
9-x-Nbp8 5-janv. 617
10-x-Nbp8 6-janv. 617
11-x-Nbp8 7-janv. 617
12-x-Nbp8 8-janv. 617
13-x-Nbp8 9-janv. 617
14-x-Nbp8 10-janv. 617
15-x-Nbp8 11-janv. 617
16-x-Nbp8 12-janv. 617
17-x-Nbp8 13-janv. 617
18-x-Nbp8 14-janv. 617
19-x-Nbp8 15-janv. 617
20-x-Nbp8 16-janv. 617
21-x-Nbp8 17-janv. 617
22-x-Nbp8 18-janv. 617
23-x-Nbp8 19-janv. 617
24-x-Nbp8 20-janv. 617
25-x-Nbp8 21-janv. 617
26-x-Nbp8 22-janv. 617
27-x-Nbp8 23-janv. 617
28-x-Nbp8 24-janv. 617
29-x-Nbp8 25-janv. 617
30-x-Nbp8 26-janv. 617
1-xi-Nbp8 27-janv. 617
2-xi-Nbp8 28-janv. 617
3-xi-Nbp8 29-janv. 617
4-xi-Nbp8 30-janv. 617
5-xi-Nbp8 31-janv. 617
6-xi-Nbp8 1-f?v. 617
7-xi-Nbp8 2-f?v. 617
8-xi-Nbp8 3-f?v. 617
9-xi-Nbp8 4-f?v. 617
10-xi-Nbp8 5-f?v. 617
11-xi-Nbp8 6-f?v. 617
12-xi-Nbp8 7-f?v. 617
13-xi-Nbp8 8-f?v. 617
14-xi-Nbp8 9-f?v. 617
15-xi-Nbp8 10-f?v. 617
16-xi-Nbp8 11-f?v. 617
17-xi-Nbp8 12-f?v. 617
18-xi-Nbp8 13-f?v. 617
19-xi-Nbp8 14-f?v. 617
20-xi-Nbp8 15-f?v. 617
21-xi-Nbp8 16-f?v. 617
22-xi-Nbp8 17-f?v. 617
23-xi-Nbp8 18-f?v. 617
24-xi-Nbp8 19-f?v. 617
25-xi-Nbp8 20-f?v. 617
26-xi-Nbp8 21-f?v. 617
27-xi-Nbp8 22-f?v. 617
28-xi-Nbp8 23-f?v. 617
29-xi-Nbp8 24-f?v. 617
1-xii-Nbp8 25-f?v. 617
2-xii-Nbp8 26-f?v. 617
3-xii-Nbp8 27-f?v. 617
4-xii-Nbp8 28-f?v. 617
5-xii-Nbp8 29-f?v. 617
6-xii-Nbp8 1-mars 617
7-xii-Nbp8 2-mars 617
8-xii-Nbp8 3-mars 617
9-xii-Nbp8 4-mars 617
10-xii-Nbp8 5-mars 617
11-xii-Nbp8 6-mars 617
12-xii-Nbp8 7-mars 617
13-xii-Nbp8 8-mars 617
14-xii-Nbp8 9-mars 617
15-xii-Nbp8 10-mars 617
16-xii-Nbp8 11-mars 617
17-xii-Nbp8 12-mars 617
18-xii-Nbp8 13-mars 617
19-xii-Nbp8 14-mars 617
20-xii-Nbp8 15-mars 617
21-xii-Nbp8 16-mars 617
22-xii-Nbp8 17-mars 617
23-xii-Nbp8 18-mars 617
24-xii-Nbp8 19-mars 617
25-xii-Nbp8 20-mars 617
26-xii-Nbp8 21-mars 617
27-xii-Nbp8 22-mars 617
28-xii-Nbp8 23-mars 617
29-xii-Nbp8 24-mars 617
30-xii-Nbp8 25-mars 617
1-i-Nbp9 26-mars 617
2-i-Nbp9 27-mars 617
3-i-Nbp9 28-mars 617
4-i-Nbp9 29-mars 617
5-i-Nbp9 30-mars 617
6-i-Nbp9 31-mars 617
7-i-Nbp9 1-avr. 617
8-i-Nbp9 2-avr. 617
9-i-Nbp9 3-avr. 617
10-i-Nbp9 4-avr. 617
11-i-Nbp9 5-avr. 617
12-i-Nbp9 6-avr. 617
13-i-Nbp9 7-avr. 617
14-i-Nbp9 8-avr. 617
15-i-Nbp9 9-avr. 617
16-i-Nbp9 10-avr. 617
17-i-Nbp9 11-avr. 617
18-i-Nbp9 12-avr. 617
19-i-Nbp9 13-avr. 617
20-i-Nbp9 14-avr. 617
21-i-Nbp9 15-avr. 617
22-i-Nbp9 16-avr. 617
23-i-Nbp9 17-avr. 617
24-i-Nbp9 18-avr. 617
25-i-Nbp9 19-avr. 617
26-i-Nbp9 20-avr. 617
27-i-Nbp9 21-avr. 617
28-i-Nbp9 22-avr. 617
29-i-Nbp9 23-avr. 617
30-i-Nbp9 24-avr. 617
1-ii-Nbp9 25-avr. 617
2-ii-Nbp9 26-avr. 617
3-ii-Nbp9 27-avr. 617
4-ii-Nbp9 28-avr. 617
5-ii-Nbp9 29-avr. 617
6-ii-Nbp9 30-avr. 617
7-ii-Nbp9 1-mai 617
8-ii-Nbp9 2-mai 617
9-ii-Nbp9 3-mai 617
10-ii-Nbp9 4-mai 617
11-ii-Nbp9 5-mai 617
12-ii-Nbp9 6-mai 617
13-ii-Nbp9 7-mai 617
14-ii-Nbp9 8-mai 617
15-ii-Nbp9 9-mai 617
16-ii-Nbp9 10-mai 617
17-ii-Nbp9 11-mai 617
18-ii-Nbp9 12-mai 617
19-ii-Nbp9 13-mai 617
20-ii-Nbp9 14-mai 617
21-ii-Nbp9 15-mai 617
22-ii-Nbp9 16-mai 617
23-ii-Nbp9 17-mai 617
24-ii-Nbp9 18-mai 617
25-ii-Nbp9 19-mai 617
26-ii-Nbp9 20-mai 617
27-ii-Nbp9 21-mai 617
28-ii-Nbp9 22-mai 617
29-ii-Nbp9 23-mai 617
1-iii-Nbp9 24-mai 617
2-iii-Nbp9 25-mai 617
3-iii-Nbp9 26-mai 617
4-iii-Nbp9 27-mai 617
5-iii-Nbp9 28-mai 617
6-iii-Nbp9 29-mai 617
7-iii-Nbp9 30-mai 617
8-iii-Nbp9 31-mai 617
9-iii-Nbp9 1-juin 617
10-iii-Nbp9 2-juin 617
11-iii-Nbp9 3-juin 617
12-iii-Nbp9 4-juin 617
13-iii-Nbp9 5-juin 617
14-iii-Nbp9 6-juin 617
15-iii-Nbp9 7-juin 617
16-iii-Nbp9 8-juin 617
17-iii-Nbp9 9-juin 617
18-iii-Nbp9 10-juin 617
19-iii-Nbp9 11-juin 617
20-iii-Nbp9 12-juin 617
21-iii-Nbp9 13-juin 617
22-iii-Nbp9 14-juin 617
23-iii-Nbp9 15-juin 617
24-iii-Nbp9 16-juin 617
25-iii-Nbp9 17-juin 617
26-iii-Nbp9 18-juin 617
27-iii-Nbp9 19-juin 617
28-iii-Nbp9 20-juin 617
29-iii-Nbp9 21-juin 617
30-iii-Nbp9 22-juin 617
1-iv-Nbp9 23-juin 617
2-iv-Nbp9 24-juin 617
3-iv-Nbp9 25-juin 617
4-iv-Nbp9 26-juin 617
5-iv-Nbp9 27-juin 617
6-iv-Nbp9 28-juin 617
7-iv-Nbp9 29-juin 617
8-iv-Nbp9 30-juin 617
9-iv-Nbp9 1-juil. 617
10-iv-Nbp9 2-juil. 617
11-iv-Nbp9 3-juil. 617
12-iv-Nbp9 4-juil. 617
13-iv-Nbp9 5-juil. 617
14-iv-Nbp9 6-juil. 617
15-iv-Nbp9 7-juil. 617
16-iv-Nbp9 8-juil. 617
17-iv-Nbp9 9-juil. 617
18-iv-Nbp9 10-juil. 617
19-iv-Nbp9 11-juil. 617
20-iv-Nbp9 12-juil. 617
21-iv-Nbp9 13-juil. 617
22-iv-Nbp9 14-juil. 617
23-iv-Nbp9 15-juil. 617
24-iv-Nbp9 16-juil. 617
25-iv-Nbp9 17-juil. 617
26-iv-Nbp9 18-juil. 617
27-iv-Nbp9 19-juil. 617
28-iv-Nbp9 20-juil. 617
29-iv-Nbp9 21-juil. 617
30-iv-Nbp9 22-juil. 617
1-v-Nbp9 23-juil. 617
2-v-Nbp9 24-juil. 617
3-v-Nbp9 25-juil. 617
4-v-Nbp9 26-juil. 617
5-v-Nbp9 27-juil. 617
6-v-Nbp9 28-juil. 617
7-v-Nbp9 29-juil. 617
8-v-Nbp9 30-juil. 617
9-v-Nbp9 31-juil. 617
10-v-Nbp9 1-aout 617
11-v-Nbp9 2-aout 617
12-v-Nbp9 3-aout 617
13-v-Nbp9 4-aout 617
14-v-Nbp9 5-aout 617
15-v-Nbp9 6-aout 617
16-v-Nbp9 7-aout 617
17-v-Nbp9 8-aout 617
18-v-Nbp9 9-aout 617
19-v-Nbp9 10-aout 617
20-v-Nbp9 11-aout 617
21-v-Nbp9 12-aout 617
22-v-Nbp9 13-aout 617
23-v-Nbp9 14-aout 617
24-v-Nbp9 15-aout 617
25-v-Nbp9 16-aout 617
26-v-Nbp9 17-aout 617
27-v-Nbp9 18-aout 617
28-v-Nbp9 19-aout 617
29-v-Nbp9 20-aout 617
1-vi-Nbp9 21-aout 617
2-vi-Nbp9 22-aout 617
3-vi-Nbp9 23-aout 617
4-vi-Nbp9 24-aout 617
5-vi-Nbp9 25-aout 617
6-vi-Nbp9 26-aout 617
7-vi-Nbp9 27-aout 617
8-vi-Nbp9 28-aout 617
9-vi-Nbp9 29-aout 617
10-vi-Nbp9 30-aout 617
11-vi-Nbp9 31-aout 617
12-vi-Nbp9 1-sept. 617
13-vi-Nbp9 2-sept. 617
14-vi-Nbp9 3-sept. 617
15-vi-Nbp9 4-sept. 617
16-vi-Nbp9 5-sept. 617
17-vi-Nbp9 6-sept. 617
18-vi-Nbp9 7-sept. 617
19-vi-Nbp9 8-sept. 617
20-vi-Nbp9 9-sept. 617
21-vi-Nbp9 10-sept. 617
22-vi-Nbp9 11-sept. 617
23-vi-Nbp9 12-sept. 617
24-vi-Nbp9 13-sept. 617
25-vi-Nbp9 14-sept. 617
26-vi-Nbp9 15-sept. 617
27-vi-Nbp9 16-sept. 617
28-vi-Nbp9 17-sept. 617
29-vi-Nbp9 18-sept. 617
30-vi-Nbp9 19-sept. 617
1-vii-Nbp9 20-sept. 617
2-vii-Nbp9 21-sept. 617
3-vii-Nbp9 22-sept. 617
4-vii-Nbp9 23-sept. 617
5-vii-Nbp9 24-sept. 617
6-vii-Nbp9 25-sept. 617
7-vii-Nbp9 26-sept. 617
8-vii-Nbp9 27-sept. 617
9-vii-Nbp9 28-sept. 617
10-vii-Nbp9 29-sept. 617
11-vii-Nbp9 30-sept. 617
12-vii-Nbp9 1-oct. 617
13-vii-Nbp9 2-oct. 617
14-vii-Nbp9 3-oct. 617
15-vii-Nbp9 4-oct. 617
16-vii-Nbp9 5-oct. 617
17-vii-Nbp9 6-oct. 617
18-vii-Nbp9 7-oct. 617
19-vii-Nbp9 8-oct. 617
20-vii-Nbp9 9-oct. 617
21-vii-Nbp9 10-oct. 617
22-vii-Nbp9 11-oct. 617
23-vii-Nbp9 12-oct. 617
24-vii-Nbp9 13-oct. 617
25-vii-Nbp9 14-oct. 617
26-vii-Nbp9 15-oct. 617
27-vii-Nbp9 16-oct. 617
28-vii-Nbp9 17-oct. 617
29-vii-Nbp9 18-oct. 617
1-viii-Nbp9 19-oct. 617
2-viii-Nbp9 20-oct. 617
3-viii-Nbp9 21-oct. 617
4-viii-Nbp9 22-oct. 617
5-viii-Nbp9 23-oct. 617
6-viii-Nbp9 24-oct. 617
7-viii-Nbp9 25-oct. 617
8-viii-Nbp9 26-oct. 617
9-viii-Nbp9 27-oct. 617
10-viii-Nbp9 28-oct. 617
11-viii-Nbp9 29-oct. 617
12-viii-Nbp9 30-oct. 617
13-viii-Nbp9 31-oct. 617
14-viii-Nbp9 1-nov. 617
15-viii-Nbp9 2-nov. 617
16-viii-Nbp9 3-nov. 617
17-viii-Nbp9 4-nov. 617
18-viii-Nbp9 5-nov. 617
19-viii-Nbp9 6-nov. 617
20-viii-Nbp9 7-nov. 617
21-viii-Nbp9 8-nov. 617
22-viii-Nbp9 9-nov. 617
23-viii-Nbp9 10-nov. 617
24-viii-Nbp9 11-nov. 617
25-viii-Nbp9 12-nov. 617
26-viii-Nbp9 13-nov. 617
27-viii-Nbp9 14-nov. 617
28-viii-Nbp9 15-nov. 617
29-viii-Nbp9 16-nov. 617
30-viii-Nbp9 17-nov. 617
1-ix-Nbp9 18-nov. 617
2-ix-Nbp9 19-nov. 617
3-ix-Nbp9 20-nov. 617
4-ix-Nbp9 21-nov. 617
5-ix-Nbp9 22-nov. 617
6-ix-Nbp9 23-nov. 617
7-ix-Nbp9 24-nov. 617
8-ix-Nbp9 25-nov. 617
9-ix-Nbp9 26-nov. 617
10-ix-Nbp9 27-nov. 617
11-ix-Nbp9 28-nov. 617
12-ix-Nbp9 29-nov. 617
13-ix-Nbp9 30-nov. 617
14-ix-Nbp9 1-déc. 617
15-ix-Nbp9 2-déc. 617
16-ix-Nbp9 3-déc. 617
17-ix-Nbp9 4-déc. 617
18-ix-Nbp9 5-déc. 617
19-ix-Nbp9 6-déc. 617
20-ix-Nbp9 7-déc. 617
21-ix-Nbp9 8-déc. 617
22-ix-Nbp9 9-déc. 617
23-ix-Nbp9 10-déc. 617
24-ix-Nbp9 11-déc. 617
25-ix-Nbp9 12-déc. 617
26-ix-Nbp9 13-déc. 617
27-ix-Nbp9 14-déc. 617
28-ix-Nbp9 15-déc. 617
29-ix-Nbp9 16-déc. 617
1-x-Nbp9 17-déc. 617
2-x-Nbp9 18-déc. 617
3-x-Nbp9 19-déc. 617
4-x-Nbp9 20-déc. 617
5-x-Nbp9 21-déc. 617
6-x-Nbp9 22-déc. 617
7-x-Nbp9 23-déc. 617
8-x-Nbp9 24-déc. 617
9-x-Nbp9 25-déc. 617
10-x-Nbp9 26-déc. 617
11-x-Nbp9 27-déc. 617
12-x-Nbp9 28-déc. 617
13-x-Nbp9 29-déc. 617
14-x-Nbp9 30-déc. 617
15-x-Nbp9 31-déc. 617
16-x-Nbp9 1-janv. 616
17-x-Nbp9 2-janv. 616
18-x-Nbp9 3-janv. 616
19-x-Nbp9 4-janv. 616
20-x-Nbp9 5-janv. 616
21-x-Nbp9 6-janv. 616
22-x-Nbp9 7-janv. 616
23-x-Nbp9 8-janv. 616
24-x-Nbp9 9-janv. 616
25-x-Nbp9 10-janv. 616
26-x-Nbp9 11-janv. 616
27-x-Nbp9 12-janv. 616
28-x-Nbp9 13-janv. 616
29-x-Nbp9 14-janv. 616
1-xi-Nbp9 15-janv. 616
2-xi-Nbp9 16-janv. 616
3-xi-Nbp9 17-janv. 616
4-xi-Nbp9 18-janv. 616
5-xi-Nbp9 19-janv. 616
6-xi-Nbp9 20-janv. 616
7-xi-Nbp9 21-janv. 616
8-xi-Nbp9 22-janv. 616
9-xi-Nbp9 23-janv. 616
10-xi-Nbp9 24-janv. 616
11-xi-Nbp9 25-janv. 616
12-xi-Nbp9 26-janv. 616
13-xi-Nbp9 27-janv. 616
14-xi-Nbp9 28-janv. 616
15-xi-Nbp9 29-janv. 616
16-xi-Nbp9 30-janv. 616
17-xi-Nbp9 31-janv. 616
18-xi-Nbp9 1-f?v. 616
19-xi-Nbp9 2-f?v. 616
20-xi-Nbp9 3-f?v. 616
21-xi-Nbp9 4-f?v. 616
22-xi-Nbp9 5-f?v. 616
23-xi-Nbp9 6-f?v. 616
24-xi-Nbp9 7-f?v. 616
25-xi-Nbp9 8-f?v. 616
26-xi-Nbp9 9-f?v. 616
27-xi-Nbp9 10-f?v. 616
28-xi-Nbp9 11-f?v. 616
29-xi-Nbp9 12-f?v. 616
30-xi-Nbp9 13-f?v. 616
1-xii-Nbp9 14-f?v. 616
2-xii-Nbp9 15-f?v. 616
3-xii-Nbp9 16-f?v. 616
4-xii-Nbp9 17-f?v. 616
5-xii-Nbp9 18-f?v. 616
6-xii-Nbp9 19-f?v. 616
7-xii-Nbp9 20-f?v. 616
8-xii-Nbp9 21-f?v. 616
9-xii-Nbp9 22-f?v. 616
10-xii-Nbp9 23-f?v. 616
11-xii-Nbp9 24-f?v. 616
12-xii-Nbp9 25-f?v. 616
13-xii-Nbp9 26-f?v. 616
14-xii-Nbp9 27-f?v. 616
15-xii-Nbp9 28-f?v. 616
16-xii-Nbp9 1-mars 616
17-xii-Nbp9 2-mars 616
18-xii-Nbp9 3-mars 616
19-xii-Nbp9 4-mars 616
20-xii-Nbp9 5-mars 616
21-xii-Nbp9 6-mars 616
22-xii-Nbp9 7-mars 616
23-xii-Nbp9 8-mars 616
24-xii-Nbp9 9-mars 616
25-xii-Nbp9 10-mars 616
26-xii-Nbp9 11-mars 616
27-xii-Nbp9 12-mars 616
28-xii-Nbp9 13-mars 616
29-xii-Nbp9 14-mars 616
1-i-Nbp10 15-mars 616
2-i-Nbp10 16-mars 616
3-i-Nbp10 17-mars 616
4-i-Nbp10 18-mars 616
5-i-Nbp10 19-mars 616
6-i-Nbp10 20-mars 616
7-i-Nbp10 21-mars 616
8-i-Nbp10 22-mars 616
9-i-Nbp10 23-mars 616
10-i-Nbp10 24-mars 616
11-i-Nbp10 25-mars 616
12-i-Nbp10 26-mars 616
13-i-Nbp10 27-mars 616
14-i-Nbp10 28-mars 616
15-i-Nbp10 29-mars 616
16-i-Nbp10 30-mars 616
17-i-Nbp10 31-mars 616
18-i-Nbp10 1-avr. 616
19-i-Nbp10 2-avr. 616
20-i-Nbp10 3-avr. 616
21-i-Nbp10 4-avr. 616
22-i-Nbp10 5-avr. 616
23-i-Nbp10 6-avr. 616
24-i-Nbp10 7-avr. 616
25-i-Nbp10 8-avr. 616
26-i-Nbp10 9-avr. 616
27-i-Nbp10 10-avr. 616
28-i-Nbp10 11-avr. 616
29-i-Nbp10 12-avr. 616
30-i-Nbp10 13-avr. 616
1-ii-Nbp10 14-avr. 616
2-ii-Nbp10 15-avr. 616
3-ii-Nbp10 16-avr. 616
4-ii-Nbp10 17-avr. 616
5-ii-Nbp10 18-avr. 616
6-ii-Nbp10 19-avr. 616
7-ii-Nbp10 20-avr. 616
8-ii-Nbp10 21-avr. 616
9-ii-Nbp10 22-avr. 616
10-ii-Nbp10 23-avr. 616
11-ii-Nbp10 24-avr. 616
12-ii-Nbp10 25-avr. 616
13-ii-Nbp10 26-avr. 616
14-ii-Nbp10 27-avr. 616
15-ii-Nbp10 28-avr. 616
16-ii-Nbp10 29-avr. 616
17-ii-Nbp10 30-avr. 616
18-ii-Nbp10 1-mai 616
19-ii-Nbp10 2-mai 616
20-ii-Nbp10 3-mai 616
21-ii-Nbp10 4-mai 616
22-ii-Nbp10 5-mai 616
23-ii-Nbp10 6-mai 616
24-ii-Nbp10 7-mai 616
25-ii-Nbp10 8-mai 616
26-ii-Nbp10 9-mai 616
27-ii-Nbp10 10-mai 616
28-ii-Nbp10 11-mai 616
29-ii-Nbp10 12-mai 616
1-iii-Nbp10 13-mai 616
2-iii-Nbp10 14-mai 616
3-iii-Nbp10 15-mai 616
4-iii-Nbp10 16-mai 616
5-iii-Nbp10 17-mai 616
6-iii-Nbp10 18-mai 616
7-iii-Nbp10 19-mai 616
8-iii-Nbp10 20-mai 616
9-iii-Nbp10 21-mai 616
10-iii-Nbp10 22-mai 616
11-iii-Nbp10 23-mai 616
12-iii-Nbp10 24-mai 616
13-iii-Nbp10 25-mai 616
14-iii-Nbp10 26-mai 616
15-iii-Nbp10 27-mai 616
16-iii-Nbp10 28-mai 616
17-iii-Nbp10 29-mai 616
18-iii-Nbp10 30-mai 616
19-iii-Nbp10 31-mai 616
20-iii-Nbp10 1-juin 616
21-iii-Nbp10 2-juin 616
22-iii-Nbp10 3-juin 616
23-iii-Nbp10 4-juin 616
24-iii-Nbp10 5-juin 616
25-iii-Nbp10 6-juin 616
26-iii-Nbp10 7-juin 616
27-iii-Nbp10 8-juin 616
28-iii-Nbp10 9-juin 616
29-iii-Nbp10 10-juin 616
30-iii-Nbp10 11-juin 616
1-iv-Nbp10 12-juin 616
2-iv-Nbp10 13-juin 616
3-iv-Nbp10 14-juin 616
4-iv-Nbp10 15-juin 616
5-iv-Nbp10 16-juin 616
6-iv-Nbp10 17-juin 616
7-iv-Nbp10 18-juin 616
8-iv-Nbp10 19-juin 616
9-iv-Nbp10 20-juin 616
10-iv-Nbp10 21-juin 616
11-iv-Nbp10 22-juin 616
12-iv-Nbp10 23-juin 616
13-iv-Nbp10 24-juin 616
14-iv-Nbp10 25-juin 616
15-iv-Nbp10 26-juin 616
16-iv-Nbp10 27-juin 616
17-iv-Nbp10 28-juin 616
18-iv-Nbp10 29-juin 616
19-iv-Nbp10 30-juin 616
20-iv-Nbp10 1-juil. 616
21-iv-Nbp10 2-juil. 616
22-iv-Nbp10 3-juil. 616
23-iv-Nbp10 4-juil. 616
24-iv-Nbp10 5-juil. 616
25-iv-Nbp10 6-juil. 616
26-iv-Nbp10 7-juil. 616
27-iv-Nbp10 8-juil. 616
28-iv-Nbp10 9-juil. 616
29-iv-Nbp10 10-juil. 616
30-iv-Nbp10 11-juil. 616
1-v-Nbp10 12-juil. 616
2-v-Nbp10 13-juil. 616
3-v-Nbp10 14-juil. 616
4-v-Nbp10 15-juil. 616
5-v-Nbp10 16-juil. 616
6-v-Nbp10 17-juil. 616
7-v-Nbp10 18-juil. 616
8-v-Nbp10 19-juil. 616
9-v-Nbp10 20-juil. 616
10-v-Nbp10 21-juil. 616
11-v-Nbp10 22-juil. 616
12-v-Nbp10 23-juil. 616
13-v-Nbp10 24-juil. 616
14-v-Nbp10 25-juil. 616
15-v-Nbp10 26-juil. 616
16-v-Nbp10 27-juil. 616
17-v-Nbp10 28-juil. 616
18-v-Nbp10 29-juil. 616
19-v-Nbp10 30-juil. 616
20-v-Nbp10 31-juil. 616
21-v-Nbp10 1-aout 616
22-v-Nbp10 2-aout 616
23-v-Nbp10 3-aout 616
24-v-Nbp10 4-aout 616
25-v-Nbp10 5-aout 616
26-v-Nbp10 6-aout 616
27-v-Nbp10 7-aout 616
28-v-Nbp10 8-aout 616
29-v-Nbp10 9-aout 616
30-v-Nbp10 10-aout 616
1-vi-Nbp10 11-aout 616
2-vi-Nbp10 12-aout 616
3-vi-Nbp10 13-aout 616
4-vi-Nbp10 14-aout 616
5-vi-Nbp10 15-aout 616
6-vi-Nbp10 16-aout 616
7-vi-Nbp10 17-aout 616
8-vi-Nbp10 18-aout 616
9-vi-Nbp10 19-aout 616
10-vi-Nbp10 20-aout 616
11-vi-Nbp10 21-aout 616
12-vi-Nbp10 22-aout 616
13-vi-Nbp10 23-aout 616
14-vi-Nbp10 24-aout 616
15-vi-Nbp10 25-aout 616
16-vi-Nbp10 26-aout 616
17-vi-Nbp10 27-aout 616
18-vi-Nbp10 28-aout 616
19-vi-Nbp10 29-aout 616
20-vi-Nbp10 30-aout 616
21-vi-Nbp10 31-aout 616
22-vi-Nbp10 1-sept. 616
23-vi-Nbp10 2-sept. 616
24-vi-Nbp10 3-sept. 616
25-vi-Nbp10 4-sept. 616
26-vi-Nbp10 5-sept. 616
27-vi-Nbp10 6-sept. 616
28-vi-Nbp10 7-sept. 616
29-vi-Nbp10 8-sept. 616
1-vi2-Nbp10 9-sept. 616
2-vi2-Nbp10 10-sept. 616
3-vi2-Nbp10 11-sept. 616
4-vi2-Nbp10 12-sept. 616
5-vi2-Nbp10 13-sept. 616
6-vi2-Nbp10 14-sept. 616
7-vi2-Nbp10 15-sept. 616
8-vi2-Nbp10 16-sept. 616
9-vi2-Nbp10 17-sept. 616
10-vi2-Nbp10 18-sept. 616
11-vi2-Nbp10 19-sept. 616
12-vi2-Nbp10 20-sept. 616
13-vi2-Nbp10 21-sept. 616
14-vi2-Nbp10 22-sept. 616
15-vi2-Nbp10 23-sept. 616
16-vi2-Nbp10 24-sept. 616
17-vi2-Nbp10 25-sept. 616
18-vi2-Nbp10 26-sept. 616
19-vi2-Nbp10 27-sept. 616
20-vi2-Nbp10 28-sept. 616
21-vi2-Nbp10 29-sept. 616
22-vi2-Nbp10 30-sept. 616
23-vi2-Nbp10 1-oct. 616
24-vi2-Nbp10 2-oct. 616
25-vi2-Nbp10 3-oct. 616
26-vi2-Nbp10 4-oct. 616
27-vi2-Nbp10 5-oct. 616
28-vi2-Nbp10 6-oct. 616
29-vi2-Nbp10 7-oct. 616
30-vi2-Nbp10 8-oct. 616
1-vii-Nbp10 9-oct. 616
2-vii-Nbp10 10-oct. 616
3-vii-Nbp10 11-oct. 616
4-vii-Nbp10 12-oct. 616
5-vii-Nbp10 13-oct. 616
6-vii-Nbp10 14-oct. 616
7-vii-Nbp10 15-oct. 616
8-vii-Nbp10 16-oct. 616
9-vii-Nbp10 17-oct. 616
10-vii-Nbp10 18-oct. 616
11-vii-Nbp10 19-oct. 616
12-vii-Nbp10 20-oct. 616
13-vii-Nbp10 21-oct. 616
14-vii-Nbp10 22-oct. 616
15-vii-Nbp10 23-oct. 616
16-vii-Nbp10 24-oct. 616
17-vii-Nbp10 25-oct. 616
18-vii-Nbp10 26-oct. 616
19-vii-Nbp10 27-oct. 616
20-vii-Nbp10 28-oct. 616
21-vii-Nbp10 29-oct. 616
22-vii-Nbp10 30-oct. 616
23-vii-Nbp10 31-oct. 616
24-vii-Nbp10 1-nov. 616
25-vii-Nbp10 2-nov. 616
26-vii-Nbp10 3-nov. 616
27-vii-Nbp10 4-nov. 616
28-vii-Nbp10 5-nov. 616
29-vii-Nbp10 6-nov. 616
1-viii-Nbp10 7-nov. 616
2-viii-Nbp10 8-nov. 616
3-viii-Nbp10 9-nov. 616
4-viii-Nbp10 10-nov. 616
5-viii-Nbp10 11-nov. 616
6-viii-Nbp10 12-nov. 616
7-viii-Nbp10 13-nov. 616
8-viii-Nbp10 14-nov. 616
9-viii-Nbp10 15-nov. 616
10-viii-Nbp10 16-nov. 616
11-viii-Nbp10 17-nov. 616
12-viii-Nbp10 18-nov. 616
13-viii-Nbp10 19-nov. 616
14-viii-Nbp10 20-nov. 616
15-viii-Nbp10 21-nov. 616
16-viii-Nbp10 22-nov. 616
17-viii-Nbp10 23-nov. 616
18-viii-Nbp10 24-nov. 616
19-viii-Nbp10 25-nov. 616
20-viii-Nbp10 26-nov. 616
21-viii-Nbp10 27-nov. 616
22-viii-Nbp10 28-nov. 616
23-viii-Nbp10 29-nov. 616
24-viii-Nbp10 30-nov. 616
25-viii-Nbp10 1-déc. 616
26-viii-Nbp10 2-déc. 616
27-viii-Nbp10 3-déc. 616
28-viii-Nbp10 4-déc. 616
29-viii-Nbp10 5-déc. 616
30-viii-Nbp10 6-déc. 616
1-ix-Nbp10 7-déc. 616
2-ix-Nbp10 8-déc. 616
3-ix-Nbp10 9-déc. 616
4-ix-Nbp10 10-déc. 616
5-ix-Nbp10 11-déc. 616
6-ix-Nbp10 12-déc. 616
7-ix-Nbp10 13-déc. 616
8-ix-Nbp10 14-déc. 616
9-ix-Nbp10 15-déc. 616
10-ix-Nbp10 16-déc. 616
11-ix-Nbp10 17-déc. 616
12-ix-Nbp10 18-déc. 616
13-ix-Nbp10 19-déc. 616
14-ix-Nbp10 20-déc. 616
15-ix-Nbp10 21-déc. 616
16-ix-Nbp10 22-déc. 616
17-ix-Nbp10 23-déc. 616
18-ix-Nbp10 24-déc. 616
19-ix-Nbp10 25-déc. 616
20-ix-Nbp10 26-déc. 616
21-ix-Nbp10 27-déc. 616
22-ix-Nbp10 28-déc. 616
23-ix-Nbp10 29-déc. 616
24-ix-Nbp10 30-déc. 616
25-ix-Nbp10 31-déc. 616
26-ix-Nbp10 1-janv. 615
27-ix-Nbp10 2-janv. 615
28-ix-Nbp10 3-janv. 615
29-ix-Nbp10 4-janv. 615
1-x-Nbp10 5-janv. 615
2-x-Nbp10 6-janv. 615
3-x-Nbp10 7-janv. 615
4-x-Nbp10 8-janv. 615
5-x-Nbp10 9-janv. 615
6-x-Nbp10 10-janv. 615
7-x-Nbp10 11-janv. 615
8-x-Nbp10 12-janv. 615
9-x-Nbp10 13-janv. 615
10-x-Nbp10 14-janv. 615
11-x-Nbp10 15-janv. 615
12-x-Nbp10 16-janv. 615
13-x-Nbp10 17-janv. 615
14-x-Nbp10 18-janv. 615
15-x-Nbp10 19-janv. 615
16-x-Nbp10 20-janv. 615
17-x-Nbp10 21-janv. 615
18-x-Nbp10 22-janv. 615
19-x-Nbp10 23-janv. 615
20-x-Nbp10 24-janv. 615
21-x-Nbp10 25-janv. 615
22-x-Nbp10 26-janv. 615
23-x-Nbp10 27-janv. 615
24-x-Nbp10 28-janv. 615
25-x-Nbp10 29-janv. 615
26-x-Nbp10 30-janv. 615
27-x-Nbp10 31-janv. 615
28-x-Nbp10 1-f?v. 615
29-x-Nbp10 2-f?v. 615
1-xi-Nbp10 3-f?v. 615
2-xi-Nbp10 4-f?v. 615
3-xi-Nbp10 5-f?v. 615
4-xi-Nbp10 6-f?v. 615
5-xi-Nbp10 7-f?v. 615
6-xi-Nbp10 8-f?v. 615
7-xi-Nbp10 9-f?v. 615
8-xi-Nbp10 10-f?v. 615
9-xi-Nbp10 11-f?v. 615
10-xi-Nbp10 12-f?v. 615
11-xi-Nbp10 13-f?v. 615
12-xi-Nbp10 14-f?v. 615
13-xi-Nbp10 15-f?v. 615
14-xi-Nbp10 16-f?v. 615
15-xi-Nbp10 17-f?v. 615
16-xi-Nbp10 18-f?v. 615
17-xi-Nbp10 19-f?v. 615
18-xi-Nbp10 20-f?v. 615
19-xi-Nbp10 21-f?v. 615
20-xi-Nbp10 22-f?v. 615
21-xi-Nbp10 23-f?v. 615
22-xi-Nbp10 24-f?v. 615
23-xi-Nbp10 25-f?v. 615
24-xi-Nbp10 26-f?v. 615
25-xi-Nbp10 27-f?v. 615
26-xi-Nbp10 28-f?v. 615
27-xi-Nbp10 1-mars 615
28-xi-Nbp10 2-mars 615
29-xi-Nbp10 3-mars 615
30-xi-Nbp10 4-mars 615
1-xii-Nbp10 5-mars 615
2-xii-Nbp10 6-mars 615
3-xii-Nbp10 7-mars 615
4-xii-Nbp10 8-mars 615
5-xii-Nbp10 9-mars 615
6-xii-Nbp10 10-mars 615
7-xii-Nbp10 11-mars 615
8-xii-Nbp10 12-mars 615
9-xii-Nbp10 13-mars 615
10-xii-Nbp10 14-mars 615
11-xii-Nbp10 15-mars 615
12-xii-Nbp10 16-mars 615
13-xii-Nbp10 17-mars 615
14-xii-Nbp10 18-mars 615
15-xii-Nbp10 19-mars 615
16-xii-Nbp10 20-mars 615
17-xii-Nbp10 21-mars 615
18-xii-Nbp10 22-mars 615
19-xii-Nbp10 23-mars 615
20-xii-Nbp10 24-mars 615
21-xii-Nbp10 25-mars 615
22-xii-Nbp10 26-mars 615
23-xii-Nbp10 27-mars 615
24-xii-Nbp10 28-mars 615
25-xii-Nbp10 29-mars 615
26-xii-Nbp10 30-mars 615
27-xii-Nbp10 31-mars 615
28-xii-Nbp10 1-avr. 615
29-xii-Nbp10 2-avr. 615
1-i-Nbp11 3-avr. 615
2-i-Nbp11 4-avr. 615
3-i-Nbp11 5-avr. 615
4-i-Nbp11 6-avr. 615
5-i-Nbp11 7-avr. 615
6-i-Nbp11 8-avr. 615
7-i-Nbp11 9-avr. 615
8-i-Nbp11 10-avr. 615
9-i-Nbp11 11-avr. 615
10-i-Nbp11 12-avr. 615
11-i-Nbp11 13-avr. 615
12-i-Nbp11 14-avr. 615
13-i-Nbp11 15-avr. 615
14-i-Nbp11 16-avr. 615
15-i-Nbp11 17-avr. 615
16-i-Nbp11 18-avr. 615
17-i-Nbp11 19-avr. 615
18-i-Nbp11 20-avr. 615
19-i-Nbp11 21-avr. 615
20-i-Nbp11 22-avr. 615
21-i-Nbp11 23-avr. 615
22-i-Nbp11 24-avr. 615
23-i-Nbp11 25-avr. 615
24-i-Nbp11 26-avr. 615
25-i-Nbp11 27-avr. 615
26-i-Nbp11 28-avr. 615
27-i-Nbp11 29-avr. 615
28-i-Nbp11 30-avr. 615
29-i-Nbp11 1-mai 615
30-i-Nbp11 2-mai 615
1-ii-Nbp11 3-mai 615
2-ii-Nbp11 4-mai 615
3-ii-Nbp11 5-mai 615
4-ii-Nbp11 6-mai 615
5-ii-Nbp11 7-mai 615
6-ii-Nbp11 8-mai 615
7-ii-Nbp11 9-mai 615
8-ii-Nbp11 10-mai 615
9-ii-Nbp11 11-mai 615
10-ii-Nbp11 12-mai 615
11-ii-Nbp11 13-mai 615
12-ii-Nbp11 14-mai 615
13-ii-Nbp11 15-mai 615
14-ii-Nbp11 16-mai 615
15-ii-Nbp11 17-mai 615
16-ii-Nbp11 18-mai 615
17-ii-Nbp11 19-mai 615
18-ii-Nbp11 20-mai 615
19-ii-Nbp11 21-mai 615
20-ii-Nbp11 22-mai 615
21-ii-Nbp11 23-mai 615
22-ii-Nbp11 24-mai 615
23-ii-Nbp11 25-mai 615
24-ii-Nbp11 26-mai 615
25-ii-Nbp11 27-mai 615
26-ii-Nbp11 28-mai 615
27-ii-Nbp11 29-mai 615
28-ii-Nbp11 30-mai 615
29-ii-Nbp11 31-mai 615
1-iii-Nbp11 1-juin 615
2-iii-Nbp11 2-juin 615
3-iii-Nbp11 3-juin 615
4-iii-Nbp11 4-juin 615
5-iii-Nbp11 5-juin 615
6-iii-Nbp11 6-juin 615
7-iii-Nbp11 7-juin 615
8-iii-Nbp11 8-juin 615
9-iii-Nbp11 9-juin 615
10-iii-Nbp11 10-juin 615
11-iii-Nbp11 11-juin 615
12-iii-Nbp11 12-juin 615
13-iii-Nbp11 13-juin 615
14-iii-Nbp11 14-juin 615
15-iii-Nbp11 15-juin 615
16-iii-Nbp11 16-juin 615
17-iii-Nbp11 17-juin 615
18-iii-Nbp11 18-juin 615
19-iii-Nbp11 19-juin 615
20-iii-Nbp11 20-juin 615
21-iii-Nbp11 21-juin 615
22-iii-Nbp11 22-juin 615
23-iii-Nbp11 23-juin 615
24-iii-Nbp11 24-juin 615
25-iii-Nbp11 25-juin 615
26-iii-Nbp11 26-juin 615
27-iii-Nbp11 27-juin 615
28-iii-Nbp11 28-juin 615
29-iii-Nbp11 29-juin 615
30-iii-Nbp11 30-juin 615
1-iv-Nbp11 1-juil. 615
2-iv-Nbp11 2-juil. 615
3-iv-Nbp11 3-juil. 615
4-iv-Nbp11 4-juil. 615
5-iv-Nbp11 5-juil. 615
6-iv-Nbp11 6-juil. 615
7-iv-Nbp11 7-juil. 615
8-iv-Nbp11 8-juil. 615
9-iv-Nbp11 9-juil. 615
10-iv-Nbp11 10-juil. 615
11-iv-Nbp11 11-juil. 615
12-iv-Nbp11 12-juil. 615
13-iv-Nbp11 13-juil. 615
14-iv-Nbp11 14-juil. 615
15-iv-Nbp11 15-juil. 615
16-iv-Nbp11 16-juil. 615
17-iv-Nbp11 17-juil. 615
18-iv-Nbp11 18-juil. 615
19-iv-Nbp11 19-juil. 615
20-iv-Nbp11 20-juil. 615
21-iv-Nbp11 21-juil. 615
22-iv-Nbp11 22-juil. 615
23-iv-Nbp11 23-juil. 615
24-iv-Nbp11 24-juil. 615
25-iv-Nbp11 25-juil. 615
26-iv-Nbp11 26-juil. 615
27-iv-Nbp11 27-juil. 615
28-iv-Nbp11 28-juil. 615
29-iv-Nbp11 29-juil. 615
30-iv-Nbp11 30-juil. 615
1-v-Nbp11 31-juil. 615
2-v-Nbp11 1-aout 615
3-v-Nbp11 2-aout 615
4-v-Nbp11 3-aout 615
5-v-Nbp11 4-aout 615
6-v-Nbp11 5-aout 615
7-v-Nbp11 6-aout 615
8-v-Nbp11 7-aout 615
9-v-Nbp11 8-aout 615
10-v-Nbp11 9-aout 615
11-v-Nbp11 10-aout 615
12-v-Nbp11 11-aout 615
13-v-Nbp11 12-aout 615
14-v-Nbp11 13-aout 615
15-v-Nbp11 14-aout 615
16-v-Nbp11 15-aout 615
17-v-Nbp11 16-aout 615
18-v-Nbp11 17-aout 615
19-v-Nbp11 18-aout 615
20-v-Nbp11 19-aout 615
21-v-Nbp11 20-aout 615
22-v-Nbp11 21-aout 615
23-v-Nbp11 22-aout 615
24-v-Nbp11 23-aout 615
25-v-Nbp11 24-aout 615
26-v-Nbp11 25-aout 615
27-v-Nbp11 26-aout 615
28-v-Nbp11 27-aout 615
29-v-Nbp11 28-aout 615
30-v-Nbp11 29-aout 615
1-vi-Nbp11 30-aout 615
2-vi-Nbp11 31-aout 615
3-vi-Nbp11 1-sept. 615
4-vi-Nbp11 2-sept. 615
5-vi-Nbp11 3-sept. 615
6-vi-Nbp11 4-sept. 615
7-vi-Nbp11 5-sept. 615
8-vi-Nbp11 6-sept. 615
9-vi-Nbp11 7-sept. 615
10-vi-Nbp11 8-sept. 615
11-vi-Nbp11 9-sept. 615
12-vi-Nbp11 10-sept. 615
13-vi-Nbp11 11-sept. 615
14-vi-Nbp11 12-sept. 615
15-vi-Nbp11 13-sept. 615
16-vi-Nbp11 14-sept. 615
17-vi-Nbp11 15-sept. 615
18-vi-Nbp11 16-sept. 615
19-vi-Nbp11 17-sept. 615
20-vi-Nbp11 18-sept. 615
21-vi-Nbp11 19-sept. 615
22-vi-Nbp11 20-sept. 615
23-vi-Nbp11 21-sept. 615
24-vi-Nbp11 22-sept. 615
25-vi-Nbp11 23-sept. 615
26-vi-Nbp11 24-sept. 615
27-vi-Nbp11 25-sept. 615
28-vi-Nbp11 26-sept. 615
29-vi-Nbp11 27-sept. 615
1-vii-Nbp11 28-sept. 615
2-vii-Nbp11 29-sept. 615
3-vii-Nbp11 30-sept. 615
4-vii-Nbp11 1-oct. 615
5-vii-Nbp11 2-oct. 615
6-vii-Nbp11 3-oct. 615
7-vii-Nbp11 4-oct. 615
8-vii-Nbp11 5-oct. 615
9-vii-Nbp11 6-oct. 615
10-vii-Nbp11 7-oct. 615
11-vii-Nbp11 8-oct. 615
12-vii-Nbp11 9-oct. 615
13-vii-Nbp11 10-oct. 615
14-vii-Nbp11 11-oct. 615
15-vii-Nbp11 12-oct. 615
16-vii-Nbp11 13-oct. 615
17-vii-Nbp11 14-oct. 615
18-vii-Nbp11 15-oct. 615
19-vii-Nbp11 16-oct. 615
20-vii-Nbp11 17-oct. 615
21-vii-Nbp11 18-oct. 615
22-vii-Nbp11 19-oct. 615
23-vii-Nbp11 20-oct. 615
24-vii-Nbp11 21-oct. 615
25-vii-Nbp11 22-oct. 615
26-vii-Nbp11 23-oct. 615
27-vii-Nbp11 24-oct. 615
28-vii-Nbp11 25-oct. 615
29-vii-Nbp11 26-oct. 615
30-vii-Nbp11 27-oct. 615
1-viii-Nbp11 28-oct. 615
2-viii-Nbp11 29-oct. 615
3-viii-Nbp11 30-oct. 615
4-viii-Nbp11 31-oct. 615
5-viii-Nbp11 1-nov. 615
6-viii-Nbp11 2-nov. 615
7-viii-Nbp11 3-nov. 615
8-viii-Nbp11 4-nov. 615
9-viii-Nbp11 5-nov. 615
10-viii-Nbp11 6-nov. 615
11-viii-Nbp11 7-nov. 615
12-viii-Nbp11 8-nov. 615
13-viii-Nbp11 9-nov. 615
14-viii-Nbp11 10-nov. 615
15-viii-Nbp11 11-nov. 615
16-viii-Nbp11 12-nov. 615
17-viii-Nbp11 13-nov. 615
18-viii-Nbp11 14-nov. 615
19-viii-Nbp11 15-nov. 615
20-viii-Nbp11 16-nov. 615
21-viii-Nbp11 17-nov. 615
22-viii-Nbp11 18-nov. 615
23-viii-Nbp11 19-nov. 615
24-viii-Nbp11 20-nov. 615
25-viii-Nbp11 21-nov. 615
26-viii-Nbp11 22-nov. 615
27-viii-Nbp11 23-nov. 615
28-viii-Nbp11 24-nov. 615
29-viii-Nbp11 25-nov. 615
1-ix-Nbp11 26-nov. 615
2-ix-Nbp11 27-nov. 615
3-ix-Nbp11 28-nov. 615
4-ix-Nbp11 29-nov. 615
5-ix-Nbp11 30-nov. 615
6-ix-Nbp11 1-déc. 615
7-ix-Nbp11 2-déc. 615
8-ix-Nbp11 3-déc. 615
9-ix-Nbp11 4-déc. 615
10-ix-Nbp11 5-déc. 615
11-ix-Nbp11 6-déc. 615
12-ix-Nbp11 7-déc. 615
13-ix-Nbp11 8-déc. 615
14-ix-Nbp11 9-déc. 615
15-ix-Nbp11 10-déc. 615
16-ix-Nbp11 11-déc. 615
17-ix-Nbp11 12-déc. 615
18-ix-Nbp11 13-déc. 615
19-ix-Nbp11 14-déc. 615
20-ix-Nbp11 15-déc. 615
21-ix-Nbp11 16-déc. 615
22-ix-Nbp11 17-déc. 615
23-ix-Nbp11 18-déc. 615
24-ix-Nbp11 19-déc. 615
25-ix-Nbp11 20-déc. 615
26-ix-Nbp11 21-déc. 615
27-ix-Nbp11 22-déc. 615
28-ix-Nbp11 23-déc. 615
29-ix-Nbp11 24-déc. 615
30-ix-Nbp11 25-déc. 615
1-x-Nbp11 26-déc. 615
2-x-Nbp11 27-déc. 615
3-x-Nbp11 28-déc. 615
4-x-Nbp11 29-déc. 615
5-x-Nbp11 30-déc. 615
6-x-Nbp11 31-déc. 615
7-x-Nbp11 1-janv. 614
8-x-Nbp11 2-janv. 614
9-x-Nbp11 3-janv. 614
10-x-Nbp11 4-janv. 614
11-x-Nbp11 5-janv. 614
12-x-Nbp11 6-janv. 614
13-x-Nbp11 7-janv. 614
14-x-Nbp11 8-janv. 614
15-x-Nbp11 9-janv. 614
16-x-Nbp11 10-janv. 614
17-x-Nbp11 11-janv. 614
18-x-Nbp11 12-janv. 614
19-x-Nbp11 13-janv. 614
20-x-Nbp11 14-janv. 614
21-x-Nbp11 15-janv. 614
22-x-Nbp11 16-janv. 614
23-x-Nbp11 17-janv. 614
24-x-Nbp11 18-janv. 614
25-x-Nbp11 19-janv. 614
26-x-Nbp11 20-janv. 614
27-x-Nbp11 21-janv. 614
28-x-Nbp11 22-janv. 614
29-x-Nbp11 23-janv. 614
1-xi-Nbp11 24-janv. 614
2-xi-Nbp11 25-janv. 614
3-xi-Nbp11 26-janv. 614
4-xi-Nbp11 27-janv. 614
5-xi-Nbp11 28-janv. 614
6-xi-Nbp11 29-janv. 614
7-xi-Nbp11 30-janv. 614
8-xi-Nbp11 31-janv. 614
9-xi-Nbp11 1-f?v. 614
10-xi-Nbp11 2-f?v. 614
11-xi-Nbp11 3-f?v. 614
12-xi-Nbp11 4-f?v. 614
13-xi-Nbp11 5-f?v. 614
14-xi-Nbp11 6-f?v. 614
15-xi-Nbp11 7-f?v. 614
16-xi-Nbp11 8-f?v. 614
17-xi-Nbp11 9-f?v. 614
18-xi-Nbp11 10-f?v. 614
19-xi-Nbp11 11-f?v. 614
20-xi-Nbp11 12-f?v. 614
21-xi-Nbp11 13-f?v. 614
22-xi-Nbp11 14-f?v. 614
23-xi-Nbp11 15-f?v. 614
24-xi-Nbp11 16-f?v. 614
25-xi-Nbp11 17-f?v. 614
26-xi-Nbp11 18-f?v. 614
27-xi-Nbp11 19-f?v. 614
28-xi-Nbp11 20-f?v. 614
29-xi-Nbp11 21-f?v. 614
1-xii-Nbp11 22-f?v. 614
2-xii-Nbp11 23-f?v. 614
3-xii-Nbp11 24-f?v. 614
4-xii-Nbp11 25-f?v. 614
5-xii-Nbp11 26-f?v. 614
6-xii-Nbp11 27-f?v. 614
7-xii-Nbp11 28-f?v. 614
8-xii-Nbp11 1-mars 614
9-xii-Nbp11 2-mars 614
10-xii-Nbp11 3-mars 614
11-xii-Nbp11 4-mars 614
12-xii-Nbp11 5-mars 614
13-xii-Nbp11 6-mars 614
14-xii-Nbp11 7-mars 614
15-xii-Nbp11 8-mars 614
16-xii-Nbp11 9-mars 614
17-xii-Nbp11 10-mars 614
18-xii-Nbp11 11-mars 614
19-xii-Nbp11 12-mars 614
20-xii-Nbp11 13-mars 614
21-xii-Nbp11 14-mars 614
22-xii-Nbp11 15-mars 614
23-xii-Nbp11 16-mars 614
24-xii-Nbp11 17-mars 614
25-xii-Nbp11 18-mars 614
26-xii-Nbp11 19-mars 614
27-xii-Nbp11 20-mars 614
28-xii-Nbp11 21-mars 614
29-xii-Nbp11 22-mars 614
30-xii-Nbp11 23-mars 614
1-i-Nbp12 24-mars 614
2-i-Nbp12 25-mars 614
3-i-Nbp12 26-mars 614
4-i-Nbp12 27-mars 614
5-i-Nbp12 28-mars 614
6-i-Nbp12 29-mars 614
7-i-Nbp12 30-mars 614
8-i-Nbp12 31-mars 614
9-i-Nbp12 1-avr. 614
10-i-Nbp12 2-avr. 614
11-i-Nbp12 3-avr. 614
12-i-Nbp12 4-avr. 614
13-i-Nbp12 5-avr. 614
14-i-Nbp12 6-avr. 614
15-i-Nbp12 7-avr. 614
16-i-Nbp12 8-avr. 614
17-i-Nbp12 9-avr. 614
18-i-Nbp12 10-avr. 614
19-i-Nbp12 11-avr. 614
20-i-Nbp12 12-avr. 614
21-i-Nbp12 13-avr. 614
22-i-Nbp12 14-avr. 614
23-i-Nbp12 15-avr. 614
24-i-Nbp12 16-avr. 614
25-i-Nbp12 17-avr. 614
26-i-Nbp12 18-avr. 614
27-i-Nbp12 19-avr. 614
28-i-Nbp12 20-avr. 614
29-i-Nbp12 21-avr. 614
1-ii-Nbp12 22-avr. 614
2-ii-Nbp12 23-avr. 614
3-ii-Nbp12 24-avr. 614
4-ii-Nbp12 25-avr. 614
5-ii-Nbp12 26-avr. 614
6-ii-Nbp12 27-avr. 614
7-ii-Nbp12 28-avr. 614
8-ii-Nbp12 29-avr. 614
9-ii-Nbp12 30-avr. 614
10-ii-Nbp12 1-mai 614
11-ii-Nbp12 2-mai 614
12-ii-Nbp12 3-mai 614
13-ii-Nbp12 4-mai 614
14-ii-Nbp12 5-mai 614
15-ii-Nbp12 6-mai 614
16-ii-Nbp12 7-mai 614
17-ii-Nbp12 8-mai 614
18-ii-Nbp12 9-mai 614
19-ii-Nbp12 10-mai 614
20-ii-Nbp12 11-mai 614
21-ii-Nbp12 12-mai 614
22-ii-Nbp12 13-mai 614
23-ii-Nbp12 14-mai 614
24-ii-Nbp12 15-mai 614
25-ii-Nbp12 16-mai 614
26-ii-Nbp12 17-mai 614
27-ii-Nbp12 18-mai 614
28-ii-Nbp12 19-mai 614
29-ii-Nbp12 20-mai 614
1-iii-Nbp12 21-mai 614
2-iii-Nbp12 22-mai 614
3-iii-Nbp12 23-mai 614
4-iii-Nbp12 24-mai 614
5-iii-Nbp12 25-mai 614
6-iii-Nbp12 26-mai 614
7-iii-Nbp12 27-mai 614
8-iii-Nbp12 28-mai 614
9-iii-Nbp12 29-mai 614
10-iii-Nbp12 30-mai 614
11-iii-Nbp12 31-mai 614
12-iii-Nbp12 1-juin 614
13-iii-Nbp12 2-juin 614
14-iii-Nbp12 3-juin 614
15-iii-Nbp12 4-juin 614
16-iii-Nbp12 5-juin 614
17-iii-Nbp12 6-juin 614
18-iii-Nbp12 7-juin 614
19-iii-Nbp12 8-juin 614
20-iii-Nbp12 9-juin 614
21-iii-Nbp12 10-juin 614
22-iii-Nbp12 11-juin 614
23-iii-Nbp12 12-juin 614
24-iii-Nbp12 13-juin 614
25-iii-Nbp12 14-juin 614
26-iii-Nbp12 15-juin 614
27-iii-Nbp12 16-juin 614
28-iii-Nbp12 17-juin 614
29-iii-Nbp12 18-juin 614
30-iii-Nbp12 19-juin 614
1-iv-Nbp12 20-juin 614
2-iv-Nbp12 21-juin 614
3-iv-Nbp12 22-juin 614
4-iv-Nbp12 23-juin 614
5-iv-Nbp12 24-juin 614
6-iv-Nbp12 25-juin 614
7-iv-Nbp12 26-juin 614
8-iv-Nbp12 27-juin 614
9-iv-Nbp12 28-juin 614
10-iv-Nbp12 29-juin 614
11-iv-Nbp12 30-juin 614
12-iv-Nbp12 1-juil. 614
13-iv-Nbp12 2-juil. 614
14-iv-Nbp12 3-juil. 614
15-iv-Nbp12 4-juil. 614
16-iv-Nbp12 5-juil. 614
17-iv-Nbp12 6-juil. 614
18-iv-Nbp12 7-juil. 614
19-iv-Nbp12 8-juil. 614
20-iv-Nbp12 9-juil. 614
21-iv-Nbp12 10-juil. 614
22-iv-Nbp12 11-juil. 614
23-iv-Nbp12 12-juil. 614
24-iv-Nbp12 13-juil. 614
25-iv-Nbp12 14-juil. 614
26-iv-Nbp12 15-juil. 614
27-iv-Nbp12 16-juil. 614
28-iv-Nbp12 17-juil. 614
29-iv-Nbp12 18-juil. 614
30-iv-Nbp12 19-juil. 614
1-v-Nbp12 20-juil. 614
2-v-Nbp12 21-juil. 614
3-v-Nbp12 22-juil. 614
4-v-Nbp12 23-juil. 614
5-v-Nbp12 24-juil. 614
6-v-Nbp12 25-juil. 614
7-v-Nbp12 26-juil. 614
8-v-Nbp12 27-juil. 614
9-v-Nbp12 28-juil. 614
10-v-Nbp12 29-juil. 614
11-v-Nbp12 30-juil. 614
12-v-Nbp12 31-juil. 614
13-v-Nbp12 1-aout 614
14-v-Nbp12 2-aout 614
15-v-Nbp12 3-aout 614
16-v-Nbp12 4-aout 614
17-v-Nbp12 5-aout 614
18-v-Nbp12 6-aout 614
19-v-Nbp12 7-aout 614
20-v-Nbp12 8-aout 614
21-v-Nbp12 9-aout 614
22-v-Nbp12 10-aout 614
23-v-Nbp12 11-aout 614
24-v-Nbp12 12-aout 614
25-v-Nbp12 13-aout 614
26-v-Nbp12 14-aout 614
27-v-Nbp12 15-aout 614
28-v-Nbp12 16-aout 614
29-v-Nbp12 17-aout 614
30-v-Nbp12 18-aout 614
1-vi-Nbp12 19-aout 614
2-vi-Nbp12 20-aout 614
3-vi-Nbp12 21-aout 614
4-vi-Nbp12 22-aout 614
5-vi-Nbp12 23-aout 614
6-vi-Nbp12 24-aout 614
7-vi-Nbp12 25-aout 614
8-vi-Nbp12 26-aout 614
9-vi-Nbp12 27-aout 614
10-vi-Nbp12 28-aout 614
11-vi-Nbp12 29-aout 614
12-vi-Nbp12 30-aout 614
13-vi-Nbp12 31-aout 614
14-vi-Nbp12 1-sept. 614
15-vi-Nbp12 2-sept. 614
16-vi-Nbp12 3-sept. 614
17-vi-Nbp12 4-sept. 614
18-vi-Nbp12 5-sept. 614
19-vi-Nbp12 6-sept. 614
20-vi-Nbp12 7-sept. 614
21-vi-Nbp12 8-sept. 614
22-vi-Nbp12 9-sept. 614
23-vi-Nbp12 10-sept. 614
24-vi-Nbp12 11-sept. 614
25-vi-Nbp12 12-sept. 614
26-vi-Nbp12 13-sept. 614
27-vi-Nbp12 14-sept. 614
28-vi-Nbp12 15-sept. 614
29-vi-Nbp12 16-sept. 614
30-vi-Nbp12 17-sept. 614
1-vii-Nbp12 18-sept. 614
2-vii-Nbp12 19-sept. 614
3-vii-Nbp12 20-sept. 614
4-vii-Nbp12 21-sept. 614
5-vii-Nbp12 22-sept. 614
6-vii-Nbp12 23-sept. 614
7-vii-Nbp12 24-sept. 614
8-vii-Nbp12 25-sept. 614
9-vii-Nbp12 26-sept. 614
10-vii-Nbp12 27-sept. 614
11-vii-Nbp12 28-sept. 614
12-vii-Nbp12 29-sept. 614
13-vii-Nbp12 30-sept. 614
14-vii-Nbp12 1-oct. 614
15-vii-Nbp12 2-oct. 614
16-vii-Nbp12 3-oct. 614
17-vii-Nbp12 4-oct. 614
18-vii-Nbp12 5-oct. 614
19-vii-Nbp12 6-oct. 614
20-vii-Nbp12 7-oct. 614
21-vii-Nbp12 8-oct. 614
22-vii-Nbp12 9-oct. 614
23-vii-Nbp12 10-oct. 614
24-vii-Nbp12 11-oct. 614
25-vii-Nbp12 12-oct. 614
26-vii-Nbp12 13-oct. 614
27-vii-Nbp12 14-oct. 614
28-vii-Nbp12 15-oct. 614
29-vii-Nbp12 16-oct. 614
1-viii-Nbp12 17-oct. 614
2-viii-Nbp12 18-oct. 614
3-viii-Nbp12 19-oct. 614
4-viii-Nbp12 20-oct. 614
5-viii-Nbp12 21-oct. 614
6-viii-Nbp12 22-oct. 614
7-viii-Nbp12 23-oct. 614
8-viii-Nbp12 24-oct. 614
9-viii-Nbp12 25-oct. 614
10-viii-Nbp12 26-oct. 614
11-viii-Nbp12 27-oct. 614
12-viii-Nbp12 28-oct. 614
13-viii-Nbp12 29-oct. 614
14-viii-Nbp12 30-oct. 614
15-viii-Nbp12 31-oct. 614
16-viii-Nbp12 1-nov. 614
17-viii-Nbp12 2-nov. 614
18-viii-Nbp12 3-nov. 614
19-viii-Nbp12 4-nov. 614
20-viii-Nbp12 5-nov. 614
21-viii-Nbp12 6-nov. 614
22-viii-Nbp12 7-nov. 614
23-viii-Nbp12 8-nov. 614
24-viii-Nbp12 9-nov. 614
25-viii-Nbp12 10-nov. 614
26-viii-Nbp12 11-nov. 614
27-viii-Nbp12 12-nov. 614
28-viii-Nbp12 13-nov. 614
29-viii-Nbp12 14-nov. 614
30-viii-Nbp12 15-nov. 614
1-ix-Nbp12 16-nov. 614
2-ix-Nbp12 17-nov. 614
3-ix-Nbp12 18-nov. 614
4-ix-Nbp12 19-nov. 614
5-ix-Nbp12 20-nov. 614
6-ix-Nbp12 21-nov. 614
7-ix-Nbp12 22-nov. 614
8-ix-Nbp12 23-nov. 614
9-ix-Nbp12 24-nov. 614
10-ix-Nbp12 25-nov. 614
11-ix-Nbp12 26-nov. 614
12-ix-Nbp12 27-nov. 614
13-ix-Nbp12 28-nov. 614
14-ix-Nbp12 29-nov. 614
15-ix-Nbp12 30-nov. 614
16-ix-Nbp12 1-déc. 614
17-ix-Nbp12 2-déc. 614
18-ix-Nbp12 3-déc. 614
19-ix-Nbp12 4-déc. 614
20-ix-Nbp12 5-déc. 614
21-ix-Nbp12 6-déc. 614
22-ix-Nbp12 7-déc. 614
23-ix-Nbp12 8-déc. 614
24-ix-Nbp12 9-déc. 614
25-ix-Nbp12 10-déc. 614
26-ix-Nbp12 11-déc. 614
27-ix-Nbp12 12-déc. 614
28-ix-Nbp12 13-déc. 614
29-ix-Nbp12 14-déc. 614
1-x-Nbp12 15-déc. 614
2-x-Nbp12 16-déc. 614
3-x-Nbp12 17-déc. 614
4-x-Nbp12 18-déc. 614
5-x-Nbp12 19-déc. 614
6-x-Nbp12 20-déc. 614
7-x-Nbp12 21-déc. 614
8-x-Nbp12 22-déc. 614
9-x-Nbp12 23-déc. 614
10-x-Nbp12 24-déc. 614
11-x-Nbp12 25-déc. 614
12-x-Nbp12 26-déc. 614
13-x-Nbp12 27-déc. 614
14-x-Nbp12 28-déc. 614
15-x-Nbp12 29-déc. 614
16-x-Nbp12 30-déc. 614
17-x-Nbp12 31-déc. 614
18-x-Nbp12 1-janv. 613
19-x-Nbp12 2-janv. 613
20-x-Nbp12 3-janv. 613
21-x-Nbp12 4-janv. 613
22-x-Nbp12 5-janv. 613
23-x-Nbp12 6-janv. 613
24-x-Nbp12 7-janv. 613
25-x-Nbp12 8-janv. 613
26-x-Nbp12 9-janv. 613
27-x-Nbp12 10-janv. 613
28-x-Nbp12 11-janv. 613
29-x-Nbp12 12-janv. 613
1-xi-Nbp12 13-janv. 613
2-xi-Nbp12 14-janv. 613
3-xi-Nbp12 15-janv. 613
4-xi-Nbp12 16-janv. 613
5-xi-Nbp12 17-janv. 613
6-xi-Nbp12 18-janv. 613
7-xi-Nbp12 19-janv. 613
8-xi-Nbp12 20-janv. 613
9-xi-Nbp12 21-janv. 613
10-xi-Nbp12 22-janv. 613
11-xi-Nbp12 23-janv. 613
12-xi-Nbp12 24-janv. 613
13-xi-Nbp12 25-janv. 613
14-xi-Nbp12 26-janv. 613
15-xi-Nbp12 27-janv. 613
16-xi-Nbp12 28-janv. 613
17-xi-Nbp12 29-janv. 613
18-xi-Nbp12 30-janv. 613
19-xi-Nbp12 31-janv. 613
20-xi-Nbp12 1-f?v. 613
21-xi-Nbp12 2-f?v. 613
22-xi-Nbp12 3-f?v. 613
23-xi-Nbp12 4-f?v. 613
24-xi-Nbp12 5-f?v. 613
25-xi-Nbp12 6-f?v. 613
26-xi-Nbp12 7-f?v. 613
27-xi-Nbp12 8-f?v. 613
28-xi-Nbp12 9-f?v. 613
29-xi-Nbp12 10-f?v. 613
30-xi-Nbp12 11-f?v. 613
1-xii-Nbp12 12-f?v. 613
2-xii-Nbp12 13-f?v. 613
3-xii-Nbp12 14-f?v. 613
4-xii-Nbp12 15-f?v. 613
5-xii-Nbp12 16-f?v. 613
6-xii-Nbp12 17-f?v. 613
7-xii-Nbp12 18-f?v. 613
8-xii-Nbp12 19-f?v. 613
9-xii-Nbp12 20-f?v. 613
10-xii-Nbp12 21-f?v. 613
11-xii-Nbp12 22-f?v. 613
12-xii-Nbp12 23-f?v. 613
13-xii-Nbp12 24-f?v. 613
14-xii-Nbp12 25-f?v. 613
15-xii-Nbp12 26-f?v. 613
16-xii-Nbp12 27-f?v. 613
17-xii-Nbp12 28-f?v. 613
18-xii-Nbp12 29-f?v. 613
19-xii-Nbp12 1-mars 613
20-xii-Nbp12 2-mars 613
21-xii-Nbp12 3-mars 613
22-xii-Nbp12 4-mars 613
23-xii-Nbp12 5-mars 613
24-xii-Nbp12 6-mars 613
25-xii-Nbp12 7-mars 613
26-xii-Nbp12 8-mars 613
27-xii-Nbp12 9-mars 613
28-xii-Nbp12 10-mars 613
29-xii-Nbp12 11-mars 613
1-xii2-Nbp12 12-mars 613
2-xii2-Nbp12 13-mars 613
3-xii2-Nbp12 14-mars 613
4-xii2-Nbp12 15-mars 613
5-xii2-Nbp12 16-mars 613
6-xii2-Nbp12 17-mars 613
7-xii2-Nbp12 18-mars 613
8-xii2-Nbp12 19-mars 613
9-xii2-Nbp12 20-mars 613
10-xii2-Nbp12 21-mars 613
11-xii2-Nbp12 22-mars 613
12-xii2-Nbp12 23-mars 613
13-xii2-Nbp12 24-mars 613
14-xii2-Nbp12 25-mars 613
15-xii2-Nbp12 26-mars 613
16-xii2-Nbp12 27-mars 613
17-xii2-Nbp12 28-mars 613
18-xii2-Nbp12 29-mars 613
19-xii2-Nbp12 30-mars 613
20-xii2-Nbp12 31-mars 613
21-xii2-Nbp12 1-avr. 613
22-xii2-Nbp12 2-avr. 613
23-xii2-Nbp12 3-avr. 613
24-xii2-Nbp12 4-avr. 613
25-xii2-Nbp12 5-avr. 613
26-xii2-Nbp12 6-avr. 613
27-xii2-Nbp12 7-avr. 613
28-xii2-Nbp12 8-avr. 613
29-xii2-Nbp12 9-avr. 613
30-xii2-Nbp12 10-avr. 613
1-i-Nbp13 11-avr. 613
2-i-Nbp13 12-avr. 613
3-i-Nbp13 13-avr. 613
4-i-Nbp13 14-avr. 613
5-i-Nbp13 15-avr. 613
6-i-Nbp13 16-avr. 613
7-i-Nbp13 17-avr. 613
8-i-Nbp13 18-avr. 613
9-i-Nbp13 19-avr. 613
10-i-Nbp13 20-avr. 613
11-i-Nbp13 21-avr. 613
12-i-Nbp13 22-avr. 613
13-i-Nbp13 23-avr. 613
14-i-Nbp13 24-avr. 613
15-i-Nbp13 25-avr. 613
16-i-Nbp13 26-avr. 613
17-i-Nbp13 27-avr. 613
18-i-Nbp13 28-avr. 613
19-i-Nbp13 29-avr. 613
20-i-Nbp13 30-avr. 613
21-i-Nbp13 1-mai 613
22-i-Nbp13 2-mai 613
23-i-Nbp13 3-mai 613
24-i-Nbp13 4-mai 613
25-i-Nbp13 5-mai 613
26-i-Nbp13 6-mai 613
27-i-Nbp13 7-mai 613
28-i-Nbp13 8-mai 613
29-i-Nbp13 9-mai 613
1-ii-Nbp13 10-mai 613
2-ii-Nbp13 11-mai 613
3-ii-Nbp13 12-mai 613
4-ii-Nbp13 13-mai 613
5-ii-Nbp13 14-mai 613
6-ii-Nbp13 15-mai 613
7-ii-Nbp13 16-mai 613
8-ii-Nbp13 17-mai 613
9-ii-Nbp13 18-mai 613
10-ii-Nbp13 19-mai 613
11-ii-Nbp13 20-mai 613
12-ii-Nbp13 21-mai 613
13-ii-Nbp13 22-mai 613
14-ii-Nbp13 23-mai 613
15-ii-Nbp13 24-mai 613
16-ii-Nbp13 25-mai 613
17-ii-Nbp13 26-mai 613
18-ii-Nbp13 27-mai 613
19-ii-Nbp13 28-mai 613
20-ii-Nbp13 29-mai 613
21-ii-Nbp13 30-mai 613
22-ii-Nbp13 31-mai 613
23-ii-Nbp13 1-juin 613
24-ii-Nbp13 2-juin 613
25-ii-Nbp13 3-juin 613
26-ii-Nbp13 4-juin 613
27-ii-Nbp13 5-juin 613
28-ii-Nbp13 6-juin 613
29-ii-Nbp13 7-juin 613
1-iii-Nbp13 8-juin 613
2-iii-Nbp13 9-juin 613
3-iii-Nbp13 10-juin 613
4-iii-Nbp13 11-juin 613
5-iii-Nbp13 12-juin 613
6-iii-Nbp13 13-juin 613
7-iii-Nbp13 14-juin 613
8-iii-Nbp13 15-juin 613
9-iii-Nbp13 16-juin 613
10-iii-Nbp13 17-juin 613
11-iii-Nbp13 18-juin 613
12-iii-Nbp13 19-juin 613
13-iii-Nbp13 20-juin 613
14-iii-Nbp13 21-juin 613
15-iii-Nbp13 22-juin 613
16-iii-Nbp13 23-juin 613
17-iii-Nbp13 24-juin 613
18-iii-Nbp13 25-juin 613
19-iii-Nbp13 26-juin 613
20-iii-Nbp13 27-juin 613
21-iii-Nbp13 28-juin 613
22-iii-Nbp13 29-juin 613
23-iii-Nbp13 30-juin 613
24-iii-Nbp13 1-juil. 613
25-iii-Nbp13 2-juil. 613
26-iii-Nbp13 3-juil. 613
27-iii-Nbp13 4-juil. 613
28-iii-Nbp13 5-juil. 613
29-iii-Nbp13 6-juil. 613
30-iii-Nbp13 7-juil. 613
1-iv-Nbp13 8-juil. 613
2-iv-Nbp13 9-juil. 613
3-iv-Nbp13 10-juil. 613
4-iv-Nbp13 11-juil. 613
5-iv-Nbp13 12-juil. 613
6-iv-Nbp13 13-juil. 613
7-iv-Nbp13 14-juil. 613
8-iv-Nbp13 15-juil. 613
9-iv-Nbp13 16-juil. 613
10-iv-Nbp13 17-juil. 613
11-iv-Nbp13 18-juil. 613
12-iv-Nbp13 19-juil. 613
13-iv-Nbp13 20-juil. 613
14-iv-Nbp13 21-juil. 613
15-iv-Nbp13 22-juil. 613
16-iv-Nbp13 23-juil. 613
17-iv-Nbp13 24-juil. 613
18-iv-Nbp13 25-juil. 613
19-iv-Nbp13 26-juil. 613
20-iv-Nbp13 27-juil. 613
21-iv-Nbp13 28-juil. 613
22-iv-Nbp13 29-juil. 613
23-iv-Nbp13 30-juil. 613
24-iv-Nbp13 31-juil. 613
25-iv-Nbp13 1-aout 613
26-iv-Nbp13 2-aout 613
27-iv-Nbp13 3-aout 613
28-iv-Nbp13 4-aout 613
29-iv-Nbp13 5-aout 613
30-iv-Nbp13 6-aout 613
1-v-Nbp13 7-aout 613
2-v-Nbp13 8-aout 613
3-v-Nbp13 9-aout 613
4-v-Nbp13 10-aout 613
5-v-Nbp13 11-aout 613
6-v-Nbp13 12-aout 613
7-v-Nbp13 13-aout 613
8-v-Nbp13 14-aout 613
9-v-Nbp13 15-aout 613
10-v-Nbp13 16-aout 613
11-v-Nbp13 17-aout 613
12-v-Nbp13 18-aout 613
13-v-Nbp13 19-aout 613
14-v-Nbp13 20-aout 613
15-v-Nbp13 21-aout 613
16-v-Nbp13 22-aout 613
17-v-Nbp13 23-aout 613
18-v-Nbp13 24-aout 613
19-v-Nbp13 25-aout 613
20-v-Nbp13 26-aout 613
21-v-Nbp13 27-aout 613
22-v-Nbp13 28-aout 613
23-v-Nbp13 29-aout 613
24-v-Nbp13 30-aout 613
25-v-Nbp13 31-aout 613
26-v-Nbp13 1-sept. 613
27-v-Nbp13 2-sept. 613
28-v-Nbp13 3-sept. 613
29-v-Nbp13 4-sept. 613
1-vi-Nbp13 5-sept. 613
2-vi-Nbp13 6-sept. 613
3-vi-Nbp13 7-sept. 613
4-vi-Nbp13 8-sept. 613
5-vi-Nbp13 9-sept. 613
6-vi-Nbp13 10-sept. 613
7-vi-Nbp13 11-sept. 613
8-vi-Nbp13 12-sept. 613
9-vi-Nbp13 13-sept. 613
10-vi-Nbp13 14-sept. 613
11-vi-Nbp13 15-sept. 613
12-vi-Nbp13 16-sept. 613
13-vi-Nbp13 17-sept. 613
14-vi-Nbp13 18-sept. 613
15-vi-Nbp13 19-sept. 613
16-vi-Nbp13 20-sept. 613
17-vi-Nbp13 21-sept. 613
18-vi-Nbp13 22-sept. 613
19-vi-Nbp13 23-sept. 613
20-vi-Nbp13 24-sept. 613
21-vi-Nbp13 25-sept. 613
22-vi-Nbp13 26-sept. 613
23-vi-Nbp13 27-sept. 613
24-vi-Nbp13 28-sept. 613
25-vi-Nbp13 29-sept. 613
26-vi-Nbp13 30-sept. 613
27-vi-Nbp13 1-oct. 613
28-vi-Nbp13 2-oct. 613
29-vi-Nbp13 3-oct. 613
30-vi-Nbp13 4-oct. 613
1-vii-Nbp13 5-oct. 613
2-vii-Nbp13 6-oct. 613
3-vii-Nbp13 7-oct. 613
4-vii-Nbp13 8-oct. 613
5-vii-Nbp13 9-oct. 613
6-vii-Nbp13 10-oct. 613
7-vii-Nbp13 11-oct. 613
8-vii-Nbp13 12-oct. 613
9-vii-Nbp13 13-oct. 613
10-vii-Nbp13 14-oct. 613
11-vii-Nbp13 15-oct. 613
12-vii-Nbp13 16-oct. 613
13-vii-Nbp13 17-oct. 613
14-vii-Nbp13 18-oct. 613
15-vii-Nbp13 19-oct. 613
16-vii-Nbp13 20-oct. 613
17-vii-Nbp13 21-oct. 613
18-vii-Nbp13 22-oct. 613
19-vii-Nbp13 23-oct. 613
20-vii-Nbp13 24-oct. 613
21-vii-Nbp13 25-oct. 613
22-vii-Nbp13 26-oct. 613
23-vii-Nbp13 27-oct. 613
24-vii-Nbp13 28-oct. 613
25-vii-Nbp13 29-oct. 613
26-vii-Nbp13 30-oct. 613
27-vii-Nbp13 31-oct. 613
28-vii-Nbp13 1-nov. 613
29-vii-Nbp13 2-nov. 613
30-vii-Nbp13 3-nov. 613
1-viii-Nbp13 4-nov. 613
2-viii-Nbp13 5-nov. 613
3-viii-Nbp13 6-nov. 613
4-viii-Nbp13 7-nov. 613
5-viii-Nbp13 8-nov. 613
6-viii-Nbp13 9-nov. 613
7-viii-Nbp13 10-nov. 613
8-viii-Nbp13 11-nov. 613
9-viii-Nbp13 12-nov. 613
10-viii-Nbp13 13-nov. 613
11-viii-Nbp13 14-nov. 613
12-viii-Nbp13 15-nov. 613
13-viii-Nbp13 16-nov. 613
14-viii-Nbp13 17-nov. 613
15-viii-Nbp13 18-nov. 613
16-viii-Nbp13 19-nov. 613
17-viii-Nbp13 20-nov. 613
18-viii-Nbp13 21-nov. 613
19-viii-Nbp13 22-nov. 613
20-viii-Nbp13 23-nov. 613
21-viii-Nbp13 24-nov. 613
22-viii-Nbp13 25-nov. 613
23-viii-Nbp13 26-nov. 613
24-viii-Nbp13 27-nov. 613
25-viii-Nbp13 28-nov. 613
26-viii-Nbp13 29-nov. 613
27-viii-Nbp13 30-nov. 613
28-viii-Nbp13 1-déc. 613
29-viii-Nbp13 2-déc. 613
1-ix-Nbp13 3-déc. 613
2-ix-Nbp13 4-déc. 613
3-ix-Nbp13 5-déc. 613
4-ix-Nbp13 6-déc. 613
5-ix-Nbp13 7-déc. 613
6-ix-Nbp13 8-déc. 613
7-ix-Nbp13 9-déc. 613
8-ix-Nbp13 10-déc. 613
9-ix-Nbp13 11-déc. 613
10-ix-Nbp13 12-déc. 613
11-ix-Nbp13 13-déc. 613
12-ix-Nbp13 14-déc. 613
13-ix-Nbp13 15-déc. 613
14-ix-Nbp13 16-déc. 613
15-ix-Nbp13 17-déc. 613
16-ix-Nbp13 18-déc. 613
17-ix-Nbp13 19-déc. 613
18-ix-Nbp13 20-déc. 613
19-ix-Nbp13 21-déc. 613
20-ix-Nbp13 22-déc. 613
21-ix-Nbp13 23-déc. 613
22-ix-Nbp13 24-déc. 613
23-ix-Nbp13 25-déc. 613
24-ix-Nbp13 26-déc. 613
25-ix-Nbp13 27-déc. 613
26-ix-Nbp13 28-déc. 613
27-ix-Nbp13 29-déc. 613
28-ix-Nbp13 30-déc. 613
29-ix-Nbp13 31-déc. 613
30-ix-Nbp13 1-janv. 612
1-x-Nbp13 2-janv. 612
2-x-Nbp13 3-janv. 612
3-x-Nbp13 4-janv. 612
4-x-Nbp13 5-janv. 612
5-x-Nbp13 6-janv. 612
6-x-Nbp13 7-janv. 612
7-x-Nbp13 8-janv. 612
8-x-Nbp13 9-janv. 612
9-x-Nbp13 10-janv. 612
10-x-Nbp13 11-janv. 612
11-x-Nbp13 12-janv. 612
12-x-Nbp13 13-janv. 612
13-x-Nbp13 14-janv. 612
14-x-Nbp13 15-janv. 612
15-x-Nbp13 16-janv. 612
16-x-Nbp13 17-janv. 612
17-x-Nbp13 18-janv. 612
18-x-Nbp13 19-janv. 612
19-x-Nbp13 20-janv. 612
20-x-Nbp13 21-janv. 612
21-x-Nbp13 22-janv. 612
22-x-Nbp13 23-janv. 612
23-x-Nbp13 24-janv. 612
24-x-Nbp13 25-janv. 612
25-x-Nbp13 26-janv. 612
26-x-Nbp13 27-janv. 612
27-x-Nbp13 28-janv. 612
28-x-Nbp13 29-janv. 612
29-x-Nbp13 30-janv. 612
1-xi-Nbp13 31-janv. 612
2-xi-Nbp13 1-f?v. 612
3-xi-Nbp13 2-f?v. 612
4-xi-Nbp13 3-f?v. 612
5-xi-Nbp13 4-f?v. 612
6-xi-Nbp13 5-f?v. 612
7-xi-Nbp13 6-f?v. 612
8-xi-Nbp13 7-f?v. 612
9-xi-Nbp13 8-f?v. 612
10-xi-Nbp13 9-f?v. 612
11-xi-Nbp13 10-f?v. 612
12-xi-Nbp13 11-f?v. 612
13-xi-Nbp13 12-f?v. 612
14-xi-Nbp13 13-f?v. 612
15-xi-Nbp13 14-f?v. 612
16-xi-Nbp13 15-f?v. 612
17-xi-Nbp13 16-f?v. 612
18-xi-Nbp13 17-f?v. 612
19-xi-Nbp13 18-f?v. 612
20-xi-Nbp13 19-f?v. 612
21-xi-Nbp13 20-f?v. 612
22-xi-Nbp13 21-f?v. 612
23-xi-Nbp13 22-f?v. 612
24-xi-Nbp13 23-f?v. 612
25-xi-Nbp13 24-f?v. 612
26-xi-Nbp13 25-f?v. 612
27-xi-Nbp13 26-f?v. 612
28-xi-Nbp13 27-f?v. 612
29-xi-Nbp13 28-f?v. 612
30-xi-Nbp13 1-mars 612
1-xii-Nbp13 2-mars 612
2-xii-Nbp13 3-mars 612
3-xii-Nbp13 4-mars 612
4-xii-Nbp13 5-mars 612
5-xii-Nbp13 6-mars 612
6-xii-Nbp13 7-mars 612
7-xii-Nbp13 8-mars 612
8-xii-Nbp13 9-mars 612
9-xii-Nbp13 10-mars 612
10-xii-Nbp13 11-mars 612
11-xii-Nbp13 12-mars 612
12-xii-Nbp13 13-mars 612
13-xii-Nbp13 14-mars 612
14-xii-Nbp13 15-mars 612
15-xii-Nbp13 16-mars 612
16-xii-Nbp13 17-mars 612
17-xii-Nbp13 18-mars 612
18-xii-Nbp13 19-mars 612
19-xii-Nbp13 20-mars 612
20-xii-Nbp13 21-mars 612
21-xii-Nbp13 22-mars 612
22-xii-Nbp13 23-mars 612
23-xii-Nbp13 24-mars 612
24-xii-Nbp13 25-mars 612
25-xii-Nbp13 26-mars 612
26-xii-Nbp13 27-mars 612
27-xii-Nbp13 28-mars 612
28-xii-Nbp13 29-mars 612
29-xii-Nbp13 30-mars 612
1-i-Nbp14 31-mars 612
2-i-Nbp14 1-avr. 612
3-i-Nbp14 2-avr. 612
4-i-Nbp14 3-avr. 612
5-i-Nbp14 4-avr. 612
6-i-Nbp14 5-avr. 612
7-i-Nbp14 6-avr. 612
8-i-Nbp14 7-avr. 612
9-i-Nbp14 8-avr. 612
10-i-Nbp14 9-avr. 612
11-i-Nbp14 10-avr. 612
12-i-Nbp14 11-avr. 612
13-i-Nbp14 12-avr. 612
14-i-Nbp14 13-avr. 612
15-i-Nbp14 14-avr. 612
16-i-Nbp14 15-avr. 612
17-i-Nbp14 16-avr. 612
18-i-Nbp14 17-avr. 612
19-i-Nbp14 18-avr. 612
20-i-Nbp14 19-avr. 612
21-i-Nbp14 20-avr. 612
22-i-Nbp14 21-avr. 612
23-i-Nbp14 22-avr. 612
24-i-Nbp14 23-avr. 612
25-i-Nbp14 24-avr. 612
26-i-Nbp14 25-avr. 612
27-i-Nbp14 26-avr. 612
28-i-Nbp14 27-avr. 612
29-i-Nbp14 28-avr. 612
30-i-Nbp14 29-avr. 612
1-ii-Nbp14 30-avr. 612
2-ii-Nbp14 1-mai 612
3-ii-Nbp14 2-mai 612
4-ii-Nbp14 3-mai 612
5-ii-Nbp14 4-mai 612
6-ii-Nbp14 5-mai 612
7-ii-Nbp14 6-mai 612
8-ii-Nbp14 7-mai 612
9-ii-Nbp14 8-mai 612
10-ii-Nbp14 9-mai 612
11-ii-Nbp14 10-mai 612
12-ii-Nbp14 11-mai 612
13-ii-Nbp14 12-mai 612
14-ii-Nbp14 13-mai 612
15-ii-Nbp14 14-mai 612
16-ii-Nbp14 15-mai 612
17-ii-Nbp14 16-mai 612
18-ii-Nbp14 17-mai 612
19-ii-Nbp14 18-mai 612
20-ii-Nbp14 19-mai 612
21-ii-Nbp14 20-mai 612
22-ii-Nbp14 21-mai 612
23-ii-Nbp14 22-mai 612
24-ii-Nbp14 23-mai 612
25-ii-Nbp14 24-mai 612
26-ii-Nbp14 25-mai 612
27-ii-Nbp14 26-mai 612
28-ii-Nbp14 27-mai 612
29-ii-Nbp14 28-mai 612
1-iii-Nbp14 29-mai 612
2-iii-Nbp14 30-mai 612
3-iii-Nbp14 31-mai 612
4-iii-Nbp14 1-juin 612
5-iii-Nbp14 2-juin 612
6-iii-Nbp14 3-juin 612
7-iii-Nbp14 4-juin 612
8-iii-Nbp14 5-juin 612
9-iii-Nbp14 6-juin 612
10-iii-Nbp14 7-juin 612
11-iii-Nbp14 8-juin 612
12-iii-Nbp14 9-juin 612
13-iii-Nbp14 10-juin 612
14-iii-Nbp14 11-juin 612
15-iii-Nbp14 12-juin 612
16-iii-Nbp14 13-juin 612
17-iii-Nbp14 14-juin 612
18-iii-Nbp14 15-juin 612
19-iii-Nbp14 16-juin 612
20-iii-Nbp14 17-juin 612
21-iii-Nbp14 18-juin 612
22-iii-Nbp14 19-juin 612
23-iii-Nbp14 20-juin 612
24-iii-Nbp14 21-juin 612
25-iii-Nbp14 22-juin 612
26-iii-Nbp14 23-juin 612
27-iii-Nbp14 24-juin 612
28-iii-Nbp14 25-juin 612
29-iii-Nbp14 26-juin 612
1-iv-Nbp14 27-juin 612
2-iv-Nbp14 28-juin 612
3-iv-Nbp14 29-juin 612
4-iv-Nbp14 30-juin 612
5-iv-Nbp14 1-juil. 612
6-iv-Nbp14 2-juil. 612
7-iv-Nbp14 3-juil. 612
8-iv-Nbp14 4-juil. 612
9-iv-Nbp14 5-juil. 612
10-iv-Nbp14 6-juil. 612
11-iv-Nbp14 7-juil. 612
12-iv-Nbp14 8-juil. 612
13-iv-Nbp14 9-juil. 612
14-iv-Nbp14 10-juil. 612
15-iv-Nbp14 11-juil. 612
16-iv-Nbp14 12-juil. 612
17-iv-Nbp14 13-juil. 612
18-iv-Nbp14 14-juil. 612
19-iv-Nbp14 15-juil. 612
20-iv-Nbp14 16-juil. 612
21-iv-Nbp14 17-juil. 612
22-iv-Nbp14 18-juil. 612
23-iv-Nbp14 19-juil. 612
24-iv-Nbp14 20-juil. 612
25-iv-Nbp14 21-juil. 612
26-iv-Nbp14 22-juil. 612
27-iv-Nbp14 23-juil. 612
28-iv-Nbp14 24-juil. 612
29-iv-Nbp14 25-juil. 612
30-iv-Nbp14 26-juil. 612
1-v-Nbp14 27-juil. 612
2-v-Nbp14 28-juil. 612
3-v-Nbp14 29-juil. 612
4-v-Nbp14 30-juil. 612
5-v-Nbp14 31-juil. 612
6-v-Nbp14 1-aout 612
7-v-Nbp14 2-aout 612
8-v-Nbp14 3-aout 612
9-v-Nbp14 4-aout 612
10-v-Nbp14 5-aout 612
11-v-Nbp14 6-aout 612
12-v-Nbp14 7-aout 612
13-v-Nbp14 8-aout 612
14-v-Nbp14 9-aout 612
15-v-Nbp14 10-aout 612
16-v-Nbp14 11-aout 612
17-v-Nbp14 12-aout 612
18-v-Nbp14 13-aout 612
19-v-Nbp14 14-aout 612
20-v-Nbp14 15-aout 612
21-v-Nbp14 16-aout 612
22-v-Nbp14 17-aout 612
23-v-Nbp14 18-aout 612
24-v-Nbp14 19-aout 612
25-v-Nbp14 20-aout 612
26-v-Nbp14 21-aout 612
27-v-Nbp14 22-aout 612
28-v-Nbp14 23-aout 612
29-v-Nbp14 24-aout 612
30-v-Nbp14 25-aout 612
1-vi-Nbp14 26-aout 612
2-vi-Nbp14 27-aout 612
3-vi-Nbp14 28-aout 612
4-vi-Nbp14 29-aout 612
5-vi-Nbp14 30-aout 612
6-vi-Nbp14 31-aout 612
7-vi-Nbp14 1-sept. 612
8-vi-Nbp14 2-sept. 612
9-vi-Nbp14 3-sept. 612
10-vi-Nbp14 4-sept. 612
11-vi-Nbp14 5-sept. 612
12-vi-Nbp14 6-sept. 612
13-vi-Nbp14 7-sept. 612
14-vi-Nbp14 8-sept. 612
15-vi-Nbp14 9-sept. 612
16-vi-Nbp14 10-sept. 612
17-vi-Nbp14 11-sept. 612
18-vi-Nbp14 12-sept. 612
19-vi-Nbp14 13-sept. 612
20-vi-Nbp14 14-sept. 612
21-vi-Nbp14 15-sept. 612
22-vi-Nbp14 16-sept. 612
23-vi-Nbp14 17-sept. 612
24-vi-Nbp14 18-sept. 612
25-vi-Nbp14 19-sept. 612
26-vi-Nbp14 20-sept. 612
27-vi-Nbp14 21-sept. 612
28-vi-Nbp14 22-sept. 612
29-vi-Nbp14 23-sept. 612
1-vii-Nbp14 24-sept. 612
2-vii-Nbp14 25-sept. 612
3-vii-Nbp14 26-sept. 612
4-vii-Nbp14 27-sept. 612
5-vii-Nbp14 28-sept. 612
6-vii-Nbp14 29-sept. 612
7-vii-Nbp14 30-sept. 612
8-vii-Nbp14 1-oct. 612
9-vii-Nbp14 2-oct. 612
10-vii-Nbp14 3-oct. 612
11-vii-Nbp14 4-oct. 612
12-vii-Nbp14 5-oct. 612
13-vii-Nbp14 6-oct. 612
14-vii-Nbp14 7-oct. 612
15-vii-Nbp14 8-oct. 612
16-vii-Nbp14 9-oct. 612
17-vii-Nbp14 10-oct. 612
18-vii-Nbp14 11-oct. 612
19-vii-Nbp14 12-oct. 612
20-vii-Nbp14 13-oct. 612
21-vii-Nbp14 14-oct. 612
22-vii-Nbp14 15-oct. 612
23-vii-Nbp14 16-oct. 612
24-vii-Nbp14 17-oct. 612
25-vii-Nbp14 18-oct. 612
26-vii-Nbp14 19-oct. 612
27-vii-Nbp14 20-oct. 612
28-vii-Nbp14 21-oct. 612
29-vii-Nbp14 22-oct. 612
30-vii-Nbp14 23-oct. 612
1-viii-Nbp14 24-oct. 612
2-viii-Nbp14 25-oct. 612
3-viii-Nbp14 26-oct. 612
4-viii-Nbp14 27-oct. 612
5-viii-Nbp14 28-oct. 612
6-viii-Nbp14 29-oct. 612
7-viii-Nbp14 30-oct. 612
8-viii-Nbp14 31-oct. 612
9-viii-Nbp14 1-nov. 612
10-viii-Nbp14 2-nov. 612
11-viii-Nbp14 3-nov. 612
12-viii-Nbp14 4-nov. 612
13-viii-Nbp14 5-nov. 612
14-viii-Nbp14 6-nov. 612
15-viii-Nbp14 7-nov. 612
16-viii-Nbp14 8-nov. 612
17-viii-Nbp14 9-nov. 612
18-viii-Nbp14 10-nov. 612
19-viii-Nbp14 11-nov. 612
20-viii-Nbp14 12-nov. 612
21-viii-Nbp14 13-nov. 612
22-viii-Nbp14 14-nov. 612
23-viii-Nbp14 15-nov. 612
24-viii-Nbp14 16-nov. 612
25-viii-Nbp14 17-nov. 612
26-viii-Nbp14 18-nov. 612
27-viii-Nbp14 19-nov. 612
28-viii-Nbp14 20-nov. 612
29-viii-Nbp14 21-nov. 612
1-ix-Nbp14 22-nov. 612
2-ix-Nbp14 23-nov. 612
3-ix-Nbp14 24-nov. 612
4-ix-Nbp14 25-nov. 612
5-ix-Nbp14 26-nov. 612
6-ix-Nbp14 27-nov. 612
7-ix-Nbp14 28-nov. 612
8-ix-Nbp14 29-nov. 612
9-ix-Nbp14 30-nov. 612
10-ix-Nbp14 1-déc. 612
11-ix-Nbp14 2-déc. 612
12-ix-Nbp14 3-déc. 612
13-ix-Nbp14 4-déc. 612
14-ix-Nbp14 5-déc. 612
15-ix-Nbp14 6-déc. 612
16-ix-Nbp14 7-déc. 612
17-ix-Nbp14 8-déc. 612
18-ix-Nbp14 9-déc. 612
19-ix-Nbp14 10-déc. 612
20-ix-Nbp14 11-déc. 612
21-ix-Nbp14 12-déc. 612
22-ix-Nbp14 13-déc. 612
23-ix-Nbp14 14-déc. 612
24-ix-Nbp14 15-déc. 612
25-ix-Nbp14 16-déc. 612
26-ix-Nbp14 17-déc. 612
27-ix-Nbp14 18-déc. 612
28-ix-Nbp14 19-déc. 612
29-ix-Nbp14 20-déc. 612
30-ix-Nbp14 21-déc. 612
1-x-Nbp14 22-déc. 612
2-x-Nbp14 23-déc. 612
3-x-Nbp14 24-déc. 612
4-x-Nbp14 25-déc. 612
5-x-Nbp14 26-déc. 612
6-x-Nbp14 27-déc. 612
7-x-Nbp14 28-déc. 612
8-x-Nbp14 29-déc. 612
9-x-Nbp14 30-déc. 612
10-x-Nbp14 31-déc. 612
11-x-Nbp14 1-janv. 611
12-x-Nbp14 2-janv. 611
13-x-Nbp14 3-janv. 611
14-x-Nbp14 4-janv. 611
15-x-Nbp14 5-janv. 611
16-x-Nbp14 6-janv. 611
17-x-Nbp14 7-janv. 611
18-x-Nbp14 8-janv. 611
19-x-Nbp14 9-janv. 611
20-x-Nbp14 10-janv. 611
21-x-Nbp14 11-janv. 611
22-x-Nbp14 12-janv. 611
23-x-Nbp14 13-janv. 611
24-x-Nbp14 14-janv. 611
25-x-Nbp14 15-janv. 611
26-x-Nbp14 16-janv. 611
27-x-Nbp14 17-janv. 611
28-x-Nbp14 18-janv. 611
29-x-Nbp14 19-janv. 611
30-x-Nbp14 20-janv. 611
1-xi-Nbp14 21-janv. 611
2-xi-Nbp14 22-janv. 611
3-xi-Nbp14 23-janv. 611
4-xi-Nbp14 24-janv. 611
5-xi-Nbp14 25-janv. 611
6-xi-Nbp14 26-janv. 611
7-xi-Nbp14 27-janv. 611
8-xi-Nbp14 28-janv. 611
9-xi-Nbp14 29-janv. 611
10-xi-Nbp14 30-janv. 611
11-xi-Nbp14 31-janv. 611
12-xi-Nbp14 1-f?v. 611
13-xi-Nbp14 2-f?v. 611
14-xi-Nbp14 3-f?v. 611
15-xi-Nbp14 4-f?v. 611
16-xi-Nbp14 5-f?v. 611
17-xi-Nbp14 6-f?v. 611
18-xi-Nbp14 7-f?v. 611
19-xi-Nbp14 8-f?v. 611
20-xi-Nbp14 9-f?v. 611
21-xi-Nbp14 10-f?v. 611
22-xi-Nbp14 11-f?v. 611
23-xi-Nbp14 12-f?v. 611
24-xi-Nbp14 13-f?v. 611
25-xi-Nbp14 14-f?v. 611
26-xi-Nbp14 15-f?v. 611
27-xi-Nbp14 16-f?v. 611
28-xi-Nbp14 17-f?v. 611
29-xi-Nbp14 18-f?v. 611
1-xii-Nbp14 19-f?v. 611
2-xii-Nbp14 20-f?v. 611
3-xii-Nbp14 21-f?v. 611
4-xii-Nbp14 22-f?v. 611
5-xii-Nbp14 23-f?v. 611
6-xii-Nbp14 24-f?v. 611
7-xii-Nbp14 25-f?v. 611
8-xii-Nbp14 26-f?v. 611
9-xii-Nbp14 27-f?v. 611
10-xii-Nbp14 28-f?v. 611
11-xii-Nbp14 1-mars 611
12-xii-Nbp14 2-mars 611
13-xii-Nbp14 3-mars 611
14-xii-Nbp14 4-mars 611
15-xii-Nbp14 5-mars 611
16-xii-Nbp14 6-mars 611
17-xii-Nbp14 7-mars 611
18-xii-Nbp14 8-mars 611
19-xii-Nbp14 9-mars 611
20-xii-Nbp14 10-mars 611
21-xii-Nbp14 11-mars 611
22-xii-Nbp14 12-mars 611
23-xii-Nbp14 13-mars 611
24-xii-Nbp14 14-mars 611
25-xii-Nbp14 15-mars 611
26-xii-Nbp14 16-mars 611
27-xii-Nbp14 17-mars 611
28-xii-Nbp14 18-mars 611
29-xii-Nbp14 19-mars 611
30-xii-Nbp14 20-mars 611
1-i-Nbp15 21-mars 611
2-i-Nbp15 22-mars 611
3-i-Nbp15 23-mars 611
4-i-Nbp15 24-mars 611
5-i-Nbp15 25-mars 611
6-i-Nbp15 26-mars 611
7-i-Nbp15 27-mars 611
8-i-Nbp15 28-mars 611
9-i-Nbp15 29-mars 611
10-i-Nbp15 30-mars 611
11-i-Nbp15 31-mars 611
12-i-Nbp15 1-avr. 611
13-i-Nbp15 2-avr. 611
14-i-Nbp15 3-avr. 611
15-i-Nbp15 4-avr. 611
16-i-Nbp15 5-avr. 611
17-i-Nbp15 6-avr. 611
18-i-Nbp15 7-avr. 611
19-i-Nbp15 8-avr. 611
20-i-Nbp15 9-avr. 611
21-i-Nbp15 10-avr. 611
22-i-Nbp15 11-avr. 611
23-i-Nbp15 12-avr. 611
24-i-Nbp15 13-avr. 611
25-i-Nbp15 14-avr. 611
26-i-Nbp15 15-avr. 611
27-i-Nbp15 16-avr. 611
28-i-Nbp15 17-avr. 611
29-i-Nbp15 18-avr. 611
1-ii-Nbp15 19-avr. 611
2-ii-Nbp15 20-avr. 611
3-ii-Nbp15 21-avr. 611
4-ii-Nbp15 22-avr. 611
5-ii-Nbp15 23-avr. 611
6-ii-Nbp15 24-avr. 611
7-ii-Nbp15 25-avr. 611
8-ii-Nbp15 26-avr. 611
9-ii-Nbp15 27-avr. 611
10-ii-Nbp15 28-avr. 611
11-ii-Nbp15 29-avr. 611
12-ii-Nbp15 30-avr. 611
13-ii-Nbp15 1-mai 611
14-ii-Nbp15 2-mai 611
15-ii-Nbp15 3-mai 611
16-ii-Nbp15 4-mai 611
17-ii-Nbp15 5-mai 611
18-ii-Nbp15 6-mai 611
19-ii-Nbp15 7-mai 611
20-ii-Nbp15 8-mai 611
21-ii-Nbp15 9-mai 611
22-ii-Nbp15 10-mai 611
23-ii-Nbp15 11-mai 611
24-ii-Nbp15 12-mai 611
25-ii-Nbp15 13-mai 611
26-ii-Nbp15 14-mai 611
27-ii-Nbp15 15-mai 611
28-ii-Nbp15 16-mai 611
29-ii-Nbp15 17-mai 611
30-ii-Nbp15 18-mai 611
1-iii-Nbp15 19-mai 611
2-iii-Nbp15 20-mai 611
3-iii-Nbp15 21-mai 611
4-iii-Nbp15 22-mai 611
5-iii-Nbp15 23-mai 611
6-iii-Nbp15 24-mai 611
7-iii-Nbp15 25-mai 611
8-iii-Nbp15 26-mai 611
9-iii-Nbp15 27-mai 611
10-iii-Nbp15 28-mai 611
11-iii-Nbp15 29-mai 611
12-iii-Nbp15 30-mai 611
13-iii-Nbp15 31-mai 611
14-iii-Nbp15 1-juin 611
15-iii-Nbp15 2-juin 611
16-iii-Nbp15 3-juin 611
17-iii-Nbp15 4-juin 611
18-iii-Nbp15 5-juin 611
19-iii-Nbp15 6-juin 611
20-iii-Nbp15 7-juin 611
21-iii-Nbp15 8-juin 611
22-iii-Nbp15 9-juin 611
23-iii-Nbp15 10-juin 611
24-iii-Nbp15 11-juin 611
25-iii-Nbp15 12-juin 611
26-iii-Nbp15 13-juin 611
27-iii-Nbp15 14-juin 611
28-iii-Nbp15 15-juin 611
29-iii-Nbp15 16-juin 611
1-iv-Nbp15 17-juin 611
2-iv-Nbp15 18-juin 611
3-iv-Nbp15 19-juin 611
4-iv-Nbp15 20-juin 611
5-iv-Nbp15 21-juin 611
6-iv-Nbp15 22-juin 611
7-iv-Nbp15 23-juin 611
8-iv-Nbp15 24-juin 611
9-iv-Nbp15 25-juin 611
10-iv-Nbp15 26-juin 611
11-iv-Nbp15 27-juin 611
12-iv-Nbp15 28-juin 611
13-iv-Nbp15 29-juin 611
14-iv-Nbp15 30-juin 611
15-iv-Nbp15 1-juil. 611
16-iv-Nbp15 2-juil. 611
17-iv-Nbp15 3-juil. 611
18-iv-Nbp15 4-juil. 611
19-iv-Nbp15 5-juil. 611
20-iv-Nbp15 6-juil. 611
21-iv-Nbp15 7-juil. 611
22-iv-Nbp15 8-juil. 611
23-iv-Nbp15 9-juil. 611
24-iv-Nbp15 10-juil. 611
25-iv-Nbp15 11-juil. 611
26-iv-Nbp15 12-juil. 611
27-iv-Nbp15 13-juil. 611
28-iv-Nbp15 14-juil. 611
29-iv-Nbp15 15-juil. 611
1-v-Nbp15 16-juil. 611
2-v-Nbp15 17-juil. 611
3-v-Nbp15 18-juil. 611
4-v-Nbp15 19-juil. 611
5-v-Nbp15 20-juil. 611
6-v-Nbp15 21-juil. 611
7-v-Nbp15 22-juil. 611
8-v-Nbp15 23-juil. 611
9-v-Nbp15 24-juil. 611
10-v-Nbp15 25-juil. 611
11-v-Nbp15 26-juil. 611
12-v-Nbp15 27-juil. 611
13-v-Nbp15 28-juil. 611
14-v-Nbp15 29-juil. 611
15-v-Nbp15 30-juil. 611
16-v-Nbp15 31-juil. 611
17-v-Nbp15 1-aout 611
18-v-Nbp15 2-aout 611
19-v-Nbp15 3-aout 611
20-v-Nbp15 4-aout 611
21-v-Nbp15 5-aout 611
22-v-Nbp15 6-aout 611
23-v-Nbp15 7-aout 611
24-v-Nbp15 8-aout 611
25-v-Nbp15 9-aout 611
26-v-Nbp15 10-aout 611
27-v-Nbp15 11-aout 611
28-v-Nbp15 12-aout 611
29-v-Nbp15 13-aout 611
30-v-Nbp15 14-aout 611
1-vi-Nbp15 15-aout 611
2-vi-Nbp15 16-aout 611
3-vi-Nbp15 17-aout 611
4-vi-Nbp15 18-aout 611
5-vi-Nbp15 19-aout 611
6-vi-Nbp15 20-aout 611
7-vi-Nbp15 21-aout 611
8-vi-Nbp15 22-aout 611
9-vi-Nbp15 23-aout 611
10-vi-Nbp15 24-aout 611
11-vi-Nbp15 25-aout 611
12-vi-Nbp15 26-aout 611
13-vi-Nbp15 27-aout 611
14-vi-Nbp15 28-aout 611
15-vi-Nbp15 29-aout 611
16-vi-Nbp15 30-aout 611
17-vi-Nbp15 31-aout 611
18-vi-Nbp15 1-sept. 611
19-vi-Nbp15 2-sept. 611
20-vi-Nbp15 3-sept. 611
21-vi-Nbp15 4-sept. 611
22-vi-Nbp15 5-sept. 611
23-vi-Nbp15 6-sept. 611
24-vi-Nbp15 7-sept. 611
25-vi-Nbp15 8-sept. 611
26-vi-Nbp15 9-sept. 611
27-vi-Nbp15 10-sept. 611
28-vi-Nbp15 11-sept. 611
29-vi-Nbp15 12-sept. 611
1-vi2-Nbp15 13-sept. 611
2-vi2-Nbp15 14-sept. 611
3-vi2-Nbp15 15-sept. 611
4-vi2-Nbp15 16-sept. 611
5-vi2-Nbp15 17-sept. 611
6-vi2-Nbp15 18-sept. 611
7-vi2-Nbp15 19-sept. 611
8-vi2-Nbp15 20-sept. 611
9-vi2-Nbp15 21-sept. 611
10-vi2-Nbp15 22-sept. 611
11-vi2-Nbp15 23-sept. 611
12-vi2-Nbp15 24-sept. 611
13-vi2-Nbp15 25-sept. 611
14-vi2-Nbp15 26-sept. 611
15-vi2-Nbp15 27-sept. 611
16-vi2-Nbp15 28-sept. 611
17-vi2-Nbp15 29-sept. 611
18-vi2-Nbp15 30-sept. 611
19-vi2-Nbp15 1-oct. 611
20-vi2-Nbp15 2-oct. 611
21-vi2-Nbp15 3-oct. 611
22-vi2-Nbp15 4-oct. 611
23-vi2-Nbp15 5-oct. 611
24-vi2-Nbp15 6-oct. 611
25-vi2-Nbp15 7-oct. 611
26-vi2-Nbp15 8-oct. 611
27-vi2-Nbp15 9-oct. 611
28-vi2-Nbp15 10-oct. 611
29-vi2-Nbp15 11-oct. 611
30-vi2-Nbp15 12-oct. 611
1-vii-Nbp15 13-oct. 611
2-vii-Nbp15 14-oct. 611
3-vii-Nbp15 15-oct. 611
4-vii-Nbp15 16-oct. 611
5-vii-Nbp15 17-oct. 611
6-vii-Nbp15 18-oct. 611
7-vii-Nbp15 19-oct. 611
8-vii-Nbp15 20-oct. 611
9-vii-Nbp15 21-oct. 611
10-vii-Nbp15 22-oct. 611
11-vii-Nbp15 23-oct. 611
12-vii-Nbp15 24-oct. 611
13-vii-Nbp15 25-oct. 611
14-vii-Nbp15 26-oct. 611
15-vii-Nbp15 27-oct. 611
16-vii-Nbp15 28-oct. 611
17-vii-Nbp15 29-oct. 611
18-vii-Nbp15 30-oct. 611
19-vii-Nbp15 31-oct. 611
20-vii-Nbp15 1-nov. 611
21-vii-Nbp15 2-nov. 611
22-vii-Nbp15 3-nov. 611
23-vii-Nbp15 4-nov. 611
24-vii-Nbp15 5-nov. 611
25-vii-Nbp15 6-nov. 611
26-vii-Nbp15 7-nov. 611
27-vii-Nbp15 8-nov. 611
28-vii-Nbp15 9-nov. 611
29-vii-Nbp15 10-nov. 611
1-viii-Nbp15 11-nov. 611
2-viii-Nbp15 12-nov. 611
3-viii-Nbp15 13-nov. 611
4-viii-Nbp15 14-nov. 611
5-viii-Nbp15 15-nov. 611
6-viii-Nbp15 16-nov. 611
7-viii-Nbp15 17-nov. 611
8-viii-Nbp15 18-nov. 611
9-viii-Nbp15 19-nov. 611
10-viii-Nbp15 20-nov. 611
11-viii-Nbp15 21-nov. 611
12-viii-Nbp15 22-nov. 611
13-viii-Nbp15 23-nov. 611
14-viii-Nbp15 24-nov. 611
15-viii-Nbp15 25-nov. 611
16-viii-Nbp15 26-nov. 611
17-viii-Nbp15 27-nov. 611
18-viii-Nbp15 28-nov. 611
19-viii-Nbp15 29-nov. 611
20-viii-Nbp15 30-nov. 611
21-viii-Nbp15 1-déc. 611
22-viii-Nbp15 2-déc. 611
23-viii-Nbp15 3-déc. 611
24-viii-Nbp15 4-déc. 611
25-viii-Nbp15 5-déc. 611
26-viii-Nbp15 6-déc. 611
27-viii-Nbp15 7-déc. 611
28-viii-Nbp15 8-déc. 611
29-viii-Nbp15 9-déc. 611
30-viii-Nbp15 10-déc. 611
1-ix-Nbp15 11-déc. 611
2-ix-Nbp15 12-déc. 611
3-ix-Nbp15 13-déc. 611
4-ix-Nbp15 14-déc. 611
5-ix-Nbp15 15-déc. 611
6-ix-Nbp15 16-déc. 611
7-ix-Nbp15 17-déc. 611
8-ix-Nbp15 18-déc. 611
9-ix-Nbp15 19-déc. 611
10-ix-Nbp15 20-déc. 611
11-ix-Nbp15 21-déc. 611
12-ix-Nbp15 22-déc. 611
13-ix-Nbp15 23-déc. 611
14-ix-Nbp15 24-déc. 611
15-ix-Nbp15 25-déc. 611
16-ix-Nbp15 26-déc. 611
17-ix-Nbp15 27-déc. 611
18-ix-Nbp15 28-déc. 611
19-ix-Nbp15 29-déc. 611
20-ix-Nbp15 30-déc. 611
21-ix-Nbp15 31-déc. 611
22-ix-Nbp15 1-janv. 610
23-ix-Nbp15 2-janv. 610
24-ix-Nbp15 3-janv. 610
25-ix-Nbp15 4-janv. 610
26-ix-Nbp15 5-janv. 610
27-ix-Nbp15 6-janv. 610
28-ix-Nbp15 7-janv. 610
29-ix-Nbp15 8-janv. 610
30-ix-Nbp15 9-janv. 610
1-x-Nbp15 10-janv. 610
2-x-Nbp15 11-janv. 610
3-x-Nbp15 12-janv. 610
4-x-Nbp15 13-janv. 610
5-x-Nbp15 14-janv. 610
6-x-Nbp15 15-janv. 610
7-x-Nbp15 16-janv. 610
8-x-Nbp15 17-janv. 610
9-x-Nbp15 18-janv. 610
10-x-Nbp15 19-janv. 610
11-x-Nbp15 20-janv. 610
12-x-Nbp15 21-janv. 610
13-x-Nbp15 22-janv. 610
14-x-Nbp15 23-janv. 610
15-x-Nbp15 24-janv. 610
16-x-Nbp15 25-janv. 610
17-x-Nbp15 26-janv. 610
18-x-Nbp15 27-janv. 610
19-x-Nbp15 28-janv. 610
20-x-Nbp15 29-janv. 610
21-x-Nbp15 30-janv. 610
22-x-Nbp15 31-janv. 610
23-x-Nbp15 1-f?v. 610
24-x-Nbp15 2-f?v. 610
25-x-Nbp15 3-f?v. 610
26-x-Nbp15 4-f?v. 610
27-x-Nbp15 5-f?v. 610
28-x-Nbp15 6-f?v. 610
29-x-Nbp15 7-f?v. 610
30-x-Nbp15 8-f?v. 610
1-xi-Nbp15 9-f?v. 610
2-xi-Nbp15 10-f?v. 610
3-xi-Nbp15 11-f?v. 610
4-xi-Nbp15 12-f?v. 610
5-xi-Nbp15 13-f?v. 610
6-xi-Nbp15 14-f?v. 610
7-xi-Nbp15 15-f?v. 610
8-xi-Nbp15 16-f?v. 610
9-xi-Nbp15 17-f?v. 610
10-xi-Nbp15 18-f?v. 610
11-xi-Nbp15 19-f?v. 610
12-xi-Nbp15 20-f?v. 610
13-xi-Nbp15 21-f?v. 610
14-xi-Nbp15 22-f?v. 610
15-xi-Nbp15 23-f?v. 610
16-xi-Nbp15 24-f?v. 610
17-xi-Nbp15 25-f?v. 610
18-xi-Nbp15 26-f?v. 610
19-xi-Nbp15 27-f?v. 610
20-xi-Nbp15 28-f?v. 610
21-xi-Nbp15 1-mars 610
22-xi-Nbp15 2-mars 610
23-xi-Nbp15 3-mars 610
24-xi-Nbp15 4-mars 610
25-xi-Nbp15 5-mars 610
26-xi-Nbp15 6-mars 610
27-xi-Nbp15 7-mars 610
28-xi-Nbp15 8-mars 610
29-xi-Nbp15 9-mars 610
1-xii-Nbp15 10-mars 610
2-xii-Nbp15 11-mars 610
3-xii-Nbp15 12-mars 610
4-xii-Nbp15 13-mars 610
5-xii-Nbp15 14-mars 610
6-xii-Nbp15 15-mars 610
7-xii-Nbp15 16-mars 610
8-xii-Nbp15 17-mars 610
9-xii-Nbp15 18-mars 610
10-xii-Nbp15 19-mars 610
11-xii-Nbp15 20-mars 610
12-xii-Nbp15 21-mars 610
13-xii-Nbp15 22-mars 610
14-xii-Nbp15 23-mars 610
15-xii-Nbp15 24-mars 610
16-xii-Nbp15 25-mars 610
17-xii-Nbp15 26-mars 610
18-xii-Nbp15 27-mars 610
19-xii-Nbp15 28-mars 610
20-xii-Nbp15 29-mars 610
21-xii-Nbp15 30-mars 610
22-xii-Nbp15 31-mars 610
23-xii-Nbp15 1-avr. 610
24-xii-Nbp15 2-avr. 610
25-xii-Nbp15 3-avr. 610
26-xii-Nbp15 4-avr. 610
27-xii-Nbp15 5-avr. 610
28-xii-Nbp15 6-avr. 610
29-xii-Nbp15 7-avr. 610
30-xii-Nbp15 8-avr. 610
1-i-Nbp16 9-avr. 610
2-i-Nbp16 10-avr. 610
3-i-Nbp16 11-avr. 610
4-i-Nbp16 12-avr. 610
5-i-Nbp16 13-avr. 610
6-i-Nbp16 14-avr. 610
7-i-Nbp16 15-avr. 610
8-i-Nbp16 16-avr. 610
9-i-Nbp16 17-avr. 610
10-i-Nbp16 18-avr. 610
11-i-Nbp16 19-avr. 610
12-i-Nbp16 20-avr. 610
13-i-Nbp16 21-avr. 610
14-i-Nbp16 22-avr. 610
15-i-Nbp16 23-avr. 610
16-i-Nbp16 24-avr. 610
17-i-Nbp16 25-avr. 610
18-i-Nbp16 26-avr. 610
19-i-Nbp16 27-avr. 610
20-i-Nbp16 28-avr. 610
21-i-Nbp16 29-avr. 610
22-i-Nbp16 30-avr. 610
23-i-Nbp16 1-mai 610
24-i-Nbp16 2-mai 610
25-i-Nbp16 3-mai 610
26-i-Nbp16 4-mai 610
27-i-Nbp16 5-mai 610
28-i-Nbp16 6-mai 610
29-i-Nbp16 7-mai 610
1-ii-Nbp16 8-mai 610
2-ii-Nbp16 9-mai 610
3-ii-Nbp16 10-mai 610
4-ii-Nbp16 11-mai 610
5-ii-Nbp16 12-mai 610
6-ii-Nbp16 13-mai 610
7-ii-Nbp16 14-mai 610
8-ii-Nbp16 15-mai 610
9-ii-Nbp16 16-mai 610
10-ii-Nbp16 17-mai 610
11-ii-Nbp16 18-mai 610
12-ii-Nbp16 19-mai 610
13-ii-Nbp16 20-mai 610
14-ii-Nbp16 21-mai 610
15-ii-Nbp16 22-mai 610
16-ii-Nbp16 23-mai 610
17-ii-Nbp16 24-mai 610
18-ii-Nbp16 25-mai 610
19-ii-Nbp16 26-mai 610
20-ii-Nbp16 27-mai 610
21-ii-Nbp16 28-mai 610
22-ii-Nbp16 29-mai 610
23-ii-Nbp16 30-mai 610
24-ii-Nbp16 31-mai 610
25-ii-Nbp16 1-juin 610
26-ii-Nbp16 2-juin 610
27-ii-Nbp16 3-juin 610
28-ii-Nbp16 4-juin 610
29-ii-Nbp16 5-juin 610
30-ii-Nbp16 6-juin 610
1-iii-Nbp16 7-juin 610
2-iii-Nbp16 8-juin 610
3-iii-Nbp16 9-juin 610
4-iii-Nbp16 10-juin 610
5-iii-Nbp16 11-juin 610
6-iii-Nbp16 12-juin 610
7-iii-Nbp16 13-juin 610
8-iii-Nbp16 14-juin 610
9-iii-Nbp16 15-juin 610
10-iii-Nbp16 16-juin 610
11-iii-Nbp16 17-juin 610
12-iii-Nbp16 18-juin 610
13-iii-Nbp16 19-juin 610
14-iii-Nbp16 20-juin 610
15-iii-Nbp16 21-juin 610
16-iii-Nbp16 22-juin 610
17-iii-Nbp16 23-juin 610
18-iii-Nbp16 24-juin 610
19-iii-Nbp16 25-juin 610
20-iii-Nbp16 26-juin 610
21-iii-Nbp16 27-juin 610
22-iii-Nbp16 28-juin 610
23-iii-Nbp16 29-juin 610
24-iii-Nbp16 30-juin 610
25-iii-Nbp16 1-juil. 610
26-iii-Nbp16 2-juil. 610
27-iii-Nbp16 3-juil. 610
28-iii-Nbp16 4-juil. 610
29-iii-Nbp16 5-juil. 610
1-iv-Nbp16 6-juil. 610
2-iv-Nbp16 7-juil. 610
3-iv-Nbp16 8-juil. 610
4-iv-Nbp16 9-juil. 610
5-iv-Nbp16 10-juil. 610
6-iv-Nbp16 11-juil. 610
7-iv-Nbp16 12-juil. 610
8-iv-Nbp16 13-juil. 610
9-iv-Nbp16 14-juil. 610
10-iv-Nbp16 15-juil. 610
11-iv-Nbp16 16-juil. 610
12-iv-Nbp16 17-juil. 610
13-iv-Nbp16 18-juil. 610
14-iv-Nbp16 19-juil. 610
15-iv-Nbp16 20-juil. 610
16-iv-Nbp16 21-juil. 610
17-iv-Nbp16 22-juil. 610
18-iv-Nbp16 23-juil. 610
19-iv-Nbp16 24-juil. 610
20-iv-Nbp16 25-juil. 610
21-iv-Nbp16 26-juil. 610
22-iv-Nbp16 27-juil. 610
23-iv-Nbp16 28-juil. 610
24-iv-Nbp16 29-juil. 610
25-iv-Nbp16 30-juil. 610
26-iv-Nbp16 31-juil. 610
27-iv-Nbp16 1-aout 610
28-iv-Nbp16 2-aout 610
29-iv-Nbp16 3-aout 610
30-iv-Nbp16 4-aout 610
1-v-Nbp16 5-aout 610
2-v-Nbp16 6-aout 610
3-v-Nbp16 7-aout 610
4-v-Nbp16 8-aout 610
5-v-Nbp16 9-aout 610
6-v-Nbp16 10-aout 610
7-v-Nbp16 11-aout 610
8-v-Nbp16 12-aout 610
9-v-Nbp16 13-aout 610
10-v-Nbp16 14-aout 610
11-v-Nbp16 15-aout 610
12-v-Nbp16 16-aout 610
13-v-Nbp16 17-aout 610
14-v-Nbp16 18-aout 610
15-v-Nbp16 19-aout 610
16-v-Nbp16 20-aout 610
17-v-Nbp16 21-aout 610
18-v-Nbp16 22-aout 610
19-v-Nbp16 23-aout 610
20-v-Nbp16 24-aout 610
21-v-Nbp16 25-aout 610
22-v-Nbp16 26-aout 610
23-v-Nbp16 27-aout 610
24-v-Nbp16 28-aout 610
25-v-Nbp16 29-aout 610
26-v-Nbp16 30-aout 610
27-v-Nbp16 31-aout 610
28-v-Nbp16 1-sept. 610
29-v-Nbp16 2-sept. 610
1-vi-Nbp16 3-sept. 610
2-vi-Nbp16 4-sept. 610
3-vi-Nbp16 5-sept. 610
4-vi-Nbp16 6-sept. 610
5-vi-Nbp16 7-sept. 610
6-vi-Nbp16 8-sept. 610
7-vi-Nbp16 9-sept. 610
8-vi-Nbp16 10-sept. 610
9-vi-Nbp16 11-sept. 610
10-vi-Nbp16 12-sept. 610
11-vi-Nbp16 13-sept. 610
12-vi-Nbp16 14-sept. 610
13-vi-Nbp16 15-sept. 610
14-vi-Nbp16 16-sept. 610
15-vi-Nbp16 17-sept. 610
16-vi-Nbp16 18-sept. 610
17-vi-Nbp16 19-sept. 610
18-vi-Nbp16 20-sept. 610
19-vi-Nbp16 21-sept. 610
20-vi-Nbp16 22-sept. 610
21-vi-Nbp16 23-sept. 610
22-vi-Nbp16 24-sept. 610
23-vi-Nbp16 25-sept. 610
24-vi-Nbp16 26-sept. 610
25-vi-Nbp16 27-sept. 610
26-vi-Nbp16 28-sept. 610
27-vi-Nbp16 29-sept. 610
28-vi-Nbp16 30-sept. 610
29-vi-Nbp16 1-oct. 610
1-vii-Nbp16 2-oct. 610
2-vii-Nbp16 3-oct. 610
3-vii-Nbp16 4-oct. 610
4-vii-Nbp16 5-oct. 610
5-vii-Nbp16 6-oct. 610
6-vii-Nbp16 7-oct. 610
7-vii-Nbp16 8-oct. 610
8-vii-Nbp16 9-oct. 610
9-vii-Nbp16 10-oct. 610
10-vii-Nbp16 11-oct. 610
11-vii-Nbp16 12-oct. 610
12-vii-Nbp16 13-oct. 610
13-vii-Nbp16 14-oct. 610
14-vii-Nbp16 15-oct. 610
15-vii-Nbp16 16-oct. 610
16-vii-Nbp16 17-oct. 610
17-vii-Nbp16 18-oct. 610
18-vii-Nbp16 19-oct. 610
19-vii-Nbp16 20-oct. 610
20-vii-Nbp16 21-oct. 610
21-vii-Nbp16 22-oct. 610
22-vii-Nbp16 23-oct. 610
23-vii-Nbp16 24-oct. 610
24-vii-Nbp16 25-oct. 610
25-vii-Nbp16 26-oct. 610
26-vii-Nbp16 27-oct. 610
27-vii-Nbp16 28-oct. 610
28-vii-Nbp16 29-oct. 610
29-vii-Nbp16 30-oct. 610
30-vii-Nbp16 31-oct. 610
1-viii-Nbp16 1-nov. 610
2-viii-Nbp16 2-nov. 610
3-viii-Nbp16 3-nov. 610
4-viii-Nbp16 4-nov. 610
5-viii-Nbp16 5-nov. 610
6-viii-Nbp16 6-nov. 610
7-viii-Nbp16 7-nov. 610
8-viii-Nbp16 8-nov. 610
9-viii-Nbp16 9-nov. 610
10-viii-Nbp16 10-nov. 610
11-viii-Nbp16 11-nov. 610
12-viii-Nbp16 12-nov. 610
13-viii-Nbp16 13-nov. 610
14-viii-Nbp16 14-nov. 610
15-viii-Nbp16 15-nov. 610
16-viii-Nbp16 16-nov. 610
17-viii-Nbp16 17-nov. 610
18-viii-Nbp16 18-nov. 610
19-viii-Nbp16 19-nov. 610
20-viii-Nbp16 20-nov. 610
21-viii-Nbp16 21-nov. 610
22-viii-Nbp16 22-nov. 610
23-viii-Nbp16 23-nov. 610
24-viii-Nbp16 24-nov. 610
25-viii-Nbp16 25-nov. 610
26-viii-Nbp16 26-nov. 610
27-viii-Nbp16 27-nov. 610
28-viii-Nbp16 28-nov. 610
29-viii-Nbp16 29-nov. 610
1-ix-Nbp16 30-nov. 610
2-ix-Nbp16 1-déc. 610
3-ix-Nbp16 2-déc. 610
4-ix-Nbp16 3-déc. 610
5-ix-Nbp16 4-déc. 610
6-ix-Nbp16 5-déc. 610
7-ix-Nbp16 6-déc. 610
8-ix-Nbp16 7-déc. 610
9-ix-Nbp16 8-déc. 610
10-ix-Nbp16 9-déc. 610
11-ix-Nbp16 10-déc. 610
12-ix-Nbp16 11-déc. 610
13-ix-Nbp16 12-déc. 610
14-ix-Nbp16 13-déc. 610
15-ix-Nbp16 14-déc. 610
16-ix-Nbp16 15-déc. 610
17-ix-Nbp16 16-déc. 610
18-ix-Nbp16 17-déc. 610
19-ix-Nbp16 18-déc. 610
20-ix-Nbp16 19-déc. 610
21-ix-Nbp16 20-déc. 610
22-ix-Nbp16 21-déc. 610
23-ix-Nbp16 22-déc. 610
24-ix-Nbp16 23-déc. 610
25-ix-Nbp16 24-déc. 610
26-ix-Nbp16 25-déc. 610
27-ix-Nbp16 26-déc. 610
28-ix-Nbp16 27-déc. 610
29-ix-Nbp16 28-déc. 610
30-ix-Nbp16 29-déc. 610
1-x-Nbp16 30-déc. 610
2-x-Nbp16 31-déc. 610
3-x-Nbp16 1-janv. 609
4-x-Nbp16 2-janv. 609
5-x-Nbp16 3-janv. 609
6-x-Nbp16 4-janv. 609
7-x-Nbp16 5-janv. 609
8-x-Nbp16 6-janv. 609
9-x-Nbp16 7-janv. 609
10-x-Nbp16 8-janv. 609
11-x-Nbp16 9-janv. 609
12-x-Nbp16 10-janv. 609
13-x-Nbp16 11-janv. 609
14-x-Nbp16 12-janv. 609
15-x-Nbp16 13-janv. 609
16-x-Nbp16 14-janv. 609
17-x-Nbp16 15-janv. 609
18-x-Nbp16 16-janv. 609
19-x-Nbp16 17-janv. 609
20-x-Nbp16 18-janv. 609
21-x-Nbp16 19-janv. 609
22-x-Nbp16 20-janv. 609
23-x-Nbp16 21-janv. 609
24-x-Nbp16 22-janv. 609
25-x-Nbp16 23-janv. 609
26-x-Nbp16 24-janv. 609
27-x-Nbp16 25-janv. 609
28-x-Nbp16 26-janv. 609
29-x-Nbp16 27-janv. 609
30-x-Nbp16 28-janv. 609
1-xi-Nbp16 29-janv. 609
2-xi-Nbp16 30-janv. 609
3-xi-Nbp16 31-janv. 609
4-xi-Nbp16 1-f?v. 609
5-xi-Nbp16 2-f?v. 609
6-xi-Nbp16 3-f?v. 609
7-xi-Nbp16 4-f?v. 609
8-xi-Nbp16 5-f?v. 609
9-xi-Nbp16 6-f?v. 609
10-xi-Nbp16 7-f?v. 609
11-xi-Nbp16 8-f?v. 609
12-xi-Nbp16 9-f?v. 609
13-xi-Nbp16 10-f?v. 609
14-xi-Nbp16 11-f?v. 609
15-xi-Nbp16 12-f?v. 609
16-xi-Nbp16 13-f?v. 609
17-xi-Nbp16 14-f?v. 609
18-xi-Nbp16 15-f?v. 609
19-xi-Nbp16 16-f?v. 609
20-xi-Nbp16 17-f?v. 609
21-xi-Nbp16 18-f?v. 609
22-xi-Nbp16 19-f?v. 609
23-xi-Nbp16 20-f?v. 609
24-xi-Nbp16 21-f?v. 609
25-xi-Nbp16 22-f?v. 609
26-xi-Nbp16 23-f?v. 609
27-xi-Nbp16 24-f?v. 609
28-xi-Nbp16 25-f?v. 609
29-xi-Nbp16 26-f?v. 609
1-xii-Nbp16 27-f?v. 609
2-xii-Nbp16 28-f?v. 609
3-xii-Nbp16 29-f?v. 609
4-xii-Nbp16 1-mars 609
5-xii-Nbp16 2-mars 609
6-xii-Nbp16 3-mars 609
7-xii-Nbp16 4-mars 609
8-xii-Nbp16 5-mars 609
9-xii-Nbp16 6-mars 609
10-xii-Nbp16 7-mars 609
11-xii-Nbp16 8-mars 609
12-xii-Nbp16 9-mars 609
13-xii-Nbp16 10-mars 609
14-xii-Nbp16 11-mars 609
15-xii-Nbp16 12-mars 609
16-xii-Nbp16 13-mars 609
17-xii-Nbp16 14-mars 609
18-xii-Nbp16 15-mars 609
19-xii-Nbp16 16-mars 609
20-xii-Nbp16 17-mars 609
21-xii-Nbp16 18-mars 609
22-xii-Nbp16 19-mars 609
23-xii-Nbp16 20-mars 609
24-xii-Nbp16 21-mars 609
25-xii-Nbp16 22-mars 609
26-xii-Nbp16 23-mars 609
27-xii-Nbp16 24-mars 609
28-xii-Nbp16 25-mars 609
29-xii-Nbp16 26-mars 609
30-xii-Nbp16 27-mars 609
1-i-Nbp17 28-mars 609
2-i-Nbp17 29-mars 609
3-i-Nbp17 30-mars 609
4-i-Nbp17 31-mars 609
5-i-Nbp17 1-avr. 609
6-i-Nbp17 2-avr. 609
7-i-Nbp17 3-avr. 609
8-i-Nbp17 4-avr. 609
9-i-Nbp17 5-avr. 609
10-i-Nbp17 6-avr. 609
11-i-Nbp17 7-avr. 609
12-i-Nbp17 8-avr. 609
13-i-Nbp17 9-avr. 609
14-i-Nbp17 10-avr. 609
15-i-Nbp17 11-avr. 609
16-i-Nbp17 12-avr. 609
17-i-Nbp17 13-avr. 609
18-i-Nbp17 14-avr. 609
19-i-Nbp17 15-avr. 609
20-i-Nbp17 16-avr. 609
21-i-Nbp17 17-avr. 609
22-i-Nbp17 18-avr. 609
23-i-Nbp17 19-avr. 609
24-i-Nbp17 20-avr. 609
25-i-Nbp17 21-avr. 609
26-i-Nbp17 22-avr. 609
27-i-Nbp17 23-avr. 609
28-i-Nbp17 24-avr. 609
29-i-Nbp17 25-avr. 609
30-i-Nbp17 26-avr. 609
1-ii-Nbp17 27-avr. 609
2-ii-Nbp17 28-avr. 609
3-ii-Nbp17 29-avr. 609
4-ii-Nbp17 30-avr. 609
5-ii-Nbp17 1-mai 609
6-ii-Nbp17 2-mai 609
7-ii-Nbp17 3-mai 609
8-ii-Nbp17 4-mai 609
9-ii-Nbp17 5-mai 609
10-ii-Nbp17 6-mai 609
11-ii-Nbp17 7-mai 609
12-ii-Nbp17 8-mai 609
13-ii-Nbp17 9-mai 609
14-ii-Nbp17 10-mai 609
15-ii-Nbp17 11-mai 609
16-ii-Nbp17 12-mai 609
17-ii-Nbp17 13-mai 609
18-ii-Nbp17 14-mai 609
19-ii-Nbp17 15-mai 609
20-ii-Nbp17 16-mai 609
21-ii-Nbp17 17-mai 609
22-ii-Nbp17 18-mai 609
23-ii-Nbp17 19-mai 609
24-ii-Nbp17 20-mai 609
25-ii-Nbp17 21-mai 609
26-ii-Nbp17 22-mai 609
27-ii-Nbp17 23-mai 609
28-ii-Nbp17 24-mai 609
29-ii-Nbp17 25-mai 609
1-iii-Nbp17 26-mai 609
2-iii-Nbp17 27-mai 609
3-iii-Nbp17 28-mai 609
4-iii-Nbp17 29-mai 609
5-iii-Nbp17 30-mai 609
6-iii-Nbp17 31-mai 609
7-iii-Nbp17 1-juin 609
8-iii-Nbp17 2-juin 609
9-iii-Nbp17 3-juin 609
10-iii-Nbp17 4-juin 609
11-iii-Nbp17 5-juin 609
12-iii-Nbp17 6-juin 609
13-iii-Nbp17 7-juin 609
14-iii-Nbp17 8-juin 609
15-iii-Nbp17 9-juin 609
16-iii-Nbp17 10-juin 609
17-iii-Nbp17 11-juin 609
18-iii-Nbp17 12-juin 609
19-iii-Nbp17 13-juin 609
20-iii-Nbp17 14-juin 609
21-iii-Nbp17 15-juin 609
22-iii-Nbp17 16-juin 609
23-iii-Nbp17 17-juin 609
24-iii-Nbp17 18-juin 609
25-iii-Nbp17 19-juin 609
26-iii-Nbp17 20-juin 609
27-iii-Nbp17 21-juin 609
28-iii-Nbp17 22-juin 609
29-iii-Nbp17 23-juin 609
30-iii-Nbp17 24-juin 609
1-iv-Nbp17 25-juin 609
2-iv-Nbp17 26-juin 609
3-iv-Nbp17 27-juin 609
4-iv-Nbp17 28-juin 609
5-iv-Nbp17 29-juin 609
6-iv-Nbp17 30-juin 609
7-iv-Nbp17 1-juil. 609
8-iv-Nbp17 2-juil. 609
9-iv-Nbp17 3-juil. 609
10-iv-Nbp17 4-juil. 609
11-iv-Nbp17 5-juil. 609
12-iv-Nbp17 6-juil. 609
13-iv-Nbp17 7-juil. 609
14-iv-Nbp17 8-juil. 609
15-iv-Nbp17 9-juil. 609
16-iv-Nbp17 10-juil. 609
17-iv-Nbp17 11-juil. 609
18-iv-Nbp17 12-juil. 609
19-iv-Nbp17 13-juil. 609
20-iv-Nbp17 14-juil. 609
21-iv-Nbp17 15-juil. 609
22-iv-Nbp17 16-juil. 609
23-iv-Nbp17 17-juil. 609
24-iv-Nbp17 18-juil. 609
25-iv-Nbp17 19-juil. 609
26-iv-Nbp17 20-juil. 609
27-iv-Nbp17 21-juil. 609
28-iv-Nbp17 22-juil. 609
29-iv-Nbp17 23-juil. 609
1-v-Nbp17 24-juil. 609
2-v-Nbp17 25-juil. 609
3-v-Nbp17 26-juil. 609
4-v-Nbp17 27-juil. 609
5-v-Nbp17 28-juil. 609
6-v-Nbp17 29-juil. 609
7-v-Nbp17 30-juil. 609
8-v-Nbp17 31-juil. 609
9-v-Nbp17 1-aout 609
10-v-Nbp17 2-aout 609
11-v-Nbp17 3-aout 609
12-v-Nbp17 4-aout 609
13-v-Nbp17 5-aout 609
14-v-Nbp17 6-aout 609
15-v-Nbp17 7-aout 609
16-v-Nbp17 8-aout 609
17-v-Nbp17 9-aout 609
18-v-Nbp17 10-aout 609
19-v-Nbp17 11-aout 609
20-v-Nbp17 12-aout 609
21-v-Nbp17 13-aout 609
22-v-Nbp17 14-aout 609
23-v-Nbp17 15-aout 609
24-v-Nbp17 16-aout 609
25-v-Nbp17 17-aout 609
26-v-Nbp17 18-aout 609
27-v-Nbp17 19-aout 609
28-v-Nbp17 20-aout 609
29-v-Nbp17 21-aout 609
30-v-Nbp17 22-aout 609
1-vi-Nbp17 23-aout 609
2-vi-Nbp17 24-aout 609
3-vi-Nbp17 25-aout 609
4-vi-Nbp17 26-aout 609
5-vi-Nbp17 27-aout 609
6-vi-Nbp17 28-aout 609
7-vi-Nbp17 29-aout 609
8-vi-Nbp17 30-aout 609
9-vi-Nbp17 31-aout 609
10-vi-Nbp17 1-sept. 609
11-vi-Nbp17 2-sept. 609
12-vi-Nbp17 3-sept. 609
13-vi-Nbp17 4-sept. 609
14-vi-Nbp17 5-sept. 609
15-vi-Nbp17 6-sept. 609
16-vi-Nbp17 7-sept. 609
17-vi-Nbp17 8-sept. 609
18-vi-Nbp17 9-sept. 609
19-vi-Nbp17 10-sept. 609
20-vi-Nbp17 11-sept. 609
21-vi-Nbp17 12-sept. 609
22-vi-Nbp17 13-sept. 609
23-vi-Nbp17 14-sept. 609
24-vi-Nbp17 15-sept. 609
25-vi-Nbp17 16-sept. 609
26-vi-Nbp17 17-sept. 609
27-vi-Nbp17 18-sept. 609
28-vi-Nbp17 19-sept. 609
29-vi-Nbp17 20-sept. 609
1-vii-Nbp17 21-sept. 609
2-vii-Nbp17 22-sept. 609
3-vii-Nbp17 23-sept. 609
4-vii-Nbp17 24-sept. 609
5-vii-Nbp17 25-sept. 609
6-vii-Nbp17 26-sept. 609
7-vii-Nbp17 27-sept. 609
8-vii-Nbp17 28-sept. 609
9-vii-Nbp17 29-sept. 609
10-vii-Nbp17 30-sept. 609
11-vii-Nbp17 1-oct. 609
12-vii-Nbp17 2-oct. 609
13-vii-Nbp17 3-oct. 609
14-vii-Nbp17 4-oct. 609
15-vii-Nbp17 5-oct. 609
16-vii-Nbp17 6-oct. 609
17-vii-Nbp17 7-oct. 609
18-vii-Nbp17 8-oct. 609
19-vii-Nbp17 9-oct. 609
20-vii-Nbp17 10-oct. 609
21-vii-Nbp17 11-oct. 609
22-vii-Nbp17 12-oct. 609
23-vii-Nbp17 13-oct. 609
24-vii-Nbp17 14-oct. 609
25-vii-Nbp17 15-oct. 609
26-vii-Nbp17 16-oct. 609
27-vii-Nbp17 17-oct. 609
28-vii-Nbp17 18-oct. 609
29-vii-Nbp17 19-oct. 609
1-viii-Nbp17 20-oct. 609
2-viii-Nbp17 21-oct. 609
3-viii-Nbp17 22-oct. 609
4-viii-Nbp17 23-oct. 609
5-viii-Nbp17 24-oct. 609
6-viii-Nbp17 25-oct. 609
7-viii-Nbp17 26-oct. 609
8-viii-Nbp17 27-oct. 609
9-viii-Nbp17 28-oct. 609
10-viii-Nbp17 29-oct. 609
11-viii-Nbp17 30-oct. 609
12-viii-Nbp17 31-oct. 609
13-viii-Nbp17 1-nov. 609
14-viii-Nbp17 2-nov. 609
15-viii-Nbp17 3-nov. 609
16-viii-Nbp17 4-nov. 609
17-viii-Nbp17 5-nov. 609
18-viii-Nbp17 6-nov. 609
19-viii-Nbp17 7-nov. 609
20-viii-Nbp17 8-nov. 609
21-viii-Nbp17 9-nov. 609
22-viii-Nbp17 10-nov. 609
23-viii-Nbp17 11-nov. 609
24-viii-Nbp17 12-nov. 609
25-viii-Nbp17 13-nov. 609
26-viii-Nbp17 14-nov. 609
27-viii-Nbp17 15-nov. 609
28-viii-Nbp17 16-nov. 609
29-viii-Nbp17 17-nov. 609
30-viii-Nbp17 18-nov. 609
1-ix-Nbp17 19-nov. 609
2-ix-Nbp17 20-nov. 609
3-ix-Nbp17 21-nov. 609
4-ix-Nbp17 22-nov. 609
5-ix-Nbp17 23-nov. 609
6-ix-Nbp17 24-nov. 609
7-ix-Nbp17 25-nov. 609
8-ix-Nbp17 26-nov. 609
9-ix-Nbp17 27-nov. 609
10-ix-Nbp17 28-nov. 609
11-ix-Nbp17 29-nov. 609
12-ix-Nbp17 30-nov. 609
13-ix-Nbp17 1-déc. 609
14-ix-Nbp17 2-déc. 609
15-ix-Nbp17 3-déc. 609
16-ix-Nbp17 4-déc. 609
17-ix-Nbp17 5-déc. 609
18-ix-Nbp17 6-déc. 609
19-ix-Nbp17 7-déc. 609
20-ix-Nbp17 8-déc. 609
21-ix-Nbp17 9-déc. 609
22-ix-Nbp17 10-déc. 609
23-ix-Nbp17 11-déc. 609
24-ix-Nbp17 12-déc. 609
25-ix-Nbp17 13-déc. 609
26-ix-Nbp17 14-déc. 609
27-ix-Nbp17 15-déc. 609
28-ix-Nbp17 16-déc. 609
29-ix-Nbp17 17-déc. 609
1-x-Nbp17 18-déc. 609
2-x-Nbp17 19-déc. 609
3-x-Nbp17 20-déc. 609
4-x-Nbp17 21-déc. 609
5-x-Nbp17 22-déc. 609
6-x-Nbp17 23-déc. 609
7-x-Nbp17 24-déc. 609
8-x-Nbp17 25-déc. 609
9-x-Nbp17 26-déc. 609
10-x-Nbp17 27-déc. 609
11-x-Nbp17 28-déc. 609
12-x-Nbp17 29-déc. 609
13-x-Nbp17 30-déc. 609
14-x-Nbp17 31-déc. 609
15-x-Nbp17 1-janv. 608
16-x-Nbp17 2-janv. 608
17-x-Nbp17 3-janv. 608
18-x-Nbp17 4-janv. 608
19-x-Nbp17 5-janv. 608
20-x-Nbp17 6-janv. 608
21-x-Nbp17 7-janv. 608
22-x-Nbp17 8-janv. 608
23-x-Nbp17 9-janv. 608
24-x-Nbp17 10-janv. 608
25-x-Nbp17 11-janv. 608
26-x-Nbp17 12-janv. 608
27-x-Nbp17 13-janv. 608
28-x-Nbp17 14-janv. 608
29-x-Nbp17 15-janv. 608
30-x-Nbp17 16-janv. 608
1-xi-Nbp17 17-janv. 608
2-xi-Nbp17 18-janv. 608
3-xi-Nbp17 19-janv. 608
4-xi-Nbp17 20-janv. 608
5-xi-Nbp17 21-janv. 608
6-xi-Nbp17 22-janv. 608
7-xi-Nbp17 23-janv. 608
8-xi-Nbp17 24-janv. 608
9-xi-Nbp17 25-janv. 608
10-xi-Nbp17 26-janv. 608
11-xi-Nbp17 27-janv. 608
12-xi-Nbp17 28-janv. 608
13-xi-Nbp17 29-janv. 608
14-xi-Nbp17 30-janv. 608
15-xi-Nbp17 31-janv. 608
16-xi-Nbp17 1-f?v. 608
17-xi-Nbp17 2-f?v. 608
18-xi-Nbp17 3-f?v. 608
19-xi-Nbp17 4-f?v. 608
20-xi-Nbp17 5-f?v. 608
21-xi-Nbp17 6-f?v. 608
22-xi-Nbp17 7-f?v. 608
23-xi-Nbp17 8-f?v. 608
24-xi-Nbp17 9-f?v. 608
25-xi-Nbp17 10-f?v. 608
26-xi-Nbp17 11-f?v. 608
27-xi-Nbp17 12-f?v. 608
28-xi-Nbp17 13-f?v. 608
29-xi-Nbp17 14-f?v. 608
1-xii-Nbp17 15-f?v. 608
2-xii-Nbp17 16-f?v. 608
3-xii-Nbp17 17-f?v. 608
4-xii-Nbp17 18-f?v. 608
5-xii-Nbp17 19-f?v. 608
6-xii-Nbp17 20-f?v. 608
7-xii-Nbp17 21-f?v. 608
8-xii-Nbp17 22-f?v. 608
9-xii-Nbp17 23-f?v. 608
10-xii-Nbp17 24-f?v. 608
11-xii-Nbp17 25-f?v. 608
12-xii-Nbp17 26-f?v. 608
13-xii-Nbp17 27-f?v. 608
14-xii-Nbp17 28-f?v. 608
15-xii-Nbp17 1-mars 608
16-xii-Nbp17 2-mars 608
17-xii-Nbp17 3-mars 608
18-xii-Nbp17 4-mars 608
19-xii-Nbp17 5-mars 608
20-xii-Nbp17 6-mars 608
21-xii-Nbp17 7-mars 608
22-xii-Nbp17 8-mars 608
23-xii-Nbp17 9-mars 608
24-xii-Nbp17 10-mars 608
25-xii-Nbp17 11-mars 608
26-xii-Nbp17 12-mars 608
27-xii-Nbp17 13-mars 608
28-xii-Nbp17 14-mars 608
29-xii-Nbp17 15-mars 608
30-xii-Nbp17 16-mars 608
1-i-Nbp18 17-mars 608
2-i-Nbp18 18-mars 608
3-i-Nbp18 19-mars 608
4-i-Nbp18 20-mars 608
5-i-Nbp18 21-mars 608
6-i-Nbp18 22-mars 608
7-i-Nbp18 23-mars 608
8-i-Nbp18 24-mars 608
9-i-Nbp18 25-mars 608
10-i-Nbp18 26-mars 608
11-i-Nbp18 27-mars 608
12-i-Nbp18 28-mars 608
13-i-Nbp18 29-mars 608
14-i-Nbp18 30-mars 608
date_converter_for_neo-babylonian_period.txt · Last modified: 2015/09/15 13:17 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0